Europas ledande länder för hybrid- och eldrift

Nederländerna är mer intresserade av hybrid- och elbilar än något annat land i Europa, enligt sökdata från Google.

Forskningen tittade på sökmotordata för att ta reda på hur många människor som söker efter termer som är relaterade till elbilar och hybridfordon. Även om Tyskland och Frankrike toppade tabellen för totalt antal sökningar, tog Nederländerna pole position när vi jämförde det totala antalet sökningar i förhållande till befolkningen. 

Över hela Europa har det gjorts mer än 600 000 sökningar på termer inklusive "hybridbil" och "elbil" under det senaste året.

Ökningen av hybrid- och elfordon i Europa

Europa är en av världsledarna när det gäller hybridbilar och elfordon.

År 2020 såldes cirka 1 365 000 elfordon och hybrider i Europa. Bara i Storbritannien har försäljningen av elbilar ökat med 180 % jämfört med föregående år.

År 2040 kommer försäljningen av diesel- och bensinbilar att förbjudas i Frankrike och detta stöds av betydande lagstiftning inom EU, däribland ett stimulanspaket på 750 miljarder euro. EU har lovat 20 miljarder euro för att öka försäljningen av miljöbilar och 1 miljon laddstationer för elbilar och vätgasbilar kommer att installeras till 2025.

EU har lovat 20 miljarder euro för att öka försäljningen av miljöbilar och 1 miljon laddstationer för elbilar och vätgasbilar kommer att installeras till 2025.

I Europa fortsätter man att visa ett stort intresse för användningen av elbilar eftersom det driver på arbetet med lägre C02-utsläpp.

Hur gjorde vi det?

Totalt 18 länder deltog i undersökningen. Månatliga sökdata för de mycket ofta förekommande söktermerna ”elbil” och ”hybridbil” lokaliserades till varje land och analyserades, tillbaka till juli 2016.

De fem europeiska länder som är mest intresserade av hybrid- och elfordon

För att få en mer korrekt bild av vilka länder som är mest intresserade av elbilar och hybrider, skalade vi data för att visa månatliga sökningar per land i förhållande till befolkningsstorlek.

Detta gav en siffra på sökningar per 1 000 personer, som vi använde för att hitta topp fem. Skandinavien och Västeuropa är de regioner som har flest kombinerade månadssökningar efter el- och hybridbilar. Nedan visas länderna med flest sökningar skalade efter befolkning.

1. Nederländerna

Nederländerna är överst på listan, med månatliga sökningar efter elbilar på imponerande 40 500 medan hybridsökningar landar på 12 100.

Nederländerna har en fantastisk EV-infrastruktur på plats, med det högsta antalet laddningsplatser i Europa. Regeringen erbjuder också skattelättnader för elbilsägare samt subventioner och incitament.

Detta kan vara en av anledningarna till att de har en så hög andel EV-registreringar – 25 % av alla nyregistrerade fordon var el- eller hybridbilar 2020.

2. Sverige

Sverige har näst flest sökningar efter el- och hybridfordon, med 30 000 totalt.

Detta stämmer överens med Skandinaviens intresse för elfordon som har ökat stadigt sedan mars 2020.

Incitament som erbjuds av svenska regeringen inkluderar en skattelättnad grundad på CO2 g/km och upp till 70 000 kr i miljöbonus för rena elbilar. Detta backas upp av 12 556 laddningsplatser – vilket tyder på att investeringar i infrastruktur kan underlätta övergången till el- och hybridfordon.

3. Danmark

Danmark kommer in på nummer tre tack vare 15 700 kombinerade el- och hybridsökningar per månad, vilket blir 2,71 per 1 000 personer.

Landets enorma satsning på elektrisk infrastruktur – det finns för närvarande cirka 3 000 offentliga laddningsplatser – är ett tydligt tecken på Danmarks fokus på elfordon. Förare som väljer elfordon får också en skattelättnad.

Den danska regeringen siktar på att ha 775 000 elfordon på vägarna år 2030.

4. Norge

Norge är nummer fyra på listan, vilket ytterligare illustrerar den skandinaviska dominansen på elbilsmarknaden.

Den norska regeringen erbjuder en inköpsskattelättnad och momsbefrielse för elbilsägare. EV- och hybridförare får också gratis parkering på utvalda platser, noll vägtullar, fri tillgång till färjor och möjlighet att använda bussfiler, vilket låter ganska inbjudande.

5. Frankrike

Frankrike är nummer fem på listan, med ett totalt antal månatliga sökningar efter el- och hybridfordon som når 114 500. Det finns över 45 000 laddningsplatser för elbilar över hela landet och nybilsköpare kan få upp till 12 000 euro för att äga en elbil, samtidigt som de får en skattelättnad.

Den franska regeringen förbjuder försäljning av nya bensin- och dieselbilar från år 2040. Vi förväntar oss därför att intresset för elbilar och hybrider kommer att fortsätta att frodas.

Topp 10 bland europeiska länder rankade efter hybrid- och elbilssökningar

Uppgifterna nedan rankar de 10 ledande länderna när det gäller antal månatliga sökningar efter el- och hybridbilar. Vi har rangordnat dem i förhållande till landets befolkningsstorlek.

Rankning
Land
Totalt antal sökningar
Sökningar per 1 000 personer

1

Nederländerna

52,600

3.07

2

Sverige

30,000

2.97

3

Danmark

15,700

2.71

4

Norge

10,490

1.93

5

Frankrike

114,500

1.75

6

Schweiz

14,130

1.63

7

Tyskland

123,600

1.48

8

Belgien

16,200

1.40

9

Storbritannien

82,700

1.22

10

Italien

67,600

1.12

När fler laddningsplatser och modeller blir tillgängliga över hela Europa och globalt, förväntas dessa siffror fortsätta öka.

Honda har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen och verka för hybrider och elbilar över hela världen. Vårt europeiska sortiment av nya bilar kommer att vara antingen el- eller hybridbilar år 2022.