Honda sky social

Socialt och samhälleligt bidrag

Honda engagerar sig i sociala och samhällsinitiativ över hela Europa för att dela glädje med människor och säkerställa att man är ett företag som samhället vill ska existera. 

Vår grundläggande princip om "respekt för individen" driver oss att ge positiva bidrag till lokala samhällen och samhället i stort, vilket förbättrar kvaliteten på människors dagliga liv.

Hondas fyra pelare inom socialt bidrag

Våra bidrag inom områdena utbildning och samhälle, mångfald och inkludering, säkerhet och miljö utgör Hondas fyra grundpelare för socialt bidrag. Vi mäter proaktivt våra program mot FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) som en del av vår globala strategi för socialt bidrag. 

Mer om Honda och FN:s SDG

Honda rugby-ikon

Rugby Legacy Fund

2022 gick vi samman med en brittisk dagstidning för grundandet av Telegraph Honda Rugby Legacy Fund, ett program för gräsrotsinvesteringar i 15 lag, för att inspirera nästa generation kvinnliga rugbyspelare. Det gjorde det möjligt för klubbar att investera i damrugbyprogram och få tillgång till platser på ett särskilt rugbyläger för tjejer.

Honda rugby-ikon

Skapa en mångsidig och inkluderande arbetsplats

Vi anser att en inkluderande arbetsplats där människor behandlas lika är grundläggande för att skapa en miljö som stärker våra medarbetare och gör det möjligt för dem att vara sig själva. Detta är också nyckeln till företagets framtida framgång.

Det är därför vi anammar mångfald och inkludering och är engagerade i att föra samman människor från olika kulturer, bakgrunder, etnisk bakgrund och övertygelse. Vi respekterar individuella skillnader och främjar lika möjligheter för alla, oavsett etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, utbildningsbakgrund, tidigare karriär och social eller ekonomisk status.

Honda rugby-ikon

Ahr Valley Disaster Recovery Support

Att bidra till människors säkerhet, goda hälsa och välbefinnande är en central del av vårt sociala ansvar. Detta inkluderar att stödja lokala samhällen när katastrofer påverkar deras liv, hem och grundläggande infrastruktur.

Som svar på kraftiga översvämningar i tyska Ahr-dalen i augusti 2021 gav Honda omedelbart stöd till katastrofåterställningsinsatser genom att donera fyra specialiserade högpresterande generatorer, som utgjorde en del av strömförsörjningen till samhällena i regionen. 

Läs mer
Honda rugby-ikon

Förnybar energi för positiva klimatåtgärder

Honda inser att vidtagande av positiva åtgärder för att tackla klimatförändringar och skydda miljön är den socialt ansvarsfulla vägen som skapar en bättre framtid där alla kan fullfölja sina drömmar.

I Italien har Honda utvecklat en lokal solenergianläggning vid sin fabrik, en anläggning som nyligen utökats för att ge 1,2 MW förnybar energi och som kan driva 21 % av verksamheten på plats.

Läs mer

Hondas europeiska CSR-aktiviteter

När Honda går framåt mot sin globala "2030 Vision" kommer vi att fortsätta att förse konsumenterna med kvalitetsprodukter som uppfyller deras olika individuella behov och sociala förväntningar.

Genom våra initiativ över hela Storbritannien och Europa ger vi redan nu ett betydande bidrag till att förbättra människors dagliga liv. Mer information om våra ansträngningar finns i vår europeiska miljörapport för 2023.

EUROPEISK MILJÖRAPPORT 2023 (PDF)