Din Honda kan köra på E10

den 23 maj 2021

Din Honda kan köra på E10

Den 1 augusti införs en ny standardbensin i Sverige. E10 införs för att bidra till att minska koldioxidutsläppen.

I samband med att den så kallade reduktionsplikten höjs från 4,2 till 6 procent den 1 augusti introduceras en ny standardbensin som kallas E10. Den nya standardbensinen innehåller upp till tio procent etanol. Drivmedlet finns redan i 14 andra europeiska länder och är ett viktigt steg för att nå Sveriges klimatmål. De allra flesta bensindrivna personbilar, även äldre modeller, kan köras på E10.

Samtliga Honda-bilar som sålts i Sverige är sedan många år tillbaka kompatibla med E10. Inga Honda-kunder behöver vidta några speciella åtgärder utan kan direkt gå över till att tanka E10.

Reduktionsplikten för diesel höjs samtidigt från 21 till 26 procent. Reduktionsplikten är regeringens sätt att främja användningen av biodrivmedel. Varje år ska de som tillverkar drivmedel minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. Styrmedlet ska bidra till att nå det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030.