Närbild framifrån av Hondas konceptbil på Tokyo Motor Show.

Morgondagens Hondor

Glädjen och spänningen i att dela våra största ambitioner med hela världen är centralt i allt vi gör. Vi älskar att få saker att hända. Som Soichiro Honda sa en gång: ”Vi har alla rätt till vår galna drömmar.”

Vy snett framifrån av Hondas konceptbil.

Mindre klimatpåverkan har hög prioritet

Hur vi använder teknik för att ta hand om miljön.

Blå himmel för våra barn

Vår slogan för vårt globala miljöarbete är ”Blue Skies For Our Children”, vilket betyder ”Blå himmel för våra barn”. Det är en fras som är bekant för våra ingenjörer, som först använde den som internt stridsrop under 1970-talet när CVCC-motorn utvecklades. Den här enheten visade vad som kan uträttas med originellt tänkande och det är en grundsats som vi är stolta över att bygga vidare på idag.

Våra koldioxidmål

Vi satte upp ett ambitiöst miljömål om att Honda-bilar 2020 ska släppa ut 30 % mindre CO2 än vad vår flotta gjorde 2001. 2020 lyckades Honda uppnå en minskning på nästan 29,8 %. Vi har nu skruvat upp målsättningen till att uppnå netto noll koldioxidutsläpp 2050.

Närbild på Honda-mätartavlor.

Informativa displayer hjälper Honda-förarna att köra effektivare. Här är grönt bokstavligt talat bra.

Utsläppsambition

2050 kommer våra mål att vara ännu större. Vi vill att våra globala bilpark ska halvera mängden koldioxid som avges, jämfört med våra modeller från 2001. Det här är ett mål för alla Hondas bilar som rullar på vägarna, inte bara nya som säljs. I verkligheten innebär det att Hondas bilar kommer att behöva avge 80–90 % mindre koldioxid än modellerna från 2001. Fördelarna för kunderna och miljön kommer att vara uppenbara.

Bild på Honda-motor.

Våra allt effektivare förbränningsmotorer bidrar till att rena dagens luft medan vi väntar på morgondagens teknik.

Clarity

Honda Clarity var ett tekniskt genombrott. Vi presenterade den här bränslecellsdrivna vätgasbilen 2006, och strax därefter blev en produktionsversion tillverkad i begränsad upplaga (FCX Clarity) världens första kommersiellt tillgängliga bränslecellsbil. Honda upphörde med tillverkningen av Clarity 2021 för att fokusera på sina kommande eldrivna modeller, men har inte uteslutit vätgasteknik i framtiden.

Vy snett framifrån av Honda Clarity FCV som kör av ett skepp.

Hondas tillverkningslivscykel

Finslipa produktionsprocessen. Hondas ingenjörer beaktar vartenda steg under en bils livslängd när de bedömer dess miljöegenskaper. Vi kallar det LCA (Honda Lifecycle Assessment – Hondas livscykelsbedömning). Det hjälper oss minimera den miljöpåverkan som vår produktion och verksamhet står för. Insatsen startar under de tidiga utvecklingsstadierna och målet är att minska den miljöpåverkan som tillverkningen och alla de som levererar bildelar till våra anläggningar har. Vi hjälper även Hondas återförsäljare att bli grönare återförsäljare.

Bild på Honda Academy.

Skapa förtroende: Honda Academy skapades för att vi skulle kunna förstå och betjäna varje enskild kund bättre.

Återvunnet material

Ett fordon har som störst miljöpåverkan när det används. Detta står för cirka tre fjärdedelar av de totala koldioxidutsläppen. Det är därför våra djärva koldioxidmål är så viktiga. Enligt EU:s direktiv om uttjänta fordon är Hondas bilar dessutom återvinningsbara. Drygt 90 % av våra bilar kan återanvändas.

Honda-tekniker arbetar på en bil i fabriken.

På Honda uppmuntrar vi våra anställda att föreslå sätt som vi kan minimera vår miljöpåverkan på.

Läs mer

Upptäck Hondas filosofi

Läs nu