Tillbehör

Tillbehörskatalog

Samtliga priser är riktpriser. Monteringskostnad tillkommer.
Tillbehören kan beställas hos din närmaste Honda-återförsäljare.

Reservation

Uppgifterna i vår tillbehörskatalog kan komma att förändras utan förhandsbesked. Priserna är vägledande och monteringskostnad tillkommer. Kontakta vänligen din Hondaåterförsäljare för att erhålla kompletta priser. Vi reserverar oss för eventuella fel.