Närbild på motorn i en Honda F1-bil.

Möt RA619H

Den har kraften hos en bensindriven förbränningsmotor (ICE) i kombination med ett energiåtervinningssystem (ERS), vilket tillsammans ger ett hybridkraftpaket (PU). Den är otroligt kraftfull och högeffektiv, och är verkligen hjärtat och själen i en modern Formel 1-racingbil.

Bläddra

De avancerade hybrid-/elsystemen återvinner energi som alstras av bromsarna och avgaserna på ett genialiskt sätt. Optimeringen av kraften med hjälp av de här avancerade effektiviseringarna skapar lösningar som driver innovationen från tävlingsbanan direkt till Hondas personbilsserie.

Ta en titt nedan på de enskilda elementen och den avgörande betydelse de har i en modern kraftenhet.

3D-ritning av motor

V6 ICE

Varje tävling börjar här. Nuvarande förordningar specificerar en sexcylindrig motor på 1 600 kubik med cylindrarna fördelade i två rader, justerade i V-form. Bränslet som används är strikt reglerat och är i princip av samma typ som det bränsle som finns i pumpar för personbilar.

3D-ritning av turboladdare

TURBOLADDARE

De aktuella förbränningsmotorerna använder även en turboladdare. Utöver den elektriska kraften till motorn från hybridsystemet tillkommer även ytterligare kraft från turbon, som fungerar genom att den använder de heta gaserna från motorns avgassystem för att snurra en kompressor som ökar luft- och bränsleblandningen som går in i motorn. Brinnande bränsle kräver syre, och effektiv förbränning av bränslet kräver ännu mer, särskilt när det finns en begränsning på 110 kg bränsle per tävling. Vår turboladdare hjälper helt enkelt motorn att ”andas” snabbare, vilket är viktigt med tanke på att den snurrar cirka 100 000 gånger per minut.

Turbon gynnas även av MGU-H- och MGU-K-generatorernas funktioner.

3D-ritning av en motorgeneratorenhet, kinetisk (MGU-K, Motor Generator Unit, Kinetic)

MGU-K

Den kinetiska motorgeneratorenheten (MGU-K, Motor Generator Unit, Kinetic) är en av de mest komplexa delarna i F1-kraftenheten och har flera funktioner.

Formel 1-bromsning genererar enorma mängder värme som är så intensiv att bromsbeläggen glöder av all den energi de tvingas absorbera. Med en drifttemperatur på cirka 1 000 grader Fahrenheit kan MGU-K använda den energin och omvandla den till elektricitet som kan matas in i energilagringsenheten (ES, Energy Store).

3D-ritning av en motorgeneratorenhet, kinetisk (MGU-K, Motor Generator Unit, Kinetic)

MGU-K

MGU-K är inte bara en generator. Den distribuerar även energi från ES till drivlinan, vilket ger bilen upp till 160 hk extra kraft när det behövs. Den här energin kan även användas till motorgeneratorenheten för värme (MGU-H, Motor Generator Unit, Heat) för att stödja turbon.

 

3D-ritning av en MGU-K

MGU-H

Motorgeneratorenheten för värme (MGU-H, Motor Generator Unit, Heat) använder värme från bilens avgaser för att driva en generator – på samma sätt som MGU-K använder energi. Den omvandlade energin kan skickas direkt till ES eller MGU-K.

MGU-H kan arbeta på båda sätten. Den kan både använda energi och generera energi. I första hand arbetar den för att stödja turbon, vilket hjälper kompressorn att återta hastigheten när du trampar på gaspedalen igen. Detta minimerar fördröjning av turboeffekten och ger maximal prestanda.

 

3D-ritning av en motorgeneratorenhet (MGU, Motor Generator Unit)

ENERGILAGRINGSENHET (ES, ENERGY STORE)

ES är ett specialbatteri som är unikt för varje Formel 1-kraftenhet och som lagrar elektricitet från MGU-K och MGU-H.

Eftersom elektrisk energi genereras både av de extrema krafterna som skapas vid bromsning och den värme som avges från avgasröret är den en viktig kraftkälla. Lagring av den återvunna energin i bilen är ett måste för att energin ska kunna utnyttjas vid behov. Den maximala mängden energi som kan användas från ES till bakhjulen är 4MJ under ett enstaka varv. Detta ger ungefär 30 sekunders extra kraft per varv.

Utan ES skulle vi inte kunna ha de hybridbilar vi kör idag.

3D-ritning av energilagringsenhet (ES, Energy Store)

STYRELEKTRONIK

Kraftenheternas ECU:er kontrollerar och styr de elektriska elementen i kraftenheten miljontals gånger varje sekund. Det är viktigt att säkerställa att föraren har rätt kraft vid rätt tidpunkt under loppet. ECU:n styr inmatningen, utmatningen och energiproduktionen och gör det möjligt för hela enheten att skapa sin kraft.

3D-ritning av en styrenhet (ECU, Electronic Control Unit)