Hondas policy för ej efterfrågad inlämning av idéer

November 2022

Idéer och förslag till Honda från allmänheten

Allmänheten skickar ibland in idéer och förslag till Honda om teknik, design, namngivning och mycket annat relaterat till Hondas tillverkning och affärsverksamhet. Alla vi på Honda är tacksamma för dina förväntningar på och ditt intresse av Honda.

Honda bedriver dock oberoende forskning och utveckling samt relaterade affärsaktiviteter inom stora områden och domäner. Därför finns det en möjlighet att alla eller delar av dina idéer och förslag råkar vara identiska med eller likna Hondas egna opublicerade idéer (immateriell egendom).

På grund av Hondas affärsförhållanden har Honda en policy som undviker alla missförstånd eller tvister mellan förslagsställaren och Honda. Honda har vidtagit följande åtgärder som svar på idéer och förslag som skickas in från allmänheten till Honda.

Honda accepterar som regel inga idéer eller förslag från någon utanför Honda.

Observera att om du trots denna policy från Honda fortfarande skickar in idéer och förslag, så anser Honda att du har godkänt följande villkor innan du skickar in något.

  • Honda garanterar inte att innehållet i dina inlämningar kommer att granskas eller utvärderas av Honda.
  •  Honda är inte skyldig att svara på dina inlämningar.
  •  Honda ansvarar inte för eventuellt ansvarstagande, förlust eller skada, inklusive monetär ersättning, i händelse av att Hondas produkter eller tjänster är helt eller delvis identiska med eller liknar innehållet i dina inlämningar.
  • Honda är inte skyldig att upprätthålla konfidentialiteten av innehållet i dina inlämningar.
  • Honda är inte skyldig att returnera något material relaterat till innehållet i dina inlämningar.

Om du fortfarande vill skicka in dina idéer och förslag efter att ha läst ovannämnda policy från Honda, kan du skicka in till följande adress under förutsättning att du har samtyckt till att Hondas policy gäller för alla dina inlämningar.

Avdelningen för immateriella rättigheter

Honda Motor Europa Ltd.

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannien