Integritetspolicy för My Honda+-ansluten bil

Integritetspolicy för My Honda+-ansluten bil

Honda Motor Europe Limited ("Honda") strävar efter att skydda din integritet och vi följer den allmänna dataskyddsförordningen och andra tillämpliga dataskyddsregler samt lagar om marknadsföring och cookies samt tillhörande vägledningar ("dataskyddslagar").

Den här policyn handlar om hur vi hanterar personuppgifter för våra ägare av ansluten bil ("Honda-bil" eller "bil"), ägare av våra anslutna biltjänster ("CCS") och användare av mobilappen My Honda+ ("app"), oavsett om du är den primära användaren ("primär användare") eller har fått tillstånd av en primär användare att dela dennes konto ("inbjuden användare").

Om du är ägare eller potentiell ägare av en Honda-bil, besökare på vår webbplats, besökare hos en återförsäljare eller har hämtat eller använt någon av våra andra appar, se vår allmänna integritetspolicy.  Om du är arbetssökande och ansöker om att bli Honda-anställd, se vår integritetspolicy för arbetssökande.

Den här policyn förklarar hur vi använder, lagrar och delar de uppgifter vi samlar in om dig, hur du kan utöva dina rättigheter i fråga om de uppgifterna och de rutiner vi har infört för att skydda din integritet. Den här policyn är ett komplement till alla andra meddelanden om rättvis behandling eller integritetspolicyer som emellanåt kan tillhandahållas dig (inklusive vår allmänna integritetspolicy). Kontakta oss via e-post på dpm.nordic@honda-eu.com om du har frågor, kommentarer eller problem som gäller den här policyn eller hur vi hanterar dina personuppgifter, eller när sådana uppgifter ändras.

Vår CCS och app (kallas tillsammans för denna policys ändamål "tjänsterna") tillhandahålls av Honda Motor Europe Limited (organisationsnummer 857969, Cain Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 1HL) ("vi" och "oss"). I enlighet med dataskyddslagarna är vi personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges nedan och ansvarar för hantering av dem.

Vi samlar in data om hur du använder CCS och appen för analysändamål (som vi beskriver mer detaljerat nedan) med Google Analytics och Application Insights.

Ändringar i den här policyn

Eventuella framtida ändringar i den här policyn kommer att publiceras på den här sidan och, om så är lämpligt, meddelas dig via e-post och/eller via popup-fönster i bilen eller i appen. Kontrollera ofta för att se eventuella uppdateringar av eller ändringar i den här policyn.

Behandling av dina personuppgifter av tredje part

Obs! Den här policyn omfattar inte webbplatser, appar eller portaler från tredje part som vi kan länka till från våra tjänster och omfattar inte tjänster från andra leverantörer.  Vi ansvarar inte för integritetspolicyer och -rutiner (inklusive användning av cookies) från sådana tredje parter, även om du har öppnat webbplatsen, appen, portalen eller tjänsten från tredje part via länkar från våra tjänster.

Vi rekommenderar att du kontrollerar varje leverantörs policy och kontaktar sådan tredje part om du har frågor eller funderingar. Alla leverantörer av andra tjänster, t.ex. försäkringsbolag, vägassistanstjänster, räddningstjänster (som tar emot nödsamtal i nödsituationer, enligt beskrivningen i bilens instruktionsbok), leverantörer av datapaket, Wi-Fi Hotspot-tjänster, onlinenyheter eller sociala medier i bilen, kartor, resor eller musik, kommer också separat att vara "personuppgiftsansvariga". Du får tillgång till de här leverantörernas integritetspolicyer direkt från dem.

När vi tillhandahåller CCS delar vi data med SoundHound (som tillhandahåller tjänsten Honda Personlig Assistent) och Worldline (som hanterar betalningar för vår räkning). Både SoundHound och Worldline behandlar data för vår räkning, men de kan även hantera data som rör dig i egna syften som oberoende personuppgiftsansvariga. Ta dig tid att granska deras respektive integritetspolicyer för att förstå hur de kan behandla dina personuppgifter oberoende av oss. Policyerna finns här:

SoundHound – https://www.soundhound.com/en/privacy

Worldline – https://worldline.com/en/compliancy/privacy.html

Ge oss information om dina gäster

Om du presenterar en inbjuden användare för oss tillhandahåller vi en kopia av den här policyn till dem under registreringsprocessen.

Om du å andra sidan ger eller underlättar tillhandahållandet av information om gäster som inte är inbjudna användare (t.ex. passagerare eller alternativa förare) är det ditt ansvar att se till att sådana personer känner till denna policy. De måste också samtycka till att du lämnar ut deras personuppgifter till oss. I annat fall samlar Honda inte aktivt in eller avser att samla in personuppgifter för andra gäster (t.ex. passagerare eller alternativa förare) och arbetar under antagandet att de personuppgifter som finns och behandlas endast gäller ägare av Honda-bilar, användare av CCS och användare av appen.

Information som är tillgänglig för andra personer

Information som finns tillgänglig i appen

Observera att information som är tillgänglig via CCS är tillgänglig för andra användare som använder samma konto. Till exempel kan inbjudna användare se färdhistorik för Honda-bilen som informerar dem om resor som den primära användaren har gjort och vice versa.

Du kan stänga av datadelning när som helst. Du kan inte använda CCS under tiden datadelning är avstängd, men genom att stänga av datadelning stoppar du all insamling av data.

Information som finns tillgänglig i Honda-bilen

Information som är tillgänglig via CCS är också synlig för alla som har tillgång till bilen. När du säljer/överför din Honda-bil till tredje part ska du se till att ta bort bilen från garaget i appen så att avregistreringsprocessen kan påbörjas. Detta resulterar i borttagning av CCS-data från bilens telematiska styrenhet och därför kommer data inte längre att vara synliga i bilen.

För att den här processen ska vara effektiv måste Honda-bilen ha tillräcklig batteriladdning och vara ansluten till mobilnätverket.

Observera också att avregistreringsprocessen kan ta upp till 24 timmar att slutföra under normala nätverksförhållanden. Villkoren som krävs för att avregistrering ska äga rum finns i klausul 12.1 i appvillkoren.

Den information vi samlar in och hur vi använder den

Enligt dataskyddslagarna måste vi förklara vilka personuppgifter vi samlar in från dig, hur och varför vi använder dessa uppgifter ("behandlingsaktiviteten") och hur länge vi behåller dem. Vi måste också ha en "laglig grund" för att behandla dina personuppgifter. Det här sammanfattas i tabellen nedan.

Med avseende på vår lagring av dina personuppgifter, om inte annat anges i tabellen nedan, lagrar vi och raderar eller anonymiserar därefter dina personuppgifter enligt vad som anges i avsnittet "Lagring av dina personuppgifter".

Behandlingsaktivitet: Varför använder vi dina uppgifter?

Vilka uppgifter samlas in?

Laglig grund för behandling

Var samlas uppgifterna in?

Specifika lagringsperioder

My Honda Plus-mobilapp

För att konfigurera och hantera ditt Honda-konto, inklusive för att skicka servicemeddelanden till dig.

Land

Språk

E-postadress

Adress (inklusive postnummer)

Mobilnummer

Lösenord

Honda-ID, ett unikt ID som genereras för varje Honda-kontoinnehavare under registreringsprocessen

Ditt enhets-ID som kommer att länkas till ditt Honda-ID där du väljer att logga in med hjälp av telefonens Touch ID, röstkommando eller ansiktsigenkänningsfunktioner. Vi behandlar inte biometridata som finns kvar i enheten.

Dina inställningar som du anger i appen

För att vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal med dig, för löpande uppfyllande, hantering och underlättande av ett sådant avtal.

Om du inte anger den här informationen kommer du tyvärr inte att kunna öppna ett Honda-konto hos oss.

I den utsträckning behandlingen sträcker sig utanför det som är nödvändigt för avtalet behövs behandlingen för vårt legitima intresse att kunna ge dig en bra kundupplevelse och tillhandahålla funktioner för att hålla ditt konto säkert.

Från dig (via appen)

 

För att skydda ditt MyHonda+-konto från bedrägliga aktiviteter, inklusive genom att implementera flerfaktorsautentisering när ditt konto används på en annan enhet (eller om din telefon försvinner eller blir stulen)

 

Enhets-ID

Honda-ID

Ditt godkännande av den extra enheten

Om din enhet försvinner eller blir stulen, din förfrågan om att få tillgång till ditt konto genom en annan enhet (du kan behöva göra denna förfrågan genom en återförsäljare, i vilket fall återförsäljaren kommer att vara vårt personuppgiftsbiträde)

E-postadress

Autentiseringskod

Behandlingen är nödvändig för vårt legitima intresse att kunna garantera säkerheten hos de tjänster vi tillhandahåller

 

 

Från dig (via appen)

Från din mobil

När en autentiseringskod krävs kommer sådan att tillhandahållas av Honda

Sådan autentiseringskod som tillhandahålls av Honda kommer enbart att vara giltigt första gången den användas och kommer inte att lagras av Honda efter dess giltighet

För att utföra analyser för att förbättra appen.

De här analystjänsterna utförs av vår tjänsteleverantör e3 Media Limited (med varumärket Great State).

Information om enheten, t.ex. enhetens ID, typ, modell och operativsystem

Information om enhetens anslutning till internet, t.ex. IP-adressen

Information om enhetens konfiguration, till exempel skärmupplösning, tidszon och språkinställningar

Information om hur du använder appen, vilka delar av appen du besöker, hur du får åtkomst till dem, vilka funktioner du använder mer eller mindre än andra och hur du interagerar med olika delar av appen

Information om när du öppnar appen, hur ofta och hur mycket tid du tillbringar i olika delar av appen

Information om varifrån du öppnar appen

Information om det språk du visar appen på

Versionen på den app du använder

Behandlingen är nödvändig för vårt legitima intresse att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

 

 

Den här informationen genereras när du använder appen och överförs till oss av appen.

 

 

Anslutna biltjänster

För att konfigurera och hantera ditt CCS-konto, inklusive för att skicka servicemeddelanden till dig.

Detta omfattar identifiering av landet där din bil är registrerad för att fastställa vilka CCS som finns tillgängliga i det landet och relevanta rättsliga krav som gäller för CCS (och för att säkerställa att de CCS som erbjuds dig följer sådana lagar).

Förutom den information som behandlas för att konfigurera och hantera ditt Honda-konto (beskrivs ovan) behandlar vi följande information för CCS:

Titel, förnamn och efternamn

Telefonnummer

Fullständig postadress, information om Honda-bil som samlats in under registreringsprocessen, t.ex. fordonets chassinummer (VIN)

Val av CCS-paket

Inställningar, inklusive tidszon

För primära användare och deras inbjudna användare

För inbjudna användare och den primära användaren

Bilens smeknamn

Om du befinner dig i Italien behöver vi även ditt skatteregistreringsnummer

För att vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal med dig, för löpande uppfyllande, hantering och underlättande av ett sådant avtal.

Informationen behövs också för att säkerställa att gällande lagar följs.

Om du inte anger den här informationen kommer du tyvärr inte att kunna öppna ett Honda-konto hos oss.

Om någon behandling sträcker sig utanför det som är nödvändigt för avtalet eller för att följa lagar behövs behandlingen för vårt legitima intresse att kunna ge dig en bra kundupplevelse och tillhandahålla funktioner för att hålla ditt konto säkert.

Från dig (via appen)

 

För att para ihop din Honda och verifiera att du är behörig för CCS som primär användare före tillhandahållande av CCS till dig, med jämna mellanrum därefter, och vid förnyelse av CCS.

VIN

PIN-kod som genereras av Honda

eSIM-nummer och status

 

För att vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal med dig, för löpande uppfyllande, hantering och underlättande av ett sådant avtal.

Om du inte anger den här informationen kommer du tyvärr inte att kunna få tjänsterna från oss.

Från dig (via appen)

PIN-koden blir inaktuell efter en kort stund och raderas strax efter att den har genererats.

 

För att ansluta din Honda-bil till mobilnätverket så att du kan ta emot CCS.

 

Vi och AT&T (fungerar som vårt personuppgiftsbiträde) behandlar följande data:

VIN

eSIM-nummer

Land där bilen är registrerad

Plats

För att vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal med dig, för löpande uppfyllande, hantering och underlättande av ett sådant avtal.

Tyvärr kan vi inte tillhandahålla CCS dig utan att behandla dessa data.

Från din bil

AT&T kommer att behandla dessa data så länge ditt eSIM-kort är inställt på normalt läge.

För att tillhandahålla CCS (se listan nedan), inklusive att skicka varningar till dig.

Virtuell instrumentpanel

My Honda+-meddelanden

Laddningsstatus för elbilar

Batteristatus

Ta bort lås

Fjärrupplåsning

Fjärrsignalhorn

Fjärrstyrning av klimatanläggningen

Schemalägg klimatanläggningen

Fjärrladdning

Schemalägg laddningen

Maximal laddningsinställning

Planera resor

Resehistorik

Leta rätt på din bil

Skicka destination

Hondas digitala vägassistans

Larmområde

Digital nyckel – dela nyckeln

Digital nyckel – starta bilen

Digital nyckel – lås och lås upp dörrarna

Digital nyckel – stäng fönstren

Digital nyckel – öppna laddluckan

Digital nyckel – meddelanden

 

VIN

ID för mobil enhet

Telefonnummer

För- och efternamn

Honda-ID

Valt språk och registreringsland

Fordonets modellkod och modellår

Fordonets GPS-position och körriktning

Tid och datum för eventuella haverier

Dina instruktioner, t.ex. att tuta med signalhornet, att implementera ett larmområde, att låsa bilen

Bilstatus, exempelvis dörrlåsstatus, öppna fönster, temperatur i bilen, bränslenivå, hastighet, körsträcka, laddningsstatus, ifall dörrarna är stängda eller öppna, motorhuven är stängd, status för bilbelysningen, om bilen är elektrisk, huruvida den är inkopplad och förses med elektricitet

Information om körsätt, till exempel hur du accelererar, bromsar och hur fort du kör

Dina inställningar som du anger i förhållande till CCS och varningar

Fordonets diagnostikdata, till exempel däcktryck, bromsvätska och felfunktion, antal mil till nästa laddning, motoroljans återstående livslängd, motorstatus, varningslampor eller andra meddelanden som felkoder.

 

Behandlingen är nödvändig för löpande uppfyllande, hantering och underlättande av vårt avtal med dig.

 

Från dig (via appen)

Från bilen (via TCU – den telematiska styrenheten)

 

För att spåra din Honda-bil för att tillhandahålla följande tjänster till dig:

Spårning av stulet fordon

Leta rätt på din bil

Färdhistorik

Larmområde

Digital vägassistans

 

Platsdata

Behandlingen är nödvändig för löpande uppfyllande, hantering och underlättande av vårt avtal med dig.

 

Från din bils GPS (via TCU)

 

 

Platsdata lagras under en period på 90 dagar om du prenumererar på färdhistoriken. Annars skrivs den över hela tiden.

Platsdata som behandlas för att du ska få vägassistans behandlas under prenumerationens giltighetstid och under ytterligare perioder som krävs av rättsliga skäl.

De larmområdesparametrar som du har angett behandlas bara tills du tar bort dessa parametrar eller tills din CCS-prenumeration går ut (beroende på vilket som inträffar först).

För att du ska kunna överföra ditt appcenter till en annan bils ljudanläggning

Vi och Digitalist (fungerar som vårt personuppgiftsbiträde) behandlar följande data:

VIN

Kund-ID

Behandlingen är nödvändig för löpande uppfyllande, hantering och underlättande av vårt avtal med dig.

Från din bil

Kund-ID genereras av oss

Digitalist kommer endast att lagra dessa data under tjänstens aktiva användningsperiod.

För att ställa in och tillhandahålla tjänsten för digitala Honda-nycklar till dig

ID för mobil enhet

Digital nyckelkod

Behandlingen är nödvändig för löpande uppfyllande, hantering och underlättande av vårt avtal med dig.

Vi får din mobils enhets-ID från dig (via appen)

 

 

För att koppla din elektroniska fordonshälsokontroll ("EVHC") till din CCS, så att du kan ta emot EVHC-rapporter och påminnelser via CCS

Vi och Snap-On (fungerar som vårt personuppgiftsbiträde) behandlar följande data:

VIN

Bilens registreringsnummer

Honda-ID

Data som tillhandahålls av Hondas bilåterförsäljare i samband med det arbete de utför, t.ex. tjänster som du har fått från dem, resultat av deras inspektioner/arbete, tjänster som krävs för din bil och i förekommande fall videor som visar problem med din bil

EVHC-rapporter (som innehåller information från återförsäljarna)

Behandlingen är nödvändig för löpande uppfyllande, hantering och underlättande av vårt avtal med dig.

Återförsäljare som utför service på bilen

Förutom ditt chassi- och bilregistreringsnummer som vi behåller lagras informationen från återförsäljarna, inklusive EVHC-rapporterna, i upp till 6 år.

För att utföra analyser för att:

Bibehålla och säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster, inklusive de bilar vi tillverkar och CCS

Förbättra och utveckla bättre produkter och tjänster

Förstå (och ge dig information om) hur du kan använda bilen mer effektivt

För att hålla dig informerad om vi (som en följd av att vi utför de analyser som beskrivs i ovan stycken, vilket vi kan komma att göra från tid till annan men inte regelbundet) skulle upptäcka att din bils batteriprestanda inte är på optimal nivå

Färddata, t.ex. din körningslogg

Statusdata, t.ex. om felindikatorlampan är på eller av, varningar om fordonsproblem som visas på instrumentpanelen och fjärrtjänster som är tillgängliga för dig 

Händelsedata, t.ex. CCS-begäran och fel som har att göra med sådana begäranden, och meddelanden från dina fordon, t.ex. säkerhetsvarningar

Fordonsdata, t.ex. data som samlas in av fordonets sensorer (t.ex. bromsinformation, batteriinformation, däckens skick), diagnostikfelkodshistorik och flytande bildata (dvs. information om fordonets position och hastighet vid specifika tidpunkter)

Dina kontaktuppgifter

Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen att underhålla och förbättra våra produkter och tjänster samt att ge dig en bättre användarupplevelse.

 Vi kommer bara att kontakta dig i syfte att hålla dig informerad

(i) om du har gett oss ditt samtycke till att vi kontaktar dig i detta syfte. Du kan välja att inte lämna ditt samtycke, och du kan också återkalla ditt samtycke när som helst, genom att ändra dina kontaktinställningar i appen

eller

(ii) för det osannolika fallet att vi skulle upptäcka ett fel (som en följd av att vi utför de analyser som beskrivs i tidigare stycken på en oregelbunden basis) som kan äventyra intressen som är av stor vikt för dig, kan vi kontakta dig för att informera dig om detta även om du inte har lämnat ditt samtycke till det.

Informationen genereras när du använder CCS.

 

 

Från dig (via Appen)

 

Honda Personlig Assistent

För att tillhandahålla tjänsten Honda Personlig Assistent till dig

 

Förutom den information som du tillhandahåller direkt med hjälp av fordonets röstassistent, nämligen dina röstkommandon, behandlar SoundHound följande data för vår räkning, som vårt personuppgiftsbiträde:

Fordonets plats;

VIN

Navigatorinformation:

Displayinformation, till exempel vilket innehåll som visas på din skärm (för att ge effekt åt röstkommandot), gör det möjligt att ge effekt åt röstkommandot;

Musikinformation på enheter som är anslutna till displayen;

Kontaktinformation på enheter som är anslutna till displayen;

Information om appen Honda Personlig Assistent, till exempel identifieringsuppgifter och språkinställningar;

Tolkning av ditt kommando;

Innehåll i det senaste svaret.

 

Behandlingen är nödvändig för löpande uppfyllande, hantering och underlättande av vårt avtal med dig.

 

Den här informationen genereras när du skickar ett kommando till Honda Personlig Assistent och överförs direkt till SoundHound.

Inspelningen av dina röstkommandon upphör 1 sekund efter att du har slutat tala.

Om du inte lämnar ditt samtycke till att vi får behålla dessa data för att utföra analyser (vilka beskrivs i nästkommande rad), kommer Honda radera dessa data varje gång du startar tändningen eller efter 3 månader från det att de samlats in (beroende på vilket som inträffar först).

 

För att utföra analyser i syfte att förbättra tjänsten Honda Personlig Assistent

Om du lämnar ditt samtycke till det, kommer vi och SoundHound att behandla de data som beskrivs i ovan rader för detta syfte.

SoundHound kommer att behandla dessa data som vårt personuppgiftsbiträde, men även som oberoende personuppgiftsansvarig i syfte att underhålla och förbättra sina produkter (dvs. den underliggande ljud- och tal-igenkänningstjänsten).

Eftersom SoundHound behandlar dessa data som oberoende personuppgiftsansvarig kan du läsa deras integritetspolicy som finns här: https://www.soundhound.com/en/privacy. SoundHound kan uppdatera den här policyn från tid till annan.

 

Samtycke (genom att ange inställningar under registreringsprocessen eller senare i appen).

Du har ingen skyldighet att lämna ett samtycke till sådan behandling och om du väljer att inte lämna ditt samtycke kommer detta inte att påverka din möjlighet att använda tjänsten Honda Personlig Assistent. Du kommer att kunna ändra dina inställningar och återkalla ditt samtycke när som helst.

Om du inte har valet att lämna eller återkalla ett samtycke i appen, kommer dina data inte att behandlas för detta syfte. 

Den här informationen genereras när du skickar ett kommando till Honda Personlig Assistent och överförs direkt till SoundHound.

Om du samtycker till denna behandling kommer vi och Soundhound att lagra dina data för detta syfte så länge som du är den primära användaren av bilen eller till dess att du återkallar ditt samtycke (om detta sker tidigare).

När lagringsperioden upphör kommer dina data att raderas så snart som möjligt (och inom upp till 30 dagar).

Detta påverkar inte Hondas behandling (eller Soundhounds, i egenskap av Hondas personuppgiftsbiträde) av dina data i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten Honda Personlig Assistent till dig (såsom beskrivs i ovan rad).

Allmänt

För att behandla betalningar som ska göras till oss, inklusive CCS-prenumerationspaket.

Betalningar till oss behandlas av Worldline, som behandlar dina data som oberoende personuppgiftsansvarig i enlighet med deras integritetspolicy (som finns här: https://worldline.com/en/compliancy/privacy.html). Vi rekommenderar att du granskar deras policy, som emellanåt kan uppdateras av dem.

De uppgifter som behandlas av Worldline består av:

Betalkortsuppgifter, nämligen PAN, utgångsdatum och kortinnehavarens namn för transaktioner där kortet inte finns fysiskt

Transaktionsinformation, nämligen datum och tid för betalning, belopp, valuta, MCC (Merchant Category Code) och kod för betalningsgodkännande

Adress (inklusive postnummer)

När Worldline behandlar uppgifter som vårt personuppgiftsbiträde ska vi upprätta lämpliga avtalsklausuler såsom krävs enligt lag.

Betalkortsleverantörer som VISA och Mastercard, samt kortutfärdande banker, är också personuppgiftsansvariga på egen hand och kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med deras egen integritetspolicy.

För att vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal med dig, för löpande uppfyllande, hantering och underlättande av ett sådant avtal.

Om du inte anger den här informationen kommer du tyvärr inte att kunna köpa CCS-prenumerationspaket.

Från dig (via appen)

Från Worldline

Honda kan få tillgång till en del av informationen som innehas av Worldline (t.ex. ett maskerat/delvis kortnummer) i upp till 18 månader efter transaktionsdatumet.

Vi behåller kopior av dessa uppgifter (enligt beskrivningen på nästa rad) i 10 år efter datumet för den aktuella transaktionen, i syfte att förhindra och upptäcka bedrägerier.

Observera att Worldline behåller dessa uppgifter, som oberoende personuppgiftsansvariga, i enlighet med deras integritetspolicy.

För att förhindra och upptäcka bedrägerier

Referens för betalningstransaktion

Transaktionsuppgifter, nämligen kund-ID och kundens IP-adress,

Den här behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna förhindra och upptäcka bedrägerier

Från dig (via appen)

Från Worldline

10 år från datum för relevant transaktion.

 

För att kontakta dig (via appen eller e-post) med information gällande CCS eller appen

När vi kontaktar dig via e-post använder vi följande uppgifter

För- och efternamn

E-postadress

Den här behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ge dig tillgång till CCS och appen.

Från dig (via appen)

 

För att kontakta dig om Hondas produkter eller tjänster, tävlingar, spännande erbjudanden, nyhetsbrev och allmän marknadsföring och reklam (digital och annan)

 

 

Inställningar för marknadsföring

Enhets-ID

 

Samtycke (genom att ange inställningar under registrering på appen) . Du kan när som helst ändra det i appens inställningscenter.

 

Från dig (via appen)

Vi kommer endast att behandla uppgifter för det här syftet så länge du samtycker till marknadsföring (via inställningarna för marknadsföring i appen).

Vi kommer också att fortsätta att behandla dina inställningar för marknadsföring så att vi kan följa dem.

För att utföra marknadsundersökningar, inklusive genom enkäter, så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster

Kontaktuppgifter

Enhets-ID

Dina svar på våra marknadsundersökningsfrågor

Behandlingen är nödvändig för vårt legitima intresse att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi kommer endast att inkludera kampanjinnehåll i vårt marknadsundersökningsmaterial om du har gett oss samtycke till att skicka dig marknadsföring.

Från dig (via appen)

 

Vi har fastställt, genom att agera rimligt och beakta omständigheterna, att vi kan förlita oss på legitima intressen som den lagliga grunden, på vilken vi ska behandla dina personuppgifter under vissa omständigheter (vi har angett detta ovan och fastställt våra legitima intressen). Vi har kommit fram till det här beslutet genom att göra en avvägning för att se till att vårt legitima intresse inte åsidosätter dina integritetsrättigheter som individ. Kontakta oss om du behöver mer information om den här avvägningen.

Marknadsförings- och kampanjmaterial

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att förse dig med marknadsförings- och kampanjmaterial (enligt ovan).

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part så att de kan skicka dig egen marknadsföring, såvida du inte uttryckligen har godkänt detta. Vi kan emellertid använda personuppgiftsbiträden från tredje part för att skicka marknadsföring till dig för vår räkning.

Du kan välja att inte ta emot marknadsförings- eller kampanjmaterial genom att ändra dina inställningar för marknadsföring i appen.

Säkerhet

Vi har inrättat lämpliga policyer, regler samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

Vi har också infört rutiner för att hantera eventuella datasäkerhetsbrott. Vi kommer att meddela dig och eventuell berörd tillsynsmyndighet om datasäkerhetsbrott där vi enligt lag måste göra det.

Dock är internet (inklusive sociala mediekanaler) och e-post inte säkert. Din kommunikation kan passera genom ett antal länder innan den levereras, kan snappas upp av tredje part och kanske inte alltid når den avsedda mottagaren – det är så internet fungerar. Vi tar inte ansvar för sådan obehörig åtkomst eller förlust av personuppgifter som ligger utanför vår kontroll.

Du är ansvarig för att skydda ditt användarnamn och lösenord för din app och får inte dela dem med eller avslöja dem för någon.

Om du vill veta mer om hur du skyddar dina uppgifter och dina enheter mot bedrägeri, identitetsstöld, virus och många andra onlineproblem kan du besöka www.getsafeonline.org Get Safe Online stöds av den brittiska regeringen och ledande företag.

Vårt CCS utvecklades på ett sådant sätt att de personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att ge bästa möjliga service. Lämpliga tekniska åtgärder har byggts in för att hålla dina data säkra i enlighet med våra rättsliga skyldigheter.

Dela dina personuppgifter

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till:

·       företag inom vår koncern;

·       Om du är en primär användare, dina inbjudna användare

·       Om du är en inbjuden användare, din primära användare

·       appen tillhandahålls av e3 Media (med varumärkesnamnet Great State)

·       våra tredjepartsleverantörer av hostingtjänster

·       våra professionella rådgivare (inklusive men inte begränsat till skatte-, juridiska eller andra företagsrådgivare som tillhandahåller professionella tjänster till oss, bolags- eller konkursförvaltare eller potentiella köpare eller säljare av verksamhet eller tillgång;

·       andra tredjepartsleverantörer, affärspartner och underleverantörer för verksamhetsadministration, support, behandlingstjänster eller IT- eller telekommunikationssyften (i synnerhet IBM och AT&T Inc.);

·       tredjepartsleverantörer som tillhandahåller betaltjänster till oss. För närvarande är det Worldline;

·       tredjepartsleverantörer av ljud-/röstigenkänningstjänster (i synnerhet SoundHound Inc.)

.    tredjepartsleverantörer som tillhandahåller callcentertjänster (i synnerhet Bosch Service Solutions S.A.U)

·       tredjepartsleverantörer av diagnostiktjänster, nämligen Snap-On, som tillhandahåller tjänsten för elektronisk kontroll av fordonets skick;

·     tredjepartsleverantörer av den digitala vägassistanstjänsten, nämligen Bosch Service Solutions GmbH, som vidare delar data med vägassistansleverantörer som t.ex. Falck.

·       andra noggrant utvalda tredjepartsleverantörer som hjälper oss med marknadsföringsaktiviteter, kundrelationshantering, produktoptimering och dataanalys, inklusive i synnerhet:

o    e3 Media (med varumärkesnamnet Great State) och IBM – Vi arbetar med dessa leverantörer för att som företag förstå våra data. Det hjälper oss att hitta de fakta som är viktigast för vår verksamhet och förstå våra kunder. Genom att göra det kan vi ge dig en bättre upplevelse och mer anpassad service;

o    e3 Media Limited (med varumärkesnamnet Great State) – Vi använder även Great State för att utveckla och förse dig med appen, utföra analyser för att förbättra appen, samt övervaka och förbättra vår marknadsföringskommunikation

o    IBM tillhandahåller systeminfrastrukturen för att göra det möjligt för kundfordon att kommunicera med mobilappen, identitetshanteringstjänsterna och säkerhetskonsulttjänsterna.

o    ICUC – Vi använder ICUC för att utföra analyser av hur många videor som visas mm. i Discovery Feed så att vi kan förbättra innehållet i Discovery Feed

o    Digitalist Group Plc – Vi använder Digitalist Group Plc för att tillhandahålla ljudtjänster på skärmen i bilen

·       tredje parter som du godkänner (inklusive men inte begränsat till, sociala medier och tredjepartsleverantörer av betalning);

·       räddningstjänster i händelse av en nödsituation;

·       våra tillsyns-, brotts- eller bedrägeribekämpningsmyndigheter, samt våra juridiska rådgivare, domstolar, polisen och andra behöriga organ i syfte att undersöka faktiska eller misstänkta brottsaktiviteter eller andra regelmässiga eller juridiska frågor.

·       statliga organ eller andra myndigheter i Storbritannien och utomlands, till exempel dem som ansvarar för immigration, gränskontroll, säkerhet och antiterrorism; samt

·       HMRC eller andra skatteorgan eller -myndigheter för att uppfylla våra rättsliga och regelmässiga skyldigheter.

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

·       om vi överväger att sälja någon verksamhet eller några tillgångar, då vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till potentiella köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar;

·       om vi, eller i stort sett alla våra tillgångar, förvärvas av en tredje part, då personuppgifter som vi innehar om våra kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna;

·       i händelse av att vi blir föremål för någon insolvenssituation (t.ex. sanering eller likvidation);

·       för att verkställa eller tillämpa våra villkor, policyer eller avtal som vi har med dig eller har underlättat mellan dig och en tredje part;

·       för att skydda våra rättigheter, vår egendom eller vår säkerhet, eller desamma för våra anställda eller andra. Detta omfattar utbyte av information med andra företag och organisationer (inklusive men inte begränsat till HMRC, den lokala polisen eller andra lokala brottsbekämpande organ) i säkerhetssyfte, för att förebygga brott, skydda mot bedrägeri samt minska kreditrisker; och

·       om vi är skyldiga att lämna ut eller dela med oss av dina personuppgifter för att uppfylla några rättsliga skyldigheter eller lokala bestämmelser, eller på annat sätt för att förhindra eller upptäcka bedrägeri eller brott.

Internationell överföring av dina personuppgifter

Vi kan överföra personuppgifter till andra länder än det land där uppgifterna ursprungligen samlades in, inklusive länder utanför EU och Storbritannien, t.ex. Indien, för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du först tillhandahöll uppgifterna och kanske inte ger samma skyddsnivå.

Om vi överför personuppgifter till länder utanför EES kan vi förlita oss på ett beslut från Europeiska kommissionen (eller, när det gäller Storbritannien, Secretary of State) som fastställer att landet tillhandahåller en tillräcklig skyddsnivå enligt dataskyddslagarna (till exempel, ett beslut av lämplighet i att överföra dina personuppgifter till vårt moderbolag i Japan).

Alternativt kan vi förlita oss på lämpliga säkerhetsåtgärder som anges enligt lag vid överföring av personuppgifter till ett land utanför EES, till exempel genom att godkänna standardavtal som antagits av Europeiska kommissionen eller den brittiska regeringen. Vi har ingått sådana avtalsklausuler av standardtyp med IBM i Indien eftersom en del av den behandling som utförs av IBM kommer att utföras där och när Bosch låter underleverantörer behandla uppgifter i Filippinerna och USA kommer standardavtalsklausuler att ingås med dessa parter.Vi har även ingått standardavtalsklausuler med SoundHound eftersom de behandlar uppgifter gällande Honda Personlig Assistent i USA.

En kopia av standardavtalsvillkoren finns på EU-kommissionens webbplats här.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften för vilka vi behandlar dem. När de inte längre behövs för dessa syften raderar eller anonymiserar vi dem så att de inte längre kan kopplas till dig.

Eftersom varje datapost kan användas i ett antal olika syften beror fastställandet av relevant lagringsperiod på typen av data, varför vi behandlar dem samt de juridiska och verksamhetsrelaterade behoven att behålla dem.

Vi har angett vissa specifika lagringsperioder i tabellen ovan. När dessa specifika perioder inte gäller:

·       Behåller vi din konto- och profilinformation (t.ex. e-postadress, mobilnummer, land, språk, prenumerationsinformation och marknadsföringsinformation) så länge du har ett konto hos oss. Raderas ditt konto och din profilinformation inom 24 timmar och kan inte längre återställas när du raderar ditt konto.

·       Raderar eller anonymiserar vi andra data, på löpande basis, upp till 90 dagar efter att de har samlats in. Det innebär att vi på dag 91 tar bort eller anonymiserar de data som samlats in på dag 1 på ett sådant sätt att de inte längre kan kopplas till dig, och att vi på dag 92 kommer att radera eller anonymisera de data som samlats in på dag 2.

Om före utgången av en sådan 90-dagarsperiod (i) du säger upp ditt konto; (ii) du avregistrerar bilen; eller (iii) vi avslutar ditt konto på grund av brott mot villkoren så kommer vi kort därefter att radera eller anonymisera dessa data.

Dessa data består av:

o    Fordonsdata, till exempel flytande bildata (dvs. information om fordonets position och hastighet vid specifika tidpunkter), data från bilens sensorer och DTC-historik (diagnostikfelkod)

o    Kundens färddata, till exempel bilens körningslogg;

o    Kundstatusdata, till exempel vilka fjärrtjänster som är tillgängliga för dig och status för bilens felindikatorlampa; och

o    Kundhändelsedata, t.ex. CCS-begäranden du gör och fel relaterade till sådana begäranden, samt meddelanden från dina fordon, t.ex. säkerhetsvarningar.

Vi raderar inte chassinummer eftersom de används för att identifiera varje bil som vi har tillverkat och behövs för olika syften som ligger utanför ramen för denna policy.

Om du vill ha mer detaljerad information om de här lagringsperioderna kan du skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud på dpm.nordic@honda-eu.com.

Dina rättigheter

Som registrerad person har du följande rättigheter enligt dataskyddslagarna.

 

Rättighet

 

Beskrivning

 

(1) Till information

Rättighet att informeras om de personuppgifter vi innehar om dig. Den här policyn (tillsammans med vår allmänna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, innehar och lagrar dina personuppgifter, vad vi gör med dem och varför. Om du har frågor kan du kontakta oss så att vi kan ge dig ytterligare information.

(2) Till åtkomst

Rättighet till åtkomst av de personuppgifter vi innehar om dig.

(3) Till korrigering

Rättighet att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter vi har om dig.

(4) Till radering

 

Rättighet att begära att vi raderar de personuppgifter vi innehar om dig. Denna rättighet gäller endast när (till exempel):

·       vi inte längre behöver använda personuppgifterna för att uppnå det syfte vi samlade in dem för;

·       när du tar tillbaka ditt samtycke om vi använder dina personuppgifter baserat på ditt samtycke; eller

·       när du kan invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter (i enlighet med Rättighet 7 nedan).

Observera att du kan utlösa radering av din profilinformation och anonymisering av alla fordonsdata genom att radera ditt konto.

Du kan också aktivera anonymisering av alla fordonsdata genom att avregistrera ditt fordon (även om detta inte resulterar i att din profilinformation raderas eftersom du fortfarande har ett Honda-konto.

(5) Till begränsning av behandling

 

Rättighet att under vissa omständigheter begränsa vår behandling av de personuppgifter vi innehar om dig. Denna rättighet gäller endast när (till exempel):

·       du bestrider riktigheten i de personuppgifter vi innehar;

·       när du har rätt att begära att vi raderar personuppgifterna, men föredrar att vår behandling istället begränsas, eller

·       när vi inte längre behöver använda personuppgifterna för att uppnå det syfte vi samlade in dem för, men du behöver uppgifterna i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Du kan stänga av datadelning när som helst. Du kommer inte att kunna använda CCS under tiden datadelning är avstängd, men genom att stänga av datadelning stoppar du all insamling av data (förutom data som behandlas av AT&T som ett resultat av anslutning av ditt e-SIM-kort till mobilnätverket.

(6) Till dataportabilitet

 

Under vissa omständigheter har du rätt att erhålla personuppgifterna som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att vi överför de här personuppgifterna till en annan organisation på din begäran.

(7) Till invändning

 

Rättighet att invända mot vår behandling av personuppgifterna vi innehar om dig där vår lagliga grund är i våra legitima intressens syfte, såvida vi inte efter avvägning mellan olika intressen kan uppvisa legitima skäl till att fortsätta behandla personuppgifterna, som åsidosätter dina rättigheter eller som gäller för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

(8) I samband med automatiserat beslutsfattande och profilering

Rättighet att inte bli föremål för ett beslut som baseras enbart på en automatiserad process, inklusive profilering, som ger rättsliga följder för dig eller på liknande sätt påverkar dig. Vi utför inte någon automatiserad behandling som ger en sådan följd. Vi skapar dock användarprofiler för att förstå vår kundbas så att vi kan tillhandahålla dig en skräddarsydd och professionell service.

(9) Till tillbakadragande

Rättighet att dra tillbaka ditt samtycke, där vi förlitar oss på det för att använda dina personuppgifter (till exempel för att förse dig med marknadsföringsmaterial). Observera att tillbakadragande endast gäller i framtiden. Behandling som skett före tillbakadragande påverkas inte.

Vi välkomnar dina synpunkter på våra tjänster och den här policyn. Om du vill kontakta oss med frågor eller kommentarer, begära mer information eller utöva någon av dina tillgängliga rättigheter som anges ovan kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på dpm.nordic@honda-eu.com.

Om du vill ha den här informationen i ett annat format (till exempel ljud, stor stil, braille) kontaktar du oss med hjälp av informationen ovan.

Vi rekommenderar att du kontaktar oss först om du har några frågor, kommentarer eller funderingar kring hur vi hanterar dina personuppgifter. Men om du inte är nöjd med vår hantering av någon begäran från dig i förhållande till dina rättigheter eller problem har du också rätt att framföra ett klagomål till vår tillsynsmyndighet, som är Storbritanniens Information Commissioners Office. Deras adress är: First Contact Team, Information Commissioners Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF. Du kan också vända dig till den svenska tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för att framför ett eventuellt klagomål. Deras adress är Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller e-postadress datainspektionen@datainspektionen.se.

Senast uppdaterad: 7 augusti 2020