Honda himmel

Hållbarhet i Europa

Sedan starten har Honda drivits av en önskan att hjälpa såväl människor som samhälle. Vi tror att våra ansträngningar för att gynna miljön, förbättra säkerheten för alla och ge ett positivt socialt bidrag kan utöka potentialen i människors liv och ge dem glädje.

Över hela Europa är vi engagerade i att vara ett företag som samhället vill ska existera.

Hondas 2030 Vision

Hondas globala 2030 Vision beskriver vårt mål att tjäna människor över hela världen genom "glädjen att utöka deras livspotential." För att uppnå detta kommer vi att leda främjandet av mobilitet och utveckla initiativ som hjälper till att förverkliga ett koldioxidfritt samhälle.

Kärnan i denna vision är ett åtagande att förse konsumenter med kvalitetsprodukter som möter olika individuella behov och sociala förväntningar.

Koldioxidneutralitet

Triple Action to ZERO senast år 2050

Honda strävar efter att förverkliga ett cirkulärt resurssamhälle som strävar efter "noll miljöpåverkan."

Till år 2050 strävar vi efter att minska förbrukningen av naturresurser under hela produktens livscykel för samtliga våra produkter och företagsaktiviteter. Att ta initiativ inom de tre inbördes relaterade fokusområdena (Triple Action to ZERO): "koldioxidneutralitet", "ren energi" och "resurscirkulation".

Läs mer

Honda miljö

Strävan mot noll miljöpåverkan

Honda bidrar till förverkligandet av ett hållbart samhälle genom att sträva efter att eliminera miljöpåverkan till gagn för alla. Upptäck de steg vi redan tar över hela Europa.

Upptäck mer
Honda miljö

Att berika människors liv så att de kan fullfölja sina drömmar

Honda engagerar sig proaktivt i samhällen över hela Europa för att främja mångfald, ge stöd och lösa sociala frågor. Lär dig hur våra initiativ utvecklas mot att bygga ett bättre samhälle.

Läs mer
Honda miljö

Att skydda människoliv genom framsteg inom säkerhet

Honda utvecklar kontinuerligt säkerhetsteknologi och främjar utbildning för att förverkliga ett samhälle där människor kan uppleva varje dag i fullständig frihet och trygghet.

Läs mer
Honda miljö

Förbättra företagsansvar och transparens

Honda strävar efter att vara ett "företag som samhället vill ska existera", varför vi fortsätter att stärka våra europeiska bolagsstyrningsprocedurer i harmoni med Hondas bredare globala vision för hållbarhet.

Visa mer