Hondas värld

Morgondagens Hondor

Närbild framifrån på Hondas konceptbil på Tokyo Motor Show.
Närbild framifrån på Hondas konceptbil på Tokyo Motor Show.
Trekvartsvy framifrån av Hondas konceptbil.
Trekvartsvy framifrån av Hondas konceptbil.

Glädjen och spänningen i att dela vår största ambitioner med hela världen är centralt i allt vi gör. Vi älskar att få saker att hända. Som Soichiro Honda sa en gång: ”Vi har alla rätt till vår galna drömmar.”

Scrolla

Hondas varumärkeslogotyp.

Mindre klimatpåverkan har hög prioritet

Hur vi använder teknik för att ta hand om miljön.

Blå himmel för våra barn

Vår slogan för vårt globala miljöarbete är ”Blue Skies For Our Children”, vilket betyder ”Blå himmel för våra barn”. Det är en fras som är bekant för våra ingenjörer, som först använde den som internt stridsrop under 1970-talet när CVCC-motorn utvecklades. Den här enheten visade vad som kan uträttas med originellt tänkande och det är en grundsats som vi är stolta över att bygga vidare på idag.

Våra koldioxidmål

De ambitiösa målen som vi själva har satt upp.

Vi har satt upp några riktigt ambitiösa miljömål för oss själva. År 2020 ska Hondas bilar avge 30 procent mindre koldioxid än vad vår flotta gjorde 2001. Vi planerar även en stor minskning av andra avgasutsläpp för att på så sätt bidra till att alla ska kunna njuta av ren luft i våra städer.

Utsläppsambition

Målen för 2050 är ännu större. Vi vill att våra globala bilpark ska halvera mängden koldioxid som avges, jämfört med våra modeller från 2001. Det här är ett mål för alla Hondas bilar som rullar på vägarna, inte bara nya som säljs. I verkligheten innebär det att Hondas bilar kommer att behöva avge 80–90 % mindre koldioxid än modellerna från 2001. Fördelarna för kunderna och miljön kommer att vara uppenbara.

Närbild på Honda-mätartavlor.

Informativa displayer hjälper Honda-förarna att köra effektivare. Här är grönt bokstavligt talat bra.

Bild på Honda-motor.

Våra allt effektivare förbränningsmotorer bidrar till att rena dagens luft medan vi väntar på morgondagens teknik.

Clarity

The Power of H.

Honda Clarity var ett tekniskt genombrott. Vi presenterade den här bränslecellsdrivna vätgasbilen 2006, och strax därefter blev en produktionsversion (FCX Clarity) tillverkad i begränsad upplaga världens första kommersiellt tillgängliga bränslecellsbil.

Andra generationen

Den senaste versionen, Clarity FCV, är tillgänglig för utvalda kunder i Europa så att vi ska kunna förfina och visa vad eldrivna bilar går för. Allt vi lär oss med Clarity omsätts i handling när vi utvecklar nästa generation av modeller och vår långsiktiga framtid.

Trekvartsvy framifrån på Honda Clarity FCV som kör av en båt.

Första Clarity FCV – Hondas mest avancerade utsläppsfria fordon – kommer till Europa.

Hondas tillverkningslivscykel

Finslipa produktionsprocessen.

Hondas ingenjörer beaktar vartenda steg under en bils livslängd när de bedömer dess miljöegenskaper. Vi kallar det LCA (Honda Lifecycle Assessment – Hondas livscykelsbedömning). Det hjälper oss minimera vår produktions och verksamhets miljöpåverkan.

Gemensam insats

Insatsen startar under de tidiga utvecklingsstadierna och målet är att minska den miljöpåverkan som tillverkningen och alla de som levererar bildelar till våra anläggningar har. Vi hjälper även Hondas återförsäljare att bli grönare återförsäljare.

Återvunnet material

Ett fordon har som störst miljöpåverkan när den är i bruk. Detta står för cirka tre fjärdedelar av de totala koldioxidutsläppen. Det är därför vår djärva koldioxidmål är så viktiga. Enligt EU:s förordningar om ”slutet av livscykeln” är Hondas bilar dessutom återvinningsbara. Drygt 90 % av våra bilar kan återanvändas.

Skapa förtroende

Honda Akademy skapades för att vi skulle kunna förstå och betjäna varje enskild kund bättre.

Bild på Honda Academy.
Honda-tekniker arbetar på en bil i fabriken.

Hondas anställda uppmuntras föreslå sätt som vi kan minimera vår miljöpåverkan på.