Sidovy av Honda Civic, gammal modell.

DE GAMLA HONDA-HJÄLTARNA

Bilarna som gjort oss till dem vi är

”Ett företag definieras inte i första hand av dess personal eller dess historia, utan av dess produkter.” Soichiro Honda

Vy snett framifrån av Honda Civic hybrid vid en sjö.

Vår Civic Pride: Vi
lanserade Civic
på 1970-talet. 11
modellgenerationer
senare köps en ny Civic av
nästan 2 000 personer om dagen.

Vad händer härnäst?

Upptäck vår vision för framtidens Honda-bilar

Läs nu