Honda guide för varningslampor och instrumentpanelsymboler

Vi har alla varit där – plötsligt såg du en gul eller röd varningslampa blinka på instrumentpanelen, fick panik och undrade: "vad betyder det där?"

Om du är osäker på vad en viss varningssymbol betyder behöver du inte oroa dig – vi hjälper dig förklara alla instrumentpanelsymboler du behöver känna till. De här symbolerna finns i de flesta Honda-bilar, inklusive den senaste Honda Civic, Honda CR-V, Honda e, Honda Jazz och Honda HR-V.

Som regel kan du tänka på hur trafikljus fungerar: 

Grön varningslampa – dessa varningslampor ger endast information, till exempel att ett system har slagits på.

Gul varningssymbol – en åtgärd krävs när denna lampa lyser. Om det är ett problem som ett proffs behöver ta en titt på, är det dags att boka tid i en verkstad nu.

Röd varningslampa – du ska stanna bilen så snart det är säkert att göra det när en röd lampa tänds på instrumentpanelen.

Röda varningslampor och instrumentpanelsymboler

ABS-varningslampa

ABS-lampa

Om lampan för det låsningsfria bromssystemet (ABS) lyser betyder det att det låsningsfria bromssystemet inte fungerar korrekt. Du bör inte köra om den här lampan är tänd, eftersom du kan få sladd på ditt fordon om du behöver bromsa kraftigt.

Indikator för automatiskt bromshållningssystem

Det automatiska bromshållningssystemet är på – men det kan vara inaktiverat. Se "Indikator för automatiskt bromshållningssystem" för mer information.

Batterivarningslampa

Batteri och laddningssystem

Varje bil har ett batteri, oavsett om du har en bensindriven Honda Jazz eller den helt elektriska Honda e. Om batterivarningslampan tänds kan det vara ett tecken på att ditt bilbatteri håller på att ta slut. Du bör kontrollera det så snart som möjligt.

Symbol för elektrisk servostyrning

Elektrisk servostyrning

Den här varningslampan tänds om det är problem med servostyrningen i din bil. Det kan innebära att det finns ett problem med pumpen eller att det finns ett läckage – så du behöver definitivt låta en verkstad kontrollera din bil.

Symbol för motorkylning

Motorns kylsystem

Om den här varningssymbolen visas kan det indikera låg kylvätskenivå eller en igensättning som kan orsaka överhettning. Stanna fordonet när det är säkert att göra det, lokalisera kylvätskebehållaren i motorrummet och kontrollera om nivån understiger miniminivån.

Varning för lågt oljetryck

Motoroljetryck

När den här lampan tänds ska du stänga av motorn och kontrollera oljenivån (om du är osäker hittar du anvisningar i instruktionsboken som beskriver hur du ska göra steg för steg). Du måste fylla på olja om den understiger miniminivån.

Oljetryck med utropstecken

Motoroljetryck (med utropstecken)

Om oljekannan med ett utropstecken tänds när motorn är på, måste oljenivågivaren kontrolleras av ett proffs.

Varningssymbol för öppen dörr

Öppen dörr

Om den här symbolen visas när du kör ska du stanna så snart som möjligt eftersom det innebär att en dörr är öppen.

Symbol för parkeringsbroms eller handbroms

Indikator för parkeringsbroms (handbroms) och bromssystem

När du står stilla: Parkeringsbromsen är på. Lampan släcks efter 30 sekunder om du har stannat.

Under körning: Om den tänds när du är i rörelse ska du genast stanna eftersom bromsvätskenivån kan vara låg eller så kan det vara problem med bromssystemet.

Säkerhetsbältessymbol

Säkerhetsbälten

Den här varningssymbolen påminner föraren – och ibland framsätespassageraren – om att ha säkerhetsbältet fastspänt när fordonet är i rörelse.

Varningslampa för SRS-system

System för airbag och bältesförsträckare

SRS-varningslampan tänds om airbagen har inaktiverats. Detta måste åtgärdas så snart som möjligt eftersom det innebär att airbagen inte kommer att lösa ut när den behöver.

Gula varningslampor och instrumentpanelsymboler

Symbol för adaptivt dämpningssystem

Indikator för adaptivt dämpningssystem

Om du ser den här varningslampan kan det innebära fel på fjädringen.

Justerbar hastighetsbegränsare

Justerbar hastighetsbegränsare

När knappen för den justerbara hastighetsbegränsaren trycks in tänds den här lampan och fordonet kommer inte att kunna överskrida den inställda hastigheten.

Auto tomgångsstopp

Indikator för automatiskt tomgångsstopp

Om fordonet är utrustat med automatiskt tomgångsstopp, som Honda CR-V, innebär det att det stängs av när det har stannat för att spara bränsle. Om varningslampan lyser grönt fungerar systemet korrekt. Om den är gul har ett fel registrerats.

Döda vinkel-varningslampa

Döda vinkel-varning

Döda vinkel-varningen varnar dig om den upptäcker en bil på någon sida av ditt fordon. Symbolen visas på den relevanta ytterbackspegeln och ett varningsljud hörs.

Varselljus

Varselljus

Varselljuset är en extra säkerhetsåtgärd som ser till att du syns av andra trafikanter dagtid. Du vet att de har aktiverats när du ser den här symbolen.

Dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfilter

Dieselbilar har filter som fångar upp skadliga partiklar. Om den här varningslampan tänds på instrumentpanelen ska du evakuera filtret genom att köra med en hastighet av 60 km/h tills den slocknar. Om lampan tänds igen med ett utropstecken kan filtret behöva bytas ut.

Motorvarningslampa

Motorn har ett antal sensorer längs med avgassystemet. Det kan finnas många anledningar till att den här varningssymbolen visas, så bilen bör tas till en verkstad så snart som möjligt.

Frontalkrocksvarnare

Frontalkrocksvarnare

Det här systemet fungerar med varningssystemet för körfältsavvikelse och ansätter bromsarna om en fara upptäcks. Det är då du kommer att se den här lampan.

Låg bränslenivå

Låg bränslenivå

När varningslampan för låg bränslenivå tänds är det en varning till förare att det är dags att tanka. Det finns fortfarande bränsle i tanken, men inte mycket. Bränslelampan brukar tändas när det är mindre än 10 % kvar i tanken.

Glödstift

Glödstift

Den här lampan finns bara i dieselbilar. Ett tecken på slitage, glödstift hjälper ett fordon att starta i kallt väder. Om lampan förblir tänd när bilen körs måste du kanske byta glödstiften.

Varningssystem för körfältsavvikelse

Varningssystem för körfältsavvikelse

Om din bil är utrustad med varningssystem för körfältsavvikelse varnar den här lampan föraren om bilen driver ut ur körfältet.

Orange parkeringsbroms

Indikator för parkeringsbroms och bromssystem (orange)

Den här indikatorn tänds om det uppstår ett fel på den elektriska parkeringsbromsen. Om den förblir tänd, undvik att använda parkeringsbromsen (om du måste stanna, vid parkering med ilagd växel och manuell växellåda, i läge P för automatväxellåda)

Kraftsystemindikator

Kraftsystemindikator

Den här lampan indikerar att det finns ett problem med elbilssystemet eller laddningssystemet i laddhybrider. Låt din återförsäljare kontrollera det.

READY-indikator

READY-indikator

READY-indikatorn tänds när bilen är körklar, till exempel i helt elektriska Honda e.

Symbol för bakre dimljus

Bakre dimljus

Den här varningslampan informerar dig om att bakre dimljusen är på.

Servicepåminnelse

Servicepåminnelse

Om du ser den här varningslampan betyder det att det är dags för en rutinmässig service av din bil – antingen olje- och filterbyte eller full service. En verkstad kan bekräfta vad som ska göras.

Nyckellöst system

Nyckellöst system

Om din Honda är utrustad med ett nyckellöst system kan den här lampan indikera ett problem med startsystemet för tryckknappen.

Varning för lågt däcktryck

Däcktryck

Däcktryckslampan är en mycket vanlig varningssymbol. Den innebär att ett däck har lågt tryck. Du bör kontrollera lufttrycket i alla däck – information om rätt lufttryck finns i instruktionsboken.

Stabiliseringssystem

Stabiliseringssystem

Den här varningssymbolen finns i alla nya Honda. Den är en del av ett system som hjälper till att förhindra slirning. Om lampan lyser kan det innebära att VSA har stängts av eller att systemet behöver inspekteras.

Spolarvätskenivå

Spolarvätskenivå

Det här tecknet betyder vanligtvis att du ska fylla på spolarvätskan. Det kan vara farligt att köra med en smutsig vindruta – därför är det viktigt att hålla spolarvätskan på optimal nivå.

Gröna instrumentpanelsymboler

Farthållare

Adaptiv farthållare

Den här lampan ska visas när den adaptiva farthållaren är på.

ECON-läge

ECON-läge

Bilen har ett ECON-läge för att göra din Honda så effektiv som möjligt. När du trycker på den här knappen maximeras bilens effektivitet genom att justera olika parametrar, till exempel luftkonditioneringen.

EV-indikator

EV-indikator

Tänds i några sekunder när effektläget är på och när bilen drivs av elmotorn, inte förbränningsmotorn.

EV-lägesindikator

EV-lägesindikator

Tänds när du ändrar effektläget till "på" och när bilen är i EV-läge.

Främre dimljus

Främre dimljus

Den här lampan visas när du aktiverar främre dimljusen.

Indikator för tänd belysning

Indikator för tänd belysning

Den här varningssymbolen visas när ytterbelysningen är på. Den försvinner när belysningen släcks.

Blinkers

Blinkers

När du använder din blinker lyser pilen som motsvarar den riktning du har valt grönt. Du hör vanligtvis också ett klickljud.

Blå instrumentpanelsymboler

Automatiskt helljus på

Indikator för automatiskt helljus

Helljuset tänds automatiskt vid svagt ljus.

Helljus på

Helljus på

Den här lampan påminner dig om att helljuset är på.