Close

Hondas värld

Vi formar framtiden

Leva ut drömmen

Det som en gång i tiden bara var en flyktig tanke finns nu i flera av våra nya bilar. Konstruktioner med avancerad aerodynamik, supereffektiva motorer – vissa med hybridteknik – de allra senaste uppkopplingsmöjligheterna och säkerhetssystem som tar din körupplevelse till en ny nivå.

Vår kommande vision förverkligas genom alla de idéer som flödar från våra forsknings- och utvecklingsteam. Vi har redan skapat ny teknik för ett avancerat laddningssystem som banar vägen för våra framtida eldrivna fordon.

En resa in i framtiden

Att ställa frågor och söka efter deras svar är något vi ständigt gör. Vi börjar alltid med att titta på hur vi kan förvandla våra drömmar till teknik som höjer livskvaliteten för andra, och det är något som aldrig kommer att ändras.

Scrolla

Blicka framåt

”En ingenjör som ger världen nya och bra produkter är en aktningsvärd person.” Soichiro Honda