KÖRA OCH UNDERHÅLLA EN HYBRIDBIL

Att få ut maximalt av en Honda e:HEV Hybrid-modeller innebär helt enkelt att lära känna alla dess funktioner.

Smidig

Du behöver inte anpassa din körstil bara för att du har bytt från en vanlig bensin- eller dieseldriven modell till en hybridbil. Vårt e:HEV-hybridsystem ger dig all prestanda du någonsin kan önska dig oavsett situation, samt dessutom den bränsleeffektivitet och låga koldioxidutsläpp som den smarta teknologin är mest känd för.

Sömlös körning

Lär känna reglagen och förarens informationsdisplay. Den senare kan anpassas att visa bränsleeffektiviteten i takt med att du kör, vilket utgör en praktisk vägledning till hur effektivt du använder hybridsystemet. Den kan även visa el- och bensinmotorernas energiflöde i takt med att bilen växlar mellan eldrift, hybriddrift och motordrift, samt även mängden energi som regenereras för högspänningsbatteriet. 

Energiregenerering  

När en hybridbil rullar eller saktar in samarbetar bilens elmotor och en inbyggd generator i syfte att samla in rörelseenergi som i sin tur återförs till batteriet. Detta kallas vanligtvis för "regenereringsläge". Hos Hondas hybridsystem kan reserveringsnivån anpassas, precis som hos rena elbilar. Om du drar i paddelväljaren till vänster bakom ratten ökar regenereringseffekten till en av fyra olika nivåer. Detta kan även bidra till att minska användningen av bromsarna, vilket i sin tur ökar livslängden på bromsbelägg och bromsskivor.

ECON-lägesknappen

Econ: tryck in för optimal effektivitet

Knappen märkt ECON gör din Honda e:HEV Hybrid-modell så effektiv som möjligt. Den anpassar motorns sätt att svara på gaspedalen och justerar klimatanläggningens prestanda.

Sport-knappen

Sport: tryck in för optimal "go"

Om du vill ha maximal kraft och så mycket "go" som möjligt väljer du körläge Sport, som innebär att e:HEV Hybrid-systemet försätts i sitt mest responsiva läge och ger enkel acceleration.

Eco Drive-display

Använda Eco Drive-displayen

Här ser du en fordonsikon inuti en cirkel, och ju smidigare och effektivare du kör, desto mindre förflyttar sig ikonen inuti cirkeln. När du stänger av motorn i slutet av en resa visas din körcykelpoäng i form av ett antal lövikoner. Ju fler löv du ansamlar på displayen, desto effektivare kör du.

Körlägesknappen EV

Välja körläge EV (elfordon)

En smart sak med en hybridbil är att den vid vissa driftförhållanden kan köra på ren batterikraft – och du kan välja EV-läget genom att helt enkelt trycka på EV-knappen nära växelspaken. EV-läget kan användas vid hastigheter på cirka 40 km/h beroende på modell, batterinivå och gaspedalens läge.

Bakre trekvartsvy av CR-V Hybrid

Underhålla en hybridbil

Din Honda meddelar dig när den behöver servas. Hondas servicepåminnelsesystem kan ge förhandsaviseringar på förarens informationsdisplay i form av antalet dagar som återstår tills en service bör utföras. Den låter dig även veta vilken sorts service som står på tur, exempelvis byte av motorolja och oljefilter.

Fem enkla saker du kan utföra:
1. Kontrollera och fyll på spolarvätskan
2. Säkerställ att däcktrycket uppgår till rekommenderad(e) nivå(er)
3. Kontrollera motoroljan med hjälp av oljestickan
4. Kontrollera kylvätskenivån för motor och omvandlare
5. Se till att bromsvätskenivån är korrekt

1. Så här kontrollerar du spolarvätskan i din hybridbil

Använd Honda-instruktionshandboken för att hitta behållaren för bilens spolarvätska, som vanligtvis sitter i motorrummet. Öppna locket. Om du inte ser någon spolarvätska, blanda då rekommenderade mängder vatten och spolarvätska för rådande väderförhållanden och häll försiktigt ner lösningen i behållaren utan att spilla. När behållaren väl är fylld till kanten, skruva på locket och stäng motorhuven korrekt.

2. Justera lufttrycket i däcken

Honda rekommenderar att föraren kontrollerar lufttrycket i bilens däck minst en gång i månaden eller inför långfärder. Korrekt tryck för din hybrids däck anges i en tabell som sitter på ramen innanför förardörren. Använd en lufttrycksmätare – finns att låna på bensinmackar eller att köpa som billiga, bärbara modeller – för att se till att trycket i respektive däck matchar rekommenderat tryck i tabellen för aktuell däckstorlek, passagerarantal och medföljande bagage.

3. Kontrollera motoroljans nivå i en hybridbil

Precis som vanliga bensin- eller dieseldrivna bilar har en hybridbil en förbränningsmotor, och olja är nyckeln till en smidig drift. Av detta skäl rekommenderas att kontrollera oljenivån varje gång du tankar bilen.

Detta bör helst ske några minuter efter det att motorn har stängs av. Honda-instruktionshandboken visar oljestickans placering i motorrummet. Ta en pappershandduk eller hushållspapper, dra ut oljestickan och torka ren spetsen. Sätt därefter tillbaka den, dra ut den igen och kontrollera att oljenivån ligger mellan markeringarna för lägsta och högsta nivå.

4. Notera kylvätskenivåerna för motor och omvandlare

Kylmedel används för att säkerställa att motor och omvandlare bibehåller aktuella temperatur oavsett driftförhållanden. Precis som med motoroljan bör du kontrollera kylvätskan varje gång du tankar din hybridbil, helst efter det att motorn har varit avstängd i flera minuter. Honda-instruktionshandboken anger placeringen av reservtankarna för motor- och omvandlarkylvätska. Vardera av dessa har markeringar för lägsta och högsta nivå på behållarens sida, och kylvätskenivån bör synas mellan dessa båda punkter.

5. Se till att bromsvätskenivån är korrekt

Precis som med motorolja och kylvätska bör du kontrollera bromsvätskenivån varje gång du tankar din hybridbil- utför kontrollen när motorn har varit avstängd i flera minuter. Honda-instruktionshandboken anger placeringen för reservtanken för bromsvätska, som har markeringar för lägsta och högsta nivå på sidan. Bromsvätskenivån bör synas mellan dessa bägge punkter.