Teknologi i framkant

Ständigt ökade krav från kräsna konsumenter och en tuff konkurrens mellan företagen hör till vardagen för de globala bilproducenterna. Hondas taktik för att höra till de ledande koncernerna är en kraftfull satsning på forskning och utveckling.

Honda robot technology

Dagens biltillverkare skall inte bara se till att kunderna blir mer än nöjda med sitt bilval. I spelreglerna ingår även att ta hänsyn till olika nationella lagar och regler som gäller för påverkan av miljö och trafiksäkerhet.

Honda har antagit dessa utmaningar och det är tydligt uttalat i företagets affärsfilosofi att tillverka och leverera produkter med minsta möjliga påverkan på natur och miljö.

Stora resurser läggs också på att ligga i framkant av den tekniska och säkerhetsmässiga utvecklingen. Honda har sedan flera år en egen krocktestanläggning med åtta testbanor i Tochigi och den anses höra till de mest avancerade i världen.

Det finns en lång rad exempel på banbrytande tekniska innovationer från koncernen. Exempelvis från den Civic CVCC som 1973 introducerade i USA och som flera år i förväg klarade de stränga avgaskraven i Kalifornien, till att drygt 30 år senare bli den första bilproducenten att introducera en bränslecellsbil med namnet FCX.

Bredden på Hondas forsknings- och utvecklingsarbete symboliseras på många sätt av den humanoida roboten ASIMO. Honda påbörjade sitt arbete 1986 med att ta fram en robot som skulle kunna hjälpa till i människors dagliga liv. Vid millennieskiftet introducerades ASIMO som då var den första robot som behärskade en realistisk och flexibel gångteknik. Sedan dess har ASIMO utvecklas ytterligare och sedan 2004 är ASIMO invald i Robot Hall of Fame.

I vanliga fall är vi vana att hitta Hondas produkter på land eller till sjöss. Med jetplanet Honda Jet har Honda även börjat ta för sig i luften.

Honda har också kunnat dra nytta av att vara verksamt inom flera olika produktområden med lyckosam korsbefruktning som resultat. Wako Research Center är fokuserade på områden in om elektronik, bioteknik och nya material. Fyra forskningsanläggningar i Japan är in riktade på morgondagens produkter med speciellt fokus på tillförlitlighet och prestanda.

Eftersom Honda är ett globalt företag bedrivs det forskning och utveckling på flera marknader. Honda Research Institute (HRI) etablerades 2003 i Japan, USA och Tyskland och är inriktade på forskningsprojekt inom bland annat utveckling av avancerad robotteknik, användande av nya superlätta material och bränslecellsteknik. Inom bioteknik undersöker HRI möjligheten att få fram bränsle till fordon som utvinns av grödor.