CoC – Intyg om Överensstämmelse

Om du till exempel skall exportera ditt fordon till annat land, kan myndigheterna där komma att efterfråga ett CoC, Certificate of Conformity (Intyg om Överensstämmelse). Detta kan krävas för att bilen skall kunna registreras och tilldelas registreringsnummer i sitt nya land. Du som ägare till en svenskregistrerad Honda kan beställa detta intyg via Honda Sverige, och få det levererat till din hemadress

CoC-intyg är en värdehandling som är knuten till bilens chassinummer, och skall följa med fordonet vid överlåtelse. Honda Sverige tillhandahåller 1 kostnadsfritt intyg per bil. Om Honda redan har skapat ett CoC-intyg för din bil och ni behöver en kopia, debiterar Honda en administrationskostnad som för närvarande ligger på €175. Som kopia räknas även om tidigare ägare efterfrågat ett CoC-intyg som inte bifogats i och med fordonsöverlåtelsen.

Dokumentet kan endast levereras i pappersform, vi har ingen möjlighet att leverera dokumentet digitalt via mail eller PDF. Honda Sverige kan komma att efterfråga kompletterande information för att säkerställa att du är ägare till fordonet. Efter att samtlig information inkommit erhåller du ett e-mail med betalningsinstruktioner. Betalning måste göras inom 10 dagar efter godkänd ansökan, och kan endast ske via VISA eller Mastercard. Efter betalning kan handläggningstiden uppgå till 5 dagar innan ett dokument är färdigt att skickas.