Stor nytta med Honda i svåra situationer

Honda samarbetar med Ronald McDonaldhusen i Huddinge, Linköping, Göteborg och Lund. Föräldrar som bor där med sina sjuka barn får låna en Honda Civic Tourer.

den 11 februari 2017

Tusentals familjer bor på Ronald McDonald Hus i Sverige. Syftet med husen är att göra livet lättare för svårt sjuka barn och deras familjer i samband med behandlingar eller besök på landets sjukhus. 

Husen erbjuder en miljö som liknar ett vanligt, tryggt hem. Här kan hela familjen bo och leva tillsammans under ofta långa behandlingstider. Honda samarbetar med Ronald McDonaldhusen i Linköping, Huddinge, Göteborg och Lund. Familjerna som bor där har ofta långt hem och har inte alltid färdats med bil till sjukhuset. Därför är det mycket praktiskt att de får tillgång till en Civic Tourer.

– Vi är stolta över samarbetet. Det är en bra verksamhet som vi gärna stöttar och vi vet att våra bilar kommer till nytta, säger Elisabeth Levinsohn, Hondas marknads- och PR-chef i Sverige.

Det första huset i Sverige kom till på initiativ av Paul Lederhausen, entreprenören bakom McDonald’s i Sverige. Paul och Iréne Lederhausens dotter Erica var svårt sjuk i cystisk fibros och dog 16 år gammal. Mot bakgrund av sina egna upplevelser ville Paul och Iréne hjälpa andra föräldrar med svårt sjuka barn att få bo i en hemlik miljö nära specialistsjukhusets alla resurser. 

Husen finansieras av Ronald McDonald Barnfond som är en fristående ideell stiftelse. Fondens verksamhet finansieras av bidrag från McDonald’s i Sverige, dess gäster och medarbetare, stiftelser, företag och privatpersoner.

Alla bidrag är viktiga och välkomna. Enklast gör du det genom att swisha pengar på 123 900 70 22.