Honda styrning

Bolagsstyrning

Eftersom Honda strävar efter att vara "ett företag som samhället vill ska existera" erkänner vi vårt ansvar att förbättra företagsstyrning och transparens i syfte att realisera en hållbar tillväxt och ytterligare bygga förtroende och uppskattning från våra kunder, våra partners och samhället i stort.

Hondas europeiska verksamhet

Hondas europeiska struktur möjliggör tydlig övervakning och strategisk ledning av vår affärsverksamhet i hela regionen, centrerad kring tydligt skisserade policyer för styrning, finansiellt beteende, riskhantering, mänskliga rättigheter med mera. Dessa bidrar till Hondas framsteg globalt när det gäller att stärka vårt sociala rykte, regelefterlevnad och företagsstyrning.

Upptäck mer om Hondas europeiska verksamhet i den här korta videon.

Honda styrningsstruktur

Honda är strukturerat för att säkerställa att vi uppnår våra mål på ett effektivt sätt och i enlighet med organisationens globala standarder för hållbarhet, säkerhet och miljöplanering.

Resultaten av våra ansträngningar i Europa återkopplar förslag till Honda i Japan, vilket hjälper till att forma vår globala strategi för hållbarhet.

Detta världsomspännande tillvägagångssätt kommuniceras sedan effektivt till vår region för lokal implementering via Hondas globala styrningsstruktur – detaljerad information om detta finns i vår europeiska miljörapport för 2023.

EUROPEISK MILJÖRAPPORT 2023 (PDF)