Ordlista för elbilar

För den som är ny i elbilsvärlden kan det kännas spännande, men samtidigt lite svårt att lära sig terminologin och reglerna. Det kan kännas som att det är för mycket att komma ihåg.

Till exempel kanske du inte har koll på hur lång tid det tar att ladda en elbil. Svaret varierar – det kan ta så lite som 45 minuter eller mer än 18 timmar. Det beror helt på bilbatteriets kapacitet och laddstationens effekt.

Det finns också en del nya begrepp man måste vänja sig vid, vilket kan vara förvirrande. Du kanske tror att ICE har något med isiga vägar att göra? Faktum är att ICE är en förkortning för "Internal Combustion Engine", dvs förbränningsmotor. Även om begreppet syftar på traditionella bilar kanske du aldrig har stött på det förrän du köpte en elbil.

Det finns mycket mer elbilstermer att lära sig. Och även om du inte är förstagångsägare är det bra att fräscha upp sina kunskaper då och då.

Hondas ordlista hjälper dig att få koll på elbilsterminologin.

Elbilens batteri

Ordlista A–Ö med termer och definitioner

AC

AC står för växelström ("Alternating Current"). Växelström är elektrisk ström som byter riktning med jämna mellanrum. Växelström är den ena av de två typer "bränsle" som används för att ladda elbilar. De flesta laddare använder växelström, men växelström omvandlas till likström (DC) när den matas in i elbilens batteri.

Fordon med alternativa bränslen

Fordon som körs på andra bränslen än bensin och diesel-bilar. Fordon med alternativa bränslen har motorer som inte bara är beroende av bensin, till exempel batteridrivna elfordon (BEV) och laddhybrider (PHEV) eller solcellsbilar.

Ampere

Enhet för elektrisk ström enligt internationella enhetssystemet (SI). Förkortas ofta till "A".

BEV

Förkortning för Battery Electric Vehicle (batteridrivet elfordon). BEV-bilar är elbilar som drivs med enbart batterier. Det finns ingen förbränningsmotor, ingen bränsletank och inget avgasrör. BEV-kategorin omfattar bilar, motorcyklar, skotrar, bussar och båtar.

Kombinerat laddningssystem (CCS)

Denna kontakt har standardiserats av EU och används endast för snabbladdare. Den är kompatibel med elfordon från europeiska tillverkare. Detta är samma kontakt som används i ett vanligt eluttag. Den kan användas för att ladda vissa elbilar, men saknar de dedikerade systemens säkerhetsfunktioner och hastighet.

Laddning

Att ladda batteriet i en elbil. I BEV-bilar ersätter detta det gamla systemet för påfyllning av en bränsletank. Hybridbilar använder både laddnings- och tankningssystem.

Laddningspunkt

Platsen där en elbil kopplas in och laddas. Installeras hemma, på arbetsplatsen eller på offentliga laddställen, t.ex. bensinstationer.

DC

Förkortningen för likström. Likström är elektrisk ström med konstant riktning. Batterier i bland annat elbilar kan bara lagra ström som likström. Eftersom strömmen i elnätet alltid är växelström måste den omvandlas till likström. Vissa elbilsladdare har omvandlare inbyggda i laddaren, vilket gör laddningen snabbare.

Laddning under färd

Med laddning under färd menas att ladda elbilens batteri under en längre eller kortare bilresa. Du kan stanna för att ladda batteriet på laddstationer längs vägen eller på särskilda ställen som rastplatser eller hotell. Laddning under färd kan bidra till att öka elbilens räckvidd och gör det möjligt för föraren att köra längre sträckor utan att oroa sig för att batteriet ska ladda ur.

EV

EV är en förkortning för "Electric Vehicle", dvs elfordon, och syftar på alla fordon som använder elmotorer, antingen helt eller delvis, för sin framdrivning. Hit räknas bland annat elbilar, elskotrar och elcyklar.

EVSE

Electric Vehicle Supply Equipment, eller EVSE, är ett protokoll framtaget för att skydda dig och din elbil under laddning. Tvåvägskommunikation mellan bilen och laddaren används för att ställa in rätt laddström. Detta baseras på den maximala ström som laddaren kan ge, samt den maximala ström som bilen kan ta emot. En säkerhetsspärr förhindrar att ström matas när laddaren inte är ansluten.

EREV

EREV står för Extended Range Electric Vehicle, dvs räckviddsförlängda elfordon. Dessa fordon har en extra kraftenhet (en så kallad "range extender") som ökar elbilens räckvidd. Normalt handlar det om konventionella förbränningsmotorer som använder en elektrisk generator som laddar batteriet när det blir tomt.

FCEV

FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles) är elfordon som använder bränsleceller för att generera elektricitet som driver en motor. Bränslecellen består av syre från luften och väte från en inbyggd lagringstank. En FCEV behöver inte anslutas till elnätet för att batteriet ska laddas.

HEV

HEV är en förkortning för Hybrid Electric Vehicles, dvs hybrider. Dessa fordon använder ett batteri och en elmotor för att förbättra motorns effektivitet. Batteriet laddas av förbränningsmotorn som går på bensin eller diesel. Batteriet i en hybridbil är mindre än i en elbil, och de kan därför bara köras på el korta sträckor innan de måste gå över till traditionell förbränningsdrift. HEV-bilar kan inte laddas via eluttag.

Laddning hemma

Att ansluta din elbil så att den laddas medan den står parkerad hemma – vanligtvis över natten – är mest effektivt. Att installera en laddstation hemma är det bästa och säkraste sättet att ladda din elbil.

Incitament

Statliga incitament är åtgärder eller program som införs av nationella eller lokala myndigheter för att uppmuntra användningen av elbilar och minska koldioxidutsläppen.

ICE

Nej, i det här sammanhanget har ICE ingenting med halka att göra. Det står för Internal Combustion Engine, dvs förbränningsmotor. Förbränningsmotorer är det traditionella sättet att driva fordon. De gaser med hög temperatur och högt tryck som bildas i motorn förbränns och driver fordonet.

kWh

kWh står för kilowattimme. kWh är en energienhet som motsvarar den energi som överförs eller förbrukas under en timme av en kilowatt energi. Elbilars batteristorlek mäts i denna enhet. Om en elbil har ett batteri på 52 kWh kan det alltså lagra 52 enheter el.

Litiumjonbatteri

En förkortning för det laddningsbara litiumjonbatteri som används i BEV- och PHEV-fordon. Precis som batterier i bärbara datorer och mobiltelefoner kan de återvinnas.

Fordon som drivs av ny energi (New Energy Vehicle, NEV)

Detta begrepp avser fordon som helt eller delvis drivs med el, exempelvis batteridrivna elfordon och uppladdningsbara laddhybrider.

Uppladdningsbart fordon (PIV)

Detta är en övergripande term för alla bilar med en kontakt för laddning av litiumjonbatterier – inklusive batteridrivna elfordon och laddhybrider.

PHEV

PHEV står för Plug-In Hybrid Electric Vehicle, dvs uppladdningsbart elektriskt hybridfordon, eller laddhybrid. Dessa bilar har samma konfiguration som traditionella hybrider. De är dock utrustade med ett större batteripaket som du kan ladda genom att ansluta bilen till en laddstation (dock ej snabbladdning). Med en PHEV-bil kan du köra korta sträckor på el, men de kan även användas för längre resor.

Helelektrisk

PEV står för Pure Electric Vehicle och syftar på fordon som enbart drivs av elmotorer med hjälp av inbyggd batterikraft. Rena elbilar kallas även BEV (Battery Electric Vehicles, eller batteridrivna elfordon).

Räckvidd

Räckvidd syftar på den sträcka en elbil kan köra på en batteriladdning.

Räckvidden mäts i kilometer och är en viktig faktor för potentiella köpare eftersom den avgör elbilens praktiska användningsområde och bekvämlighet.

Den uppskattade räckvidden har ökat i takt med att tekniken har utvecklats, men det är viktigt att notera att en elbils räckvidd påverkas av många olika faktorer, bland annat körstil, väderförhållanden och terräng.

Räckvidd per timme (RPH)

Räckvidd per timme (RPH): Ett mått på hur långt en elbil (EV) kan köras på en timme på en laddning. Det här måttet används för att jämföra olika elbilsmodellers effektivitet och hjälpa elbilsägare att planera långa resor och avgöra hur mycket laddning de kommer att behöva för att nå slutdestinationen.

Regenerativ bromsning

Ett energiåtervinningssystem som används i el- och hybridbilar och hjälper till att ladda batteriet när bilen saktar ner. Regenerativ bromsning tar vara på den kinetiska energin från bromsning och hjälper till att öka räckvidden. Lär dig mer om denna fascinerande process i vår djupgående artikel om regenerativ bromsning.

RFID-kort

RFID-kort (Radio Frequency Identification Devices) använder samma teknik som beröringsfria bankkort och används för åtkomst till många äldre laddstationer.

SAE Combo (CCS)

SAE Combo är en förbättrad version av typ 2-kontakten. Den har två extra strömstift för snabbladdning. Kontakten stöder både AC- och DC-laddning upp till 170 kW.

Typ 1: En fempolig kontakt med klämma.

Typ 2: En sjupolig kontakt som vanligtvis finns på elbilar av europeiska märken.

Offentliga laddstationer har normalt typ 2-uttag.

Vridmoment

Det fysiska måttet på den kraft som orsakar rotation eller "vridkraft". I bilar bestämmer vridmomentet bilens förmåga att accelerera. Elmotorer ger maximalt vridmoment från noll varv, vilket innebär att elbilar accelererar från stillastående mycket snabbare än bilar med förbränningsmotorer.

Påfyllningsladdning

Här parkerar du och laddar ditt elfordon medan du uträttar dina ärenden. Offentliga laddstationer hittar du på internet eller genom att ladda ned särskilda appar.

Fordon med extremt låga utsläpp (Ultra-Low Emission Vehicle, ULEV)

Ett fordon med extremt låga utsläpp (Ultra-Low Emission Vehicle, ULEV) är ett fordon som släpper ut mycket låga nivåer av föroreningar jämfört med traditionella bensin- eller dieseldrivna fordon. I Europa definieras ULEV som fordon som släpper ut mindre än 75 g koldioxid per kilometer och uppfyller utsläppsnormen Euro 6 för kväveoxider och partiklar.

Utility Rate (TOU)

TOU-tariffer (Time-of-Use) uppmuntrar kunderna att använda energi under perioder med låg efterfrågan. När TOU-tariffer tillämpas på elbilsladdning baseras kundpriset på den tid på dygnet då energin förbrukades, inte bara på den totala elförbrukningen.

Nivå 1-laddning (långsam)

Nivå 1 är den långsammaste typen av laddningsutrustning. En L1-laddning motsvarar 2,4 kW, vilket är samma effekt som i ett vanligt 3-poligt vägguttag i hemmet. I genomsnitt ger detta en laddningshastighet på 10 km per timme. På grund av den låga hastigheten kan det ta upp till en hel dag att ladda fullt med nivå 1-laddning.

Nivå 2-laddning (snabb)

Nivå 2-laddning kan komma till 7,4 kW med enfasström och 11 kW med 3-fasström. För att komma upp i dessa hastigheter hemma behöver du en smart laddare för hemmabruk.

ZEV

Förkortning för Zero Emission Vehicles, dvs utsläppsfria fordon. Dessa bilar släpper inte ut några förorenade avgaser från kraftkällan.

Ordlista för elbilar | Vanliga frågor

Vilka är huvudkomponenterna i en elbil?

Elbilens två viktigaste komponenter är elmotorn och batteripaketet (som driver elmotorn). Den har också omvandlare, laddningsuttag, en inbyggd laddare, en styrenhet, en växellåda och ett värmesystem.

Hur många typer av elbilar finns det?

Det finns tre huvudtyper av elbilar: batteridrivna elfordon (BEV), laddhybrider (PHEV) och hybridbilar (HEV).