Garanti

Du vet att du alltid kan lita på din Honda. Och du kan även lita på Hondas tillbehör, eftersom de täcks av omfattande garantier.

Garanti för Honda originaltillbehör

Honda garanterar att Honda originaltillbehör som tillverkas för användning i Hondas produkter i Europa, och som anges i registreringsdokumentet för tillbehör, är fria från defekter i material och utförande under följande perioder:


Tillbehörsgaranti

  • Alla tillbehör som installeras av en Honda-verkstad omfattas av en garanti på 1 år från monteringsdatumet eller återstoden av bilens standardgarantiperiod om den är längre, med förbehåll för garantivillkoren. 
  • Skador till följd av installation av tillbehör som inte har genomförts av en auktoriserad Honda-verkstad täcks inte av garantin.

Verkstadens skyldighet

Tillämpliga delar som befunnits vara defekta under garantiperioden för tillbehör repareras eller byts ut kostnadsfritt, efter Hondas gottfinnande, av en auktoriserad Honda-verkstad under förutsättning att garantivillkoren har följts.