Stora vätgasprojektet HyFIVE igång i Europa

Tre exemplar av Hondas nollutsläppsfordon Clarity, som drivs med bränslecellsteknik, ska testas på danska vägar från och med hösten i ett EU-projekt kallat HyFIVE-projektet. HyFIVE står för Hydrogen For Innovative Vehicles (vätgas för innovativa fordon).

den 11 april 2016

Syftet med projektet är att sprida kunskap om vätgasens fördelar som drivmedel och att de 15 parterna i projektet, varav Honda är en av fem biltillverkare, tillsammans arbetar för en utbyggnad av infrastrukturen för vätgas i Europa. Vätgas anses av många vara ett bränsle som har framtiden för sig. Det kan produceras från en mängd olika källor, exempelvis sol- och vindkraft, men uppstår också som restprodukt inom industrin. En bil som drivs på ren vätgas släpper enbart ut vatten.

Att Honda är en av de drivande krafterna bakom HyFIVE är fullt logiskt. Företaget utvecklar kontinuerligt sin miljöteknik och arbetar ständigt med att förbättra bränsleeffektiviteten för att minska koldioxidutsläppen från sina produkter. Satsningen är en del av Hondas långsiktiga mål att mobilitet inte ska ge några utsläpp alls.

De tre Honda Clarity ska leasas till utvalda kunder under två år. Danmark har sett till ytan relativt tätt mellan tankställena för bränslecellsdrivna fordon (elva tankstationer) och ses därför som en mycket bra testmarknad i Europa.  

– Vi är väldigt glada för att vi får hit Clarity, den passar bra att köra i Danmark. Vi har ett bra nätverk med tankstationer och ingen skatt på bilarna, vilket gör dem högintressanta för danska kunder. Bränslecellsteknik är framtiden, säger Thomas Larsen, PR-ansvarig Honda Danmark.

Det kommer även att finnas tre Honda Clarity i Storbritannien. Även de körs inom ramen för HyFIVE-projektet

Honda Clarity har ett flertal fördelar gentemot sina konkurrenter. Det är den första bilen i projektet som har plats för fem vuxna eftersom hela drivlinan får plats under motorhuven. Den har också längst räckvidd, 700 km på en tankning. Bilar med vätgasteknik tankas på samma tid som traditionella bilar, det vill säga på tre minuter.

Honda Clarity har börjat serietillverkas och säljas i Japan. Det första exemplaret levererades den 17 mars till Japans vice finans- och handelsminister Tsuyoshi Hoshino.