Honda utvecklar nästa generations rena dieselmotor

Honda presenterar nu nästa generations dieselmotor med avgasutsläpp på bensinmotorns nivå. Hondas nya dieselmotor har en revolutionerande katalytisk avgasrening som innebär kraftigt minskade NOx-utsläpp. Motorn uppfyller USA:s stränga EPA-krav i Tier II Bin 5 (enligt Hondas egna beräkningar).

För första gången används ett nytt innovativt system i katalysatorn, där reduktionsprocessen för ammoniak som produceras i katalysatorn används för att förvandla kväveoxiden (NOx) till ofarlig kvävgas (N2).

Den nya katalysatorn är uppbyggd i två lager: Första lagret adsorberar NOx från avgaserna och konverterar en del av kväveoxiden till ammoniak. Det andra lagret adsorberar den producerade ammoniaken för att senare låta den ingå i en reaktion där kvarvarande NOx i avgaserna konverteras till kvävgas (N2). Ammoniak är ett mycket effektivt reagensmedel för att reducera NOx till N2 i en syrerik, bränslefattig atmosfär. Förmågan att generera och lagra ammoniak i katalysatorn har gjort det möjligt för Honda att skapa ett kompakt lättviktssystem, avsett för dieselmotorer, för reduktion av NOx. Systemet uppvisar även ökad reduktion av NOx vid 200–300 °C, som är det vanligaste temperaturintervallet för dieselmotorer.

Honda konstruerade katalysatorn för användning med den egna dieselmotorn 2.2 i-CTDi. Den har sedan introduktionen i Honda Accord 2003 lovordats över hela världen för sin tysthet, rena funktion och dynamiska prestanda. Genom en ytterligare förbättrad avgaskontroll ger 2.2 i-CTDi renare avgaser till NOx-katalysatorn. Honda uppnår detta genom en optimerad konstruktion av förbränningskammaren, kortare insprutningstider genom ett ”common rail”-system på 2 000 bar och ett effektivare EGR-system (avgasrecirkulering). Tack vare dessa förbättringar har Honda kunna reducera mängden NOx och sotpartiklar i motoravgaser samtidigt som motorns effekt har ökat.

Jämsides med utvecklingen av en förstklassig teknik för avgasrening planerar Honda att sätta fokus på andra tekniska utmaningar med avsikten att utveckla rena dieselmotorer, till exempel att hantera dieselbränslen med olika cetantal och uppfylla kraven från amerikanska U.S. On-Board Diagnostic System. Honda planerar att introducera nästa generations dieselmotor inom tre år i USA.

I bensinmotorer används i dagsläget en trestegskatalysator med en reduktion av NOx upp till 99 %, men denna reduktionsgrad är endast möjlig vid det stoikiometriska luft-bränsleförhållandet. I den syrerika miljön i en dieselmotor med mager bränsleblandning reducerar trestegskatalysatorer endast NOx-nivåerna med cirka 10 %. Honda nya katalysator reducerar NOx så effektivt i en atmosfär med mager bränsleblandning att dieselmotorn kan konkurrera med bensinmotorn när det gäller renhet. Systemet är också så kompakt att det passar personbilar.