Så här fungerar elbilsbatterier

Hur fungerar elbilsbatterier?

Elbilsbatterier fungerar genom att lagra energi som kan driva elmotorn i ett elfordon. De är uppbyggda av en rad celler som har en positiv elektrod av litium eller annan metalloxid och en negativ elektrod av kol. När du laddar batteriet flyter en elektrisk ström genom det och får litiumjonerna att flytta sig från den negativa till den positiva elektroden. När du använder elmotorn och batteriet är urladdat, flyttar litiumjonerna tillbaka till den negativa elektroden och frigör energi. Denna energi driver elmotorn och roterar fordonets hjul så att det drivs framåt. Elbilsbatterier är stora och tunga, men de kan lagra mycket energi, vilket gör dem utmärkta att använda i elfordon.

Vilken typ av batterier används i elbilar?

Den vanligaste typen av batteri som används i elbilar är litiumjonbatteriet. Dessa batterier har en hög energitäthet, vilket innebär att de kan lagra mycket energi på ett litet utrymme. De är också relativt lätta, vilket bidrar till att förbättra bilens energieffektivitet.

Litiumjonbatterier är kända för sin förmåga att prestera bra i höga temperaturer och för sin låga självurladdning, vilket innebär att de kan hålla laddningen under en längre tid när de inte används. Andra typer av batterier, som blysyra och nickelmetallhydrid, kan också användas i elbilar, men litiumjonbatterier är för närvarande det populäraste valet tack vare deras höga energitäthet, låga vikt och hållbarhet. De är gjorda av material som finns i riklig mängd i jordskorpan och som kan återvinnas, vilket ytterligare minskar deras miljöpåverkan.

Hur länge håller elbilsbatterier?

Elbilsbatterier försämras med tiden och har en förväntad livslängd på 15 till 20 år. De bör hålla i genomsnitt 160 000 km till 320 000 km och Honda har en generös garanti på 8 år eller 160 000 km på Hondas elbilar. Men även när livslängden som bilbatteri tar slut, kan många elbilsbatterier återanvändas för att driva fabrikerna som ursprungligen tillverkade dem eller till och med för att driva ditt hem.

Hur stora är elbilsbatterier?

I likhet med de olika bilar som de driver, kan batterierna i elfordon variera i storlek. De är ofta placerade under golvet och tar upp utrymmet under sätena, t.ex. i Honda e och e:Ny1. Vissa är rektangulära medan andra liknar ett T. Och ju större de är, desto tyngre blir de.

Byte och återvinning av elbilsbatterier

Är elbilsbatterier återvinningsbara?

Många tillverkare, som Honda, lägger extra kraft på att göra elbilsbatterier återvinningsbara. Ett sätt att återanvända dem är att använda dem för drift av hus och andra byggnader – vissa återvänder till och med för att driva fabrikerna de ursprungligen tillverkades i.

De kan även brytas ned på komponentnivå och återvinnas på det sättet. Eftersom kravet på hållbarhet fortsätter att öka, letar tillverkarna ständigt efter nya och innovativa sätt att återvinna och återanvända gamla bilbatterier.

Hur byter jag ut mitt elbilsbatteri?

Du vet att det är dags att byta ut elbilsbatteriet när varningslampan tänds på instrumentbrädan eller om du börjar uppleva elektriska problem. Mellan 15 och 20 år är den genomsnittliga livslängden med rätt underhåll och Honda lämnar åtta års garanti på alla våra elbilsbatterier. Ta bilen till din närmaste Honda-verkstad när det är dags att byta batteri. Då kan du vara säker på att få det professionellt gjort.

Kostnaden för att byta bilbatteriet har sjunkit under åren och den kommer sannolikt att minska lite ytterligare med tiden.

Översikt över elbilsbatterier | Vanliga frågor

Behöver elbilsbatterier service?

Ja, precis som en bensin- eller dieselbil behöver en elbil underhållas regelbundet – en gång om året. Vid service kontrolleras samma punkter som för alla andra bilar men även att batteriet fortfarande fungerar optimalt.

Vilket syfte har battericeller?

Elbilsbatterier består av hundratals, ibland tusentals celler. Dessa celler genererar ström till bilen – ju fler celler, desto högre effekt (kW). Nackdelen med ett batteri med högre effekt är att energiförbrukningen påverkas, vilket innebär att räckvidden blir lägre trots bättre prestanda.

Går det att hjälpstarta en elbil?

Ja, det går att hjälpstarta en elbil om den har ett vanligt 12-volts syrabatteri som är helt tomt. Det fungerar ungefär på samma sätt som att hjälpstarta en vanlig bensin- eller dieselbil. Detta gör att elektroniken som styr bilen kan fungera. Tänk dock på att litiumjonbatterierna som driver en elbil inte kan hjälpstartas, så om det är en full elbil är det osannolikt att bilen kommer att röra sig.

Trots allt är risken för att du någonsin behöver hjälpstarta en full elbil liten, tack vare elsystemets effektivitet.