Enkla sätt att vara mer miljövänlig

I och med att allt fler försöker minska koldioxidutsläppen och använda värdefulla resurser på ett bättre sätt är det lätt att bli överväldigad av trycket att ”bli grönare”. Men, exakt vad innebär det, och hur gör du det?

Den goda nyheten är att miljövänligt boende är mer uppnåeligt än någonsin och innebär inte alltid att du behöver spendera mycket pengar eller förlora livsglädjen. Här är våra 10 bästa tips för en grönare livsstil.

DET BÖRJAR I DITT HEM

MINSKA, ÅTERANVÄNDA OCH ÅTERVINNA
Återvinning är ett av de mest självklara – och enklaste – sätten att vara miljövänlig. Gör det enkelt genom att ha en sopkärl och ett återvinningskärl i köket, i badrummet eller någon annanstans där mycket avfall genereras. Papper och kort är enkla att sortera ut och är några av de mest värdefulla materialen att återvinna. En liten kompostbehållare kan passa in även i den minsta trädgården och ger gratis marktäckning eller jordförbättringsmedel av matrester. Minimera matsvinnet genom att inte köpa mer än nödvändigt och att göra det bästa av rester.

MINSKA HUSHÅLLETS UTSLÄPP
Använd låga temperaturinställningar för tvättmaskiner för att förhindra koldioxidutsläpp i samband med uppvärmningen av vattnet. Om du ska byta ut en apparat bör du välja en med låg energiförbrukning – de flesta har nu EU-märkning med klassificering från A till G, där A är bäst, och årlig energiförbrukning angiven i kWh (ju lägre desto bättre). Byt till energieffektiva LED-lampor som tänds direkt och som håller mycket längre än volfram- och halogenlampor samtidigt som de förbrukar mindre el när de är tända.

ANVÄND FÖRNYBAR ENERGI
Byt till en elleverantör som använder förnybara energikällor, så att du undviker fossila bränslen. Förnybara energikällor inkluderar källor som vattenkraft, sol, vind och till och med något som kallas anaerob rötning, varvid animaliskt och vegetabiliskt avfall bearbetas för att frigöra en metanrik gas som kan brännas. Det finns fler gröna energileverantörer än någonsin, så du borde kunna hitta en som uppfyller dina krav. De stora energibolagen har tagit till sig konsumenternas växande miljömedvetenhet och erbjuder gröna elpriser, och det finns ett antal mindre leverantörer.

ISOLERA MERA
En fjärdedel av värmen i ditt hem kan gå förlorad via taket, så isolera eller isolera mera till motsvarande 270 mm mineralull. De flesta bostäder som har byggts sedan 1920-talet har hålrumsväggar. Sedan 1990-talet har hålrumsisolering varit vanligt. Den kan injiceras genom hål i väggen av ett specialistföretag. Solida väggar och golv kan också isoleras för ytterligare vinster. Om ditt hem inte har dubbelglas är det en värdefull uppgradering, även om det kan vara dyrt. Dragisolering kan vara ett mycket billigt och effektivt sätt att sänka bränslekostnaderna.

Vy snett framifrån av en Honda e som laddas

Ändra din pendling

Att arbeta hemifrån blev normen för många människor 2020, och ur ett miljöperspektiv ger det utdelning – energianvändningen minskar och utsläppen minskar. Om du arbetar utanför hemmet kan du fundera över vilka transportmedel som är bättre för planeten. Kan du gå eller cykla i stället för att köra bil? Många europeiska regeringar har som målsättning att uppmuntra fler människor att gå eller cykla. Om du kör bil bör du underhålla den. Något så enkelt som lågt däcktryck kan öka bränsleförbrukningen och påskynda slitaget, vilket leder till mer gummipartikelföroreningar.

Trekvartsvy från sidan av en Honda e på vägen

TA STEGET ÖVER TILL ELDRIFT

Elbilar använder mindre energi och släpper ut mindre föroreningar under sin livstid än bensin- och dieselbilar. De ökar kraftigt i popularitet när miljöhänsyn ökar och när förbättrad teknik gör att bilarna passar bättre in i människors liv.

  • RÄCKVIDD UPP TILL

    220 km

  • SNABBLADDNING (DC 50 kW)

    Upp till 80 % på 31 min

DET FORTSÄTTER MED LIVSSTILEN

ÄT LIVSMEDEL MED MINDRE MILJÖPÅVERKAN
Ät livsmedel från lokala källor för att minimera ”livsmedelsmilen”, miljöpåverkan vid transport av livsmedel. Hemodlat är det optimala och även om du inte har tid eller plats för det kan du enkelt ha några välsmakande salladsblad i krukor på en fönsterbräda. Köp mat från lokala producenter om det är möjligt och leta efter hållbara förpackningar som minskar vikten, vilket i sin tur minskar energiförbrukningen vid transporter – även vin kan köpas i pappersförpackningar nuförtiden.

HANDLA HÅLLBART
Leta efter produkter som kan repareras snarare än kasseras när de går sönder. Om en återförsäljare inte kan ge dig råd, gå till en som kan. Stöd varumärken som minimerar förpackningar och försök använda hållbara och återvinningsbara metoder för att förhindra användning av engångsplast om så är möjligt.

ANTA EN GRÖN ATTITYD
Grönt boende handlar om att visa respekt för miljön genom att göra det bästa av varje resurs du använder och att välja hållbara alternativ när det är möjligt. Välj därför noggrant vad du köper. Återvinn avfall så att vi kan utnyttja de material vi använder på bästa sätt. Ge bort saker du inte vill ha i stället för att kasta dem. Att tänka grönt behöver inte vara jobbigt – det kan till och med vara roligt. En enskild människa kan inte förändra världen, men om vi alla gör vår del kan vi definitivt göra skillnad och, som dessa tips visar, det behöver inte vara svårt. Den tid och ansträngning du lägger ned är en investering i framtiden – vår, våra barns och planetens.