Ordlista

Lär dig Honda-språket

Bluetooth

Bluetooth är en standard för trådlös kommunikation. Med Bluetooth-tekniken kan du ansluta din mobiltelefon, eller annan utrustning som är försedd med Bluetooth-teknik, till kompatibla bilar. På så sätt kan du alltid hålla händerna på ratten när du kör.

Diskanthögtalare

Med de här små kompletterande högtalarna får du tydligt ljud i din inbyggda ljudanläggning. Diskanthögtalarna sitter framtill och följer med de mer avancerade ljudanläggningssystemen. De minskar distorsionen och ger höga toner perfekt tonhöjd.

ABS (låsningsfritt bromssystem)

Vårt låsningsfria bromssystem (ABS) hindrar att bilens hjul låses när du bromsar hårt, så att du kan styra undan från hinder på vägen. Du kan alltid behålla kontrollen över bilen, oavsett väderförhållanden.

ACC (adaptiv farthållare)

Med vår adaptiva farthållarteknik (ACC) blir det mindre stressfyllt att köra på motorvägen. Det blir enklare att hålla rätt hastighet och säkerhetsavstånd till framförvarande fordon.
Innanför kylargrillen framtill på bilen finns en radarenhet som mäter avståndet till framförvarande fordon. Systemet reglerar sedan hur nära du kommer med din bil. Efter det att du har aktiverat ACC-systemet är det alltid igång.

Aktiva nackstöd framtill

Med aktiva nackstöd får huvudet, nacken och ryggraden bättre skydd om bilen skulle bli påkörd bakifrån.

Vid en kollision bakifrån trycks kroppen mot ryggstödet. Trycket överförs mekaniskt från ländryggsområdet via länkarmar som trycker nackstödet uppåt och framåt – avståndet mellan huvudet och nackstödet minskar, vilket i sin tur minskar risken för pisksnärtskador.

Aktiv säkerhet

Under någon bråkdels sekund strax före en olycka kan vår säkerhetsteknik innebära all skillnad i världen. De system som ingår är låsningsfria bromsar (ABS), elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), det avancerade förarassistanssystemet (ADAS) och fordonsstabilisering (VSA). Vart och ett av systemen gör din färd säkrare eftersom de fungerar olycksförebyggande.

ADAS (avancerat förarassistanssystem)

ADAS är en övergripande term som omfattar adaptiv farthållare (ACC), körfältsassistans (LKAS) och kollisionsminimerande bromssystem (CMBS).

ACE (avancerad kompatibilitetskonstruktion)

Våra bilar är utrustade med en speciell ramkonstruktion som skyddar dig genom att dämpa krafterna vid en kollision framifrån. 

Den innovativa konstruktionen absorberar och fördelar krockenergin över ett större område, så att bilens inre hålls intakt och passagerarna skyddas. Dessutom kan ACE minimera skadorna på andra fordon som är inblandade i kollisionen. 

Aerodynamik

Njut av en mjukare och tystare färd, samtidigt som du spar bränsle. Våra bilar är aerodynamiskt utformade och vi arbetar hårt med att göra luftmotståndskoefficienten (Cd) så låg som möjligt. Det här är relativt tekniskt, men ett lägre värde innebär mindre luftmotstånd – och med mindre luftmotstånd glider bilen lättare genom luften.

Bromsassistans

Den här tekniken upptäcker när du panikbromsar och ökar då automatiskt bromskraften. Med kraftig bromsning får du kortare bromssträcka.

CMBS (kollisionsminimerande bromssystem)

Vårt kollisionsminimerande bromssystem (CMBS) varnar dig när en kollision är på väg att inträffa eller – om det är för sent att varna dig – bromsar automatiskt.

En liten radarenhet som sitter bakom kylargallret fungerar som ett 'öga'. Den 'ser' genom att hela tiden skicka signaler vars retursignaler den sedan utvärderar. Systemet kan upptäcka ett hinder, beräkna avståndet till hindret och med vilken hastighet bilen närmar sig.

Om systemet upptäcker ett hinder bortom ett visst angivet avstånd blir du varnad genom en blinkande lampa och ett larm. Om du inte gör något börjar systemet bromsa och dra lätt i säkerhetsbältet. Om du fortfarande inte agerar och kollisionen snart är oundviklig dras säkerhetsbältena åt ordentligt på båda platserna fram och bilen bromsas hårt.

Med CMBS minskas krockhastigheten och de person- och fordonsskador som kan uppstå.

Common Rail

I dieselmotorer som är utrustade med common rail-teknik sprutas en mycket exakt mängd bränsle snabbt in i förbränningskammaren. Bränslet fördelas då till en finare dimma som förbränns mer effektivt. 

Det leder till en tyst och bränslesnål motor som ger renare avgaser.

CVT (steglös automatisk växellåda)

Den steglösa automatiska växellådan (CVT) är en smart utveckling av den konventionella automatiska växellådan. Den växlar steglöst genom ett näst intill oändligt antal utväxlingsförhållanden och ger mjuk och effektiv gång med bättre bränsleekonomi.

Superlås

Även om en tjuv försöker stjäla din bil utifrån, eller inifrån genom att krossa en ruta, går det inte att använda bilen – eftersom superlåsen kan användas endast av dig och din fjärröppnare.

Hjulupphängning med dubbla A-armar

Med den här typen av upphängning rör sig hjulet med perfekt precision och bilen kränger mindre när den bromsas eller svängs. Det betyder att bilen alltid har bra väghållning och att du lugnt kan njuta av körningen.

EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)

Tillsammans med de låsningsfria bromsarna (ABS) reglerar det här systemet bromskraften så att bilen bromsas med exakt den kraft som behövs. Bromskraften fördelas mellan fram- och bakhjulen så att inbromsningen blir så effektiv som möjligt.

ECU (elektronisk styrenhet)

Det här är en dator som övervakar motorn och reglerar dess system.

ETCS (elektronisk reglering av gaspådrag)

Det här systemet övervakar gaspedalens läge med hjälp av elektroniska givare, till ledning för motorns styrsystem. Det leder till omedelbart och jämnt gassvar när du manövrerar gaspedalen, utan att det behövs någon mekanisk anslutning.

EPS (elektrisk servostyrning)

I det elektriska servostyrningssystemet (EPS) används en motor istället för hydraulkraft och systemet drivs av batteriet istället för av motorn – på så sätt minskar bränsleförbrukningen och utsläppen.

Ergonomi

Ergonomi är en tillämpad vetenskap som används när man vill skapa en miljö som är optimal för människan. Vid Honda använder vi kunskapen om ergonomi till att förse din bil med bästa möjliga säkerhet och komfort.

Reglagen och instrumenten är logiskt placerade, och lätta att förstå och använda. Vi är noga med de små detaljerna – med allt från de rattmonterade reglagen till förarsäten där du både sitter bekvämt och håller dig vaken.

Bränsleförbrukning

Genom att titta på bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen får man en bra uppfattning om en bils prestanda.

Vehicle Certification Agency (VCA) ser till att alla biltillverkare mäter bränsleförbrukningen på samma sätt, med samma standardiserade test, så att du kan lita på att värdena stämmer när du jämför olika modeller.

Grade Logic Control

Det här är ett intelligent system som finns inbyggt i vissa automatiska växellådor. Systemet känner igen olika körstilar och vägförhållanden och anpassar utväxlingsförhållandet efter det. Funktionen är särskilt lämplig att använda på backiga och kurviga vägar.

HID (högintensiv urladdning)

Istället för en glödlampa innehåller HID-strålkastare ett urladdningsrör med xenon-gas som ger upphov till en ljusbåge vid elektrisk urladdning. Det ger ett helvitt ljus som lyser upp vägen. Du får ett starkare ljus och bättre sikt.

Hjälpsystem för start i backe

Det här systemet hjälper dig med besvärliga starter i backe. Bilen hålls stilla i en sekund medan du flyttar foten från broms- till gaspedalen.

Hybrid

Våra hybrid-fordon kan användas med både bensin och el – utsläppen blir lägre och du får bättre bränsleekonomi.

ICE (underhållning i bilen eller förbränningsmotor)

Beroende på sammanhanget kan den här akronymen syfta på bilens ljudanläggning eller på motorn (vanligen menar man ljudanläggningen).

i-CTDi (turbodieselmotor med intelligent common rail-insprutning)

Det här är en typ av dieselmotor som sitter i en del av Hondas bilar där common rail-insprutning används.

i-DSi (intelligent dubbelt sekventiellt tändsystem)

Den här motorn ger lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp tack vare den precisionsstyrda tändningen.

i-DTEC

i-DTEC är en intelligent motor i den nya generationen. I den används både den senaste common rail-tekniken och variabel turboladdningsteknik som ger dig mjukare, tystare men ändå kraftfull körning.

IMA (integrerad motorassistans)

I IMA-systemet, där en bensinmotor kombineras med en elmotor, utnyttjas fördelarna med hybridtekniken till att ge dig lägre bränslekostnader för en motor med mindre utsläpp.

i-SHIFT

Till skillnad från en automatisk växellåda finns det ingen momentomvandlare i den intelligenta i-SHIFT-växellådan. Istället används samma koppling som i en 1.4 manuell låda, och den kan manövreras med det rattmonterade paddelreglaget eller med växelspaken för sekventiell växling.

ISOFix (International Standards Organisation Fix)

Med ISOFix sitter alla barnstolar säkert fastspända i bilens chassi.

i-VTEC

Det här är en intelligent bensinmotor där variabel elektronisk styrning av ventiltider och ventillyft (VTEC) kombineras med variabel kamaxelreglering (VTC). Motorn får då bättre prestanda och bränsleekonomi samtidigt som utsläppen minskar.

LKAS (körfältsassistans)

Med körfältsassistans får du hjälp att hålla dig kvar i rätt fil på motorvägen eller på andra vägar där gränsmarkeringar finns.

En kamera bakom vindrutan bearbetar bilder från vägen framför bilen och beräknar vilket styrmoment som behövs för att hålla bilen kvar i körfältet. Om du är nära att korsa en linje hörs en varnande kontinuerlig ljudsignal.

LSD (differential med begränsad slirning)

På vissa högprestandabilar förbättrar LSD-systemet hjulens dragkraft vid gaspådraget.

Magic Seats-säten

De försvinner som genom ett trollslag ... eller åtminstone med ett fast tag i remmen under sätet. De här sätena går att fälla ner så att lastytan blir helt slät. Dessutom går det att fälla upp sittdynan på sätena bak så att extra lastutrymme frigörs bakom framsätena, när du behöver lite mer plats.

Mekanism för nedfällning av sätet i en enda rörelse

Det är lätt och enkelt, med vår nedfällningsmekanism kan du flytta sätena utan problem. När du frigör baksätet åker nackstödet ner automatiskt, sittdynan fälls framåt och ryggstödet fälls jämns med golvet.

Passiv säkerhet

En term som omfattar de funktioner i bilen som skyddar dig om en olycka skulle inträffa. Till exempel krockkuddar (= aktiv säkerhet), deformationszoner, sidokrockbalkar och säkerhetsbälten med nödupprullningsfunktion (ELR) (= aktiv säkerhet).

Passiv säkerhet avser all utrustning som ökar säkerheten utan att agera aktivt. Om den rör sig ingår utrustningen i den aktiva säkerheten.

RDS (radiodatasystem)

Det här är en teknik som ingår i bilens underhållningssystem (ICE). Data som låttitlar överförs via radio och kan sedan visas.

Realtidsreglerad fyrhjulsdrift

Ett intelligent system för fyrhjulsdrift som automatiskt fördelar kraften till de hjul som har bäst grepp, när du behöver det som mest. Praktiskt vid acceleration eller vid körning på halt underlag.

SRS (kompletterande skyddsanordningar)

Teknik som krockkuddar kallar vi för SRS-system. Det omfattar teknik som utöver säkerhetsbältena håller fast förare och passagerare vid en eventuell krock.

SS (sekventiell växling)

Med sekventiell växling kan du växla din automatiska växellåda manuellt.

Vridmoment

Generellt är vridmoment en vridande, roterande kraft. När det gäller bilen är vridmomentet vid låga motorvarvtal viktigt eftersom det påverkar bilens förmåga att accelerera från låga varvtal.

TSA (assistans för släpvagnsstabilitet)

Vårt assistanssystem för släpvagnsstabilitet (TSA) används tillsammans med fordonsstabiliseringsteknik (VSA) för att färden ska bli så säker som möjligt när bilen drar en släpvagn.
Med hjälp av olika givare kan TSA-system avgöra hur mycket bromskraft som behövs, så att både bilen och släpvagnen hålls stabilt på vägen när du kör.

Variabelt turboaggregat

Med det variabla turboaggregatet som sitter i i-DTEC-motorerna får du omedelbar och jämn acceleration. I turboaggregaten används rotorer som komprimerar luften in till cylindrarna. Det ökar luftens syrehalt och ger därmed bättre förbränning och mer kraft. Variabla turboaggregat kan automatiskt variera trycket efter behov.

VIN (chassinummer)

Chassinumret (VIN) är ett unikt nummer som används till att identifiera bilen. Det är som ett personnummer för bilar.

VSA-system (stabiliseringssystem)

Det här systemet upptäcker när bilen förlorar greppet i kurvor. Du får helt enkelt hjälp att hålla bilen på vägen. 

Det intelligenta systemet håller reda på om bilen under- eller överstyrs genom att övervaka bilens hastighet, gaspedalens läge, styrvinkeln, de enskilda hjulens hastighet, G-kraften i sidled samt girvinkeln. Om systemet registrerar att bilen över- eller understyrs bromsas varje hjul av ABS-systemet, så att bilen hålls stabilt på vägen – praktiskt vid besvärligt väglag, eller om du råkar komma för fort in i en kurva.

VTC (variabel kamaxelreglering)

Variabel kamaxelreglering förbättrar bilens vridmoment och prestanda genom att ändra kamvinkeln på insugssidan i förhållande till vevaxeln när motorns varvtal och belastning ändras. En mycket smart funktion som ökar vridmomentet vid låga motorvarvtal.

VTEC (variabel elektronisk styrning av ventiltider och ventillyft)

Med VTEC får bilen mer kraft när det behövs som mest. VTEC reglerar motorns ventiler så att du får extra kraft framåt. Med VTEC-tekniken minskar dessutom bilens utsläpp och bränsleförbrukning jämfört med vanliga bensinmotorer.