Auktoriserade Hondaverkstäder

Regelbunden service är viktigt, och bäst service får du hos Hondas auktoriserade verkstäder. Där finns det djupgående kunskap om och erfarenhet av Hondabilar.

De anställda på auktoriserade verkstäder åker regelbundet på utbildning hos Honda. Verkstäderna har tillgång till all speciallitteratur, Hondas egen testapparatur och specialanpassade verktyg. Honda skickar kontinuerligt ut ny och viktig information, och verkstäderna har en kunskapsbank att konsultera samt direktaccess till reservdelslagren.

Regelbundet underhåll av din bil ger dig en kontroll av bilens kondition. Det förebygger problem och bidrar till att andrahandsvärdet hålls uppe.

Vanliga serviceåtgärder

 • Motoroljebyte
  Oljan ska hålla motorn ren och smörja så att inget onödigt slitage uppstår. Med tiden blir oljan smutsig och den smörjande effekten avtar. Därför måste den bytas.
 • Oljefilterbyte
  Detta filter tar upp den värsta smutsen i oljan när den pumpas runt i motorn av oljepumpen, detta är därför väldigt viktigt att byta ut enligt gällande serviceintervall.
 • Kupéfilterbyte
  Kupéfiltret tar hand om ohälsosamma partiklar i luften som tas in i kupén via fläktar osv. Det kan vara allt från avgaspartiklar till pollen. Även detta filter blir mindre effektivt med tiden.
 • Kontroll av däck och däcktryck
  Fel tryck i däcken kan slita på bilen, göra att den drar för mycket bränsle och försämrade vägegenskaper. Dessutom slits naturligtvis däcken mer. Även mönsterdjup och förslitning av däcken är viktigt att ha koll på. Inte minst ur säkerhetssynpunkt.
 • Bromskontroll
  Bromsarnas alla rörliga delar okulärbesiktigas. Vid en fullständig service rengörs och smörjs även bromsoken. Detta för att inte bromsskivor och -klossar ska kärva, vilket kan leda till att dessa måste bytas.
 • Bromsvätskebyte
  Vätskan som trycker till bromscylindrarna när man trampar på bromspedalen behöver bytas regelbundet. Detta beror på att den drar åt sig vatten vilket i förlängningen kan bidra till försämrad bromskraft.