Hondas fem åtgärder för en renare framtid

Honda planerar att elektrifiera sina standardmodeller i Europa senast år 2022. De planerar att enbart sälja utsläppsfria bilar globalt senast år 2040. Hela företaget och dess produkter kommer att vara koldioxidneutrala senast år 2050.

Det är en stor utmaning, men Honda har en tradition av miljövård: 1999 lanserades världens första globalt tillgängliga hybridbil – Insight. Och 2014 var Honda den första biltillverkaren som avslöjade sina produkters koldioxidutsläpp.

Än i dag fortsätter Honda att vidta åtgärder – både små och stora – för att nå sina mål. Läs om fem åtgärder Honda vidtar för att fastställa hållbarhetsnormer i sin strävan efter ”noll miljöpåverkan”.

1. Elbils- och hybridbilsbatterier får ett andra liv

Hondas mål är att hela lineup:en ska ha elektrifierade drivlinor, som i batteridrivna elbilar och självladdande hybrider, senast år 2022. Och av goda skäl.

Elbilar är nuet och framtiden. EU förväntar sig 30 miljoner elbilar på europeiska vägar till 2030 och miljögruppen Climate Brief säger att de är ”en viktig del av att kunna uppfylla globala klimatmål”.

Att återvinna koldioxidneutrala elbilar är avgörande för att upprätthålla dessa miljöfördelar. De flesta delarna från en elbil kan återvinnas på samma sätt som delarna från en standardbil.

Litiumjonbatterierna kräver dock ett annat förfarande. Honda Motor Europe har sedan 2013 samarbetat med SNAM, som är experter på återanvändning och återvinning av batterier. När ett batteri är uttjänt och inte längre kan användas i en bil förbereder Honda batteriet för ett ”andra liv”.

I detta ”andra liv” kan batterierna användas för lagring av förnybar energi. Batterier innehåller värdefulla material som kobolt och litium som kan utvinnas med hjälp av komplicerade kemiska processer, så uttjänta batterier kan även återanvändas vid tillverkning av nya batterier.

Honda Hybrid-sortimentet
Honda Hybrid-sortimentet I takt med att efterfrågan på Hondas växande utbud av hybrid- och elbilar fortsätter att öka ökar även kravet på att hantera batterier på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Tom Gardner, Senior Vice President för Honda Motor Europe

2. Transportera delar på vägar, järnvägar och floder

Honda använder de bästa transportmetoderna för ändamålet, både på land och till havs, så att tillverkningen av våra bilar kan ske på ett miljövänligare sätt.

Nyligen användes exempelvis kanalerna i Belgien för att transportera delar mellan anläggningar. Detta lovordades av hållbarhetsexperter. Två av Hondas europeiska logistikanläggningar har belönats med FN:s status ”SDG Pioneer” för ständigt engagemang inom hållbarhet, välbefinnande och samhällsansvar.

Produkter och delar anländer till Antwerpen – en av Europas tre mest trafikerade hamnar. Genom att använda pråmar för transporten till Hondas anläggningar i Gent och Aalst i stället för lastbilar minskar utsläppen av växthusgaser på vägen. Initiativet som implementerades i juni 2019 har sparat mer än 14 ton CO2 till dags dato.

3. Halvera utsläppsnivåerna under livscykeln senast år 2050

Honda har satt upp ett ambitiöst mål för att avsevärt minska utsläppsnivåerna, som en del av företagets bredare ansvarstagande för klimatförändringar. Målet? Till år 2050 är målet att halvera de totala koldioxidutsläppen (jämfört med nivåerna år 2000) under produkternas livscykel. Detta motsvarar en minskning av utsläppen från avgasrör med 80–90 procent.

Transparens kring utsläppsnivåer är inget nytt för Honda. Redan 2012 blev Honda först i branschen med att redovisa uppskattade koldioxidutsläpp från användning av produkterna. Sedan dess har klimatförändringarna ökat behovet av att minska utsläppsnivåerna.

Ett annat initiativ som Honda har tagit är att engagera sig i en elektrisk framtid. En färsk studie från Cambridge University visar att elbilar i genomsnitt har upp till 70 procent lägre utsläppsnivåer under sin livscykel än bensinbilar i länder där energi främst kommer från förnybara och nukleära källor som i exempelvis Frankrike och Sverige.

Hondas engagemang för elbilar innebär att alla bilar ska vara elektriska (EV och bränsleceller) senast år 2040. Helt elektriska Honda e är en av den senaste generationens bilar som inte har några utsläpp från avgasröret. Detta bidrar till att varumärket kan halvera sina produkters utsläppsnivåer under livscykeln senast år 2050.

Vy snett framifrån av en Honda e som laddas

4. Planterat träd sedan 1960-talet

Honda engagerar sig i naturvård och biologisk mångfald, vilket enkelt uttryckt betyder växter och djur i en del av världen.

Träd är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden eftersom så mycket liv är beroende av dem – från fåglar och insekter till smådjur. På 1960-talet började Honda plantera träd i sitt hemland Japan. Honda följde upp detta i mitten av 1970-talet med sitt Community Forest Programme.

År 2011 underströk Honda sitt åtagande genom att lansera sina egna riktlinjer för biologisk mångfald. Enligt riktlinjerna är ”initiativ för bevarande av biologisk mångfald en viktig del av Hondas engagemang i att bevara den globala miljön”.

5. Hitta bränslen för framtiden

Honda letar inte bara efter en lösning för att skapa en bättre framtid. Företaget har utformat en strategi för att alla produkter ska drivas av förnybar energi.

Till exempel sol-, vatten- eller vindkraft. Det mest uppenbara bränslet är el, som kan matas in i batterier i helt eldrivna bilar som nya Honda e.

Men el kan även användas för att producera andra bränslen. När ström passerar genom vatten (elektrolys) bildas väte och syre. Vätet kan användas för att driva bränslecellsbilar (FCV) som Honda Clarity, som för närvarande testas på vissa marknader.

Vätet har ännu mer potential. Om det blandas med återvunnen koldioxid blir det ett syntetiskt bränsle som kallas e-bränsle som kan användas i bilar med förbränningsmotorer. I allt från den helt nya HR-V-hybriden till HondaJet-flygplan, i motorcyklar, snöslungor, generatorer och mer. Biobränsle som kommer från biomassa kan användas på samma sätt.

Från att plantera träd i 1960-talets Japan till banbrytande användning av elbilsbatterier i ett andra liv går Hondas engagemang för miljön långt utöver elbilar.