Vad är lågutsläppszoner?

Över hela Europa har hundratals storstäder som ambition att rena sin luft. De strävar efter att minska lokala föroreningar genom att begränsa antalet fordon med höga utsläppsnivåer – vanligtvis äldre dieselbilar och tunga fordon – genom att antingen förbjuda dem eller ta ut avgifter i syfte att begränsa deras användning.

Beroende på vilket land man befinner sig i kan dessa kallas ultra-lågutsläppszoner (Ultra-Low Emission Zones, ULEZ), renluftzoner, lågutsläppszoner (Low Emission Zones, LEZ) eller Crit'Air-zoner.

Många av zonerna använder registreringsskyltigenkänning för att identifiera dem som bryter mot villkoren för LEZ:erna – andra använder vindrutedekaler. Det är viktigt att känna igen de system som respektive land använder för att övervaka sina LEZ:er i syfte att undvika en oväntad avgift.

crit air-zon Paris

Vad är en Crit'Air-zon?

Crit'Air-zoner finns bara i Frankrike och är en typ av lågutsläppszon som begränsar vilka typer av fordon som kan färdas inom dessa. Crit'Air-zoner finns i Paris, Lyon, Grenoble och Strasbourg.

Det finns 6 nivåer av Crit'Air-certifiering som fordon faller inom (från 0-5) beroende på nivån av utsläpp de producerar. Inom Crit'Air-zoner kan det finnas gränser för vart man kan resa beroende på vilken klass ens fordon hamnar i. Certifiering finns inte tillgänglig för äldre fordon med höga utsläppsnivåer, varför tillträde till dessa områden är förbjudet.

Vad är en renluftzon?

Renluftzoner liknar lågutsläppszoner och finns i Storbritannien. Dessa har införts i områden där luftföroreningarna överskrider den lagstadgade europeiska gränsnivån.

Fordon som inte uppfyller Euro 6-utsläppsnormerna (exempelvis gamla dieselfordon) och som genererar höga halter av föroreningar får de högsta avgifterna.

Vad är en ultra-lågutsläppszon (ULEZ)?

Ultra-lågutsläppszon,eller ULEZ, finns för närvarande bara i London. Ultra-lågutsläppszonen gäller dygnet runt, 7 dagar i veckan (förutom juldagen) och täcker allt mellan North och South Circular Roads.

Om ett fordon inte uppfyller utsläppskraven debiteras föraren £ 12,50 för att komma in i ULEZ. Hybrider och elfordon som uppfyller dessa standarder behöver inte betala avgiften.

Vilka fordon är undantagna från lågutsläppszoner?

Elfordon är undantagna från avgifter för lågutsläppszoner. Bensinhybrider måste uppfylla Euro 4-reglerna och dieselhybrider måste uppfylla Euro 6-standarderna för att färdas inom dessa zoner.

Generellt sett är äldre fordon som kanske inte uppfyller de europeiska standarderna mest utsatta. Större fordon som skåpbilar och lastbilar tenderar också att få högre avgifter.

Var finns lågutsläppszoner?

Det finns hundratals lågutsläppszoner över hela Europa, fördelade på många olika länder.

Varje län har sina egna regler man bör känna till:

Österrike – Det finns begränsningar för användningen av vissa lastbilar i fyra österrikiska städer, inklusive Wien.

Belgien – Belgiska lågutsläppszoner, även kallade "Zones de Basse Émissions", finns i Bryssel och Anvers, och begränsar användningen av dieselfordon registrerade efter 2006.

Danmark – Lågutsläppszoner finns i Köpenhamn, Frederiksberg, Aalborg, Odense och Aarhus. Diesellastbilar, bussar och skåpbilar måste ha ett avgasfilter monterat för att komma in i lågutsläppszoner.

Frankrike – Man behöver en Crit'Air-certifieringsdekal för att resa inom Frankrikes lågutsläppszoner.

Tyskland – Som ett av de första länderna att införa lågutsläppszoner finns i Tyskland begränsningar för diesel- och gasfordon i varje "Umweltzone" (miljözon). För att få färdas inom dessa krävs en dekal som visar att man är behörig.

Italien – ”Zona a traffico limitato” bestämmer var man får köra, men inte specifikt på grund av utsläppsnivåer. Dessa regler är avsedda att minska trafiken runt städer och kända landmärken.

Nederländerna – Här finner man "milieuzoner" som begränsar användningen av dieselbilar tillverkade före 2001. Lågutsläppszoner finns i Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Maastricht och Utrecht.

Portugal – Den som kör lastbil i London kommer bara in i centrum med en bil registrerad efter 2000. För att kunna köra i närområdet måste bilen ha släppts efter 1997.

Spanien – I Barcelona finns "zona de baja emission", där dieselfordon tillverkade före 2006 och gasfordon från före 2000 inte kan nå stora delar av staden.

Sverige – Lågutsläppszoner som begränsar åtkomsten för lastbilar och bussar finns för närvarande i åtta städer. Det finns regler kring vilka bilar som köra i vissa delar av Stockholm.

Storbritannien – Greater London har sin egen lågutsläppszon, plus en ultra-lågutsläppszon i centrum. Ytterligare andra städer har renluftzoner, och flera läggs till varje år, till exempel Bath, Greater Manchester och Portsmouth.

Undvika lågutsläppszoner

Lågutsläppszoner växer i antal över hela Europa – så det är bra att läsa på och ta reda på den senaste informationen innan man kör i en större europeisk stad.

Den som är orolig för att bli debiterad för att komma in i en lågutsläppszon bör kontrollera om det egna fordonet uppfyller korrekta Euro-utsläppsnormer, även om fordonet är en hybridbil.

Om bilen inte uppfyller kraven kan det vara ett alternativ att planera en rutt utanför en viss zon, eller att parkera utanför zonen och sedan ta kollektivtrafik.

De flesta elfordon är avgiftsbefriade.