Hybrid- och elfordonstrender: Från 2022 och framåt

En elbilsrevolution pågår på vägarna i hela Europa när slutdatumet för försäljning av bensin- och dieselbilar börjar skönjas. I Storbritannien kommer hybrid- och elbilar från år 2030 att vara de enda nya fordonen på marknaden, medan Frankrike och Spanien kommer att förbjuda försäljning av bensin- och dieselbilar från år 2040.

Man skulle kunna hävda att framtiden redan är här.

Vad väntar då under 2022 och nästkommande år? Låt oss kolla in trenderna.

Steget till helelektrisk drift

Investmentbanken UBS förutspår att senast år 2025 kommer 20 % av alla nya bilar som säljs globalt att vara elbilar. Man förutspår att senast år 2040 skulle hela transportsektorn kunna vara "koldioxidfri" – att alla nya bilar som produceras kommer att vara antingen hybrider, helt elektriska eller enbart drivna med vätgas.

Över hela EU förväntas cirka 4 miljoner elbilar att produceras år 2025, en ökning från 1,3 miljoner år 2019.

"Trots utmaningarna under pandemin i Europa rapporterade Society of Motor Manufacturers and Traders i Storbritannien att 11,6 % av bilförsäljningen 2021 var för elbilar, en ökning från 6,6 % under 2020. Bara under december 2021 stod elbilar för 26 % av försäljningen. I Spanien ökade försäljningen av elbilar med 32 % på årsbasis", enligt branschgruppen ANFAC.

I Frankrike stod elbilar med plugin för 22,9 % av all fordonsförsäljning under september 2021 – nästan dubbelt så mycket som andelen på 11,8 % för ett år sedan – enligt PFA. Den statliga tyska myndigheten för motortransport har fått se antalet registreringar av elbilar tredubblas mellan 2019 och 2020.

Honda vill också ligga i framkanten av den elektriska revolutionen i Europa – med målet att öka andelen elbilar och bränslecellsfordon (FCV) till 100 % av all försäljning senast år 2040.

Tillgänglighet för laddningsställen

Ett stort hinder för att använda elfordon är tillgången till laddningspunkter. Många länder vill öka tillgängligheten – både i nya bostäder och stadskärnor.

Detta är en växande trend över hela Europa. Enligt IEA antalet offentligt tillgängliga batteriladdare sjudubbelt mellan 2016 och 2021.

Incitament att byta

En viktig faktor som driver försäljningen av elbilar är de olika subventioner som erbjuds. Till exempel har Nederländerna fler el- och hybridfordon per invånare än något annat land globalt. Man erbjuder subventioner till elbilsköpare, och fordon är befriade från moms och motorfordonsskatt fram till år 2024, med rabatter i flera år efter det.

En annan pionjär är Norge. Elfordon är där befriade från vägskatt och moms, samt betalar 50 % mindre i parkerings- och vägavgifter. Andra incitament i vissa europeiska länder inkluderar att tillåta elbils- och hybridägare att använda bussfiler.

Är framtiden BEV eller PHEV?

Vilka länder väljer batteridrivna elfordon (BEV) och vilka föredrar hybridelektriska plugin-fordon (PHEV)? Intressant nog välkomnas både BEV och PHEV över hela Europa, särskilt på de fem främsta marknaderna.

BEV-försäljningen i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien ökade med 147 % och PHEV med 248 % under första halvåret 2021.

Förarens elbil

Traditionellt har sportbilar varit bullriga bränsleslukare och elbilar små och tysta stadsbilar. Den elektriska batteriteknologin går emellertid så snabbt framåt att många elbilar nu kan konkurrera med eller till och med överträffa bensin- och dieselbilar.

Dessa sportiga elbilar kan nå topphastigheter från stillastående på några sekunder, samtidigt som de är lika miljövänliga som vanliga elbilar. Och med vätgasdrivna sportbilar under utveckling kommer spänningen (förhoppningsvis minus utsläppen) hos sportbilskörning att öka under de kommande åren.

Den elektriska vägen

Ett antal fascinerande koncept ligger potentiellt och väntar runt hörnet för elbilar, där vägarna spelar en nyckelroll.

Honda ligger återigen i framkant av en revolutionerande utveckling – det elektriska vägsystemet utvecklas i syfte att leverera dynamisk laddningskraft från väginfrastrukturen – under körning. Detta kommer att minska väntetiden för laddning och storleken på de inbyggda batterierna, samt utöka räckvidden.