Så fungerar hybridbatterier och laddning

Om du nyligen har blivit ägare till en hybridbil eller helt enkelt vill ha svar på några av de vanligaste frågorna om hybridbatterier kommer den här guiden att hjälpa dig. 

Behöver hybridbilar laddas?

Ja och nej. Honda erbjuder två typer av hybridbilar: Fullhybrid (e:HEV) och laddhybrid (e:PHEV). Även om alla hybridbilar använder två olika energikällor (en förbränningsmotor och ett elektriskt batteri) laddar inte alla på samma sätt. I en självladdande hybridbil (e:HEV) driver förbränningsmotorn en generator som laddar batteriet medan du kör. Batteriet laddas också genom regenerativ bromsning, som innebär att överskottsenergi återvinns när bilen bromsar in. De kan inte anslutas till ett ladduttag för att laddas. En plug-in hybrid (e:PHEV) kan självladda till viss del och drar även nytta av regenerativ bromsning, men som namnet antyder kan det anslutas till en laddstation för att batteriet ska laddas fullt.

Läs mer om laddning av hybridbilar:

Laddning av plug-in hybrider (e:PHEV)

Kan man ladda en plug-in hybridbil (e:PHEV) hemma?

Du bör installera en laddstation hemma för att kunna ladda snabbt och säkert. För dem som inte har egna parkeringsplatser installerar vissa lokala myndigheter publika laddare. Bilen kan även laddas med en sk Mode-2 laddare (220V) i ett vanligt jordat vägguttag. Detta bör endast användas under kortare perioder, om ingen annan laddmöjlighet finns.

Vad är en laddstation?

Publika laddstationer återfinns ofta på bensinstationer, rastplatser eller i anslutning till stormarknadernas parkeringar. I takt med att antalet plug-in hybrider- och elbilar ökar byggs alltfler laddstationer och tillgängligheten ökar. Du hittar dem med hjälp av kartor över laddställen för plug-in hybrider och elbilar.

Hur lång tid tar det att ladda en plug-in hybridbil?

Hur lång tid det tar att ladda en plug-in hybrid beror på batteriets storlek, hur mycket energi som har förbrukats och laddstationens effekt. Effekten mäts i kilowatt (kW). Generellt finns det två olika typer av laddning:

- Långsam (upp till 3 kW)
- Snabb (7–22 kW)

De långsammaste laddarna (2,3kW) fulladdar en plug-in hybrid (e:PHEV) på cirka 8 timmar under optimala förhållanden. De är vanligtvis billigast och passar perfekt för laddning över natten eller när du är på jobbet. Honda CR-V e:PHEV har en maximal laddeffekt på 6,8kW. Snabbladdning (100-350kW) är ej möjlig.

Hur mycket kostar det att ladda en plug-in hybridbil?

Kostnaden för att ladda din plug-in hybridbil varierar beroende på var du befinner dig. Offentliga laddställen har ofta låga priser och det kostar betydligt mindre att ladda än att tanka bilen med bensin eller diesel.

Laddar plug-in hybrider under körning?

Även om laddhybrider laddas under körning är effekten obetydlig och batteriet kan aldrig laddas helt fullt. Laddhybrider har stora batterier, vilket innebär att de kan köra längre. Men det betyder också att bilen behöver anslutas till en laddstation eller annan strömkälla för att batteriet ska laddas fullt.

Vad händer om man inte laddar en plug-in hybrid?

Oavsett om de är fullhybrid eller plug-in hybrid går alla hybrider på sina bensinmotorer när batteriet är urladdat. Om du är osäker på var du kan ladda behöver du alltså inte oroa dig för att bli fast när batteriet tar slut. Däremot påverkas hybridbilar på olika sätt när bränslet tar slut. En fullhybrid stannar efter en kort sträcka (vanligtvis en km ungefär) eftersom batteriet fortfarande har lite kapacitet. I en plug-in hybrid kan du däremot köra längre på el, med en typisk räckvidd på 3–8 mil om batteriet är fulladdat.

Kan man ladda en plug-in hybridbil när det regnar eller snöar?

Ja, du kan ladda en plug-in hybridbil när det regnar. Plug-in hybrider är byggda för att tåla regn och fukt. Oavsett om du behöver ladda, köra eller hålla händerna varma fortsätter din plug-in hybrid att fungera säkert när det regnar eller snöar.

Så fungerar hybridbilarnas batterier

Vad består ett hybridbilsbatteri av?

Hybridbilarnas batterier är av typen nickelmetallhydrid eller litiumjon. Litiumjonbatterier är dock på väg att bli den dominerande typen i hybridbilar eftersom de

• är mer miljövänliga
• behåller laddningen bättre när de inte används
• har hög prestanda även i höga temperaturer
• kan laddas snabbt
• har lägre vikt.

Litiumjonbatterierna blir också billigare i takt med att tekniken går framåt.

Hur stort är ett hybridbatteri?

Batteriets storlek varierar beroende på vilken typ av hybrid du har. En laddhybrid har till exempel större batteri än en självladdande modell. Äldre batterier kan också skilja sig vad gäller fysisk storlek och lagringskapacitet.

Vad väger hybridbilarnas batterier i genomsnitt?

Hybridbatteriernas vikt varierar, men genomsnittet är ungefär 53,5 kg. I bilar med större batterier kan denna siffra dock vara betydligt högre.

Hur tar jag hand om hybridbilens batteri?

Att du servar din hybrid regelbundet enligt bilens serviceintervall är viktigt för att batteriet ska fungera bra. Andra sätt att förbättra hybridbatteriets livslängd:

• Låt inte bilen stå parkerad längre än 3 månader.
• Använd bilen regelbundet (även för korta resor) så att batteriet håller sig laddat
• Se till att batteriet inte exponeras för extrem värme när bilen står parkerad

Har hybridbilar några batterirelaterade problem?

Tekniken bakom hybridbilarnas batterier vidareutvecklas hela tiden och problemen är få. Som köpare bör du dock vara medveten om att hybridbilsbatterier – precis som alla batterier – har begränsad livslängd och kan försämras över tid.

Hur kontrollerar man hybridbilsbatterier?

Om du är orolig över batterikapaciteten i din hybridbil kan du kontrollera att bilen har fullgod servicehistorik utförd av en Honda auktoriserad verkstad.

Vad är det för garantier på hybridbatterier?

Hondas generösa garantier för den elektriska drivlinan i hybridbilar gäller i 5 år / 100 000 km.

Är hybridbilsbatterier återvinningsbara?

Ja, hybridbilsbatterier är återvinningsbara och förväntas återvinnas efter användning. Alla Honda verkstäder har en process för korrekt återvinning av litiumjonbatteriet som en del av sin process för återvinning av hybridbatterier.

Hur långt kan plug-in hybrider gå på el?

Batteriet i Honda CR-V e:PHEV har en räckvidd på ca 8 mil när det är fulladdat, beroende på körförhållanden och körstil. Detta är längre än vanliga hybridbilars räckvidd, vilket beror på att batterierna är större.

Hur lång körsträcka har en hybrid?

Generellt är hybridbilar mer bränslesnåla än vanliga bensinbilar, vilket innebär att de kan köra längre sträcka per liter. Detta beror på modell och hur din körstil drar fördel av hybridbilens unika egenskaper, till exempel regenerativ bromsning.

Vad händer om 12V batteriet i en hybridbil laddas ur helt?

Om hybridbilens 12V batteri blir urladdat finns möjlighet att hjälpstarta bilen precis som på en vanlig bensinbil.

Om hybridbatteriet i en hybridbil laddas ur helt, kan man fortfarande köra bilen?

Även om indikatorn för batteriladdning visar noll finns det en liten reservkraft kvar i batteriet för att starta bensinmotorn och ladda hybridbatteriet. Om hybridbilens hybridbatteri mot förmodan laddas ur helt kan du inte längre köra bilen och ett nytt batteri måste installeras. Detta går att förhindra genom att köra bilen minst var 3:e månad.