Honda originaldelar

Det är bara Honda originaldelar som tillverkas enligt Hondas specifikationer för att hålla lika hög kvalitet som bilen. Originaldelarnas kvalitet, tillförlitlighet och prestanda gör att de alltid är det bästa valet. Då får du Hondas kvalitet i varje del av din bil.

Kvalitet, tillförlitlighet och prestanda är egenskaper som kännetecknar både Hondas bilar och delarna som bilarna består av. Varje originaldel från Honda är noggrant konstruerad och genomgår omfattande tester, inte bara var för sig, utan även tillsammans med bilens övriga delar. Det gör att varje originaldel fungerar på bästa möjliga sätt och har den livslängd och tillförlitlighet som du förväntar dig av Honda.

Varje del fungerar tillsammans med andra delar för att ge bästa resultat. Om du använder en reservdel av sämre kvalitet kan du utan att veta om det äventyra ett helt system. Se till att din bil behåller sin kvalitet genom att alltid använda Honda originaldelar. Originaldelarnas kvalitet, tillförlitlighet och prestanda gör att de alltid är det bästa valet.

Kvalitet

När du väljer Honda originaldelar kan du räkna med högsta kvalitet. Originaldelarna tillverkas enligt hårda kvalitetsnormer som bestäms av Hondas ingenjörer och ger exakt passform och funktion. Många tillverkare av andra reservdelar kan hävda att deras delar motsvarar Hondas kvalitet, men de delarna tillverkas inte enligt Hondas konstruktions- och materialspecifikationer.

Tillförlitlighet

Reservdelar av sämre kvalitet kan fungera dåligt tillsammans med Honda originaldelar och kan riskera din och din familjs säkerhet. Genom att kräva Honda originaldelar äventyrar du inte bilens prestanda eller säkerhet. Du kan vara säker på att Hondas återförsäljare över hela landet bara använder Honda originaldelar. Andra reservdelar omfattas inte av Hondas garanti, och att använda sådana delar kan innebära att garantin för relaterade delar och system slutar att gälla. (Kontakta din Honda-återförsäljare för information om garanti.)

Prestanda

Honda originaldelar uppfyller de ursprungliga driftsspecifikationerna. Detta kan ge din bil bättre livslängd och högre andrahandsvärde.

Läs mer

Läs mer om Honda originaldelar här.