Robotar och smart energiteknik på CES 2018

Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas är en av världens största elektronikmässor. På årets upplaga den 9-12 januari visade Honda robotteknik och energihanteringslösningar.

den 18 januari 2018

På CES-mässan visade Honda upp 3E Robotics Concept, som handlar om hur robotar kan tänkas förstå och hjälpa människor i vardagen. 3E står för empower, experience och empathy, vilket ungefärligen kan översättas till att möjliggöra/förstärka, erfarenhet och empati.

Konceptet bygger på öppen innovation, där olika teknikteman utvecklas av Honda i samarbete med andra företag. Hondas vision är att robottekniken består av många enheter som samarbetar i ett gemensamt system för att öka människors livspotential, snarare än att de bara är fristående enheter som fungerar oberoende av varandra.

Det första E:et, Empower, innebär att robotar och människor arbetar tillsammans och drar nytta av varandras styrkor. Honda visade 3E-D18, ett självkörande eldrivet terrängfordon som använder artificiell intelligens (AI) för att hjälpa människor exempelvis i farliga miljöer såsom att bekämpa bränder eller vid räddningsuppdrag.

3E-B18 är en robotenhet som kan fungera som bagage- eller barnvagn för att hjälpa människor bli mer rörliga i vardagslivet. Tack vare sin kompakta storlek och utmärkta svängradie kan den navigera i trånga utrymmen. Sätet kan justeras i höjdled och kan hållas vågrätt även när fordonet kör upp och ner för backar.

Experience representerar idén att människor och robotar växer samman genom att interagera med varandra. Den lilla eldrivna robotenheten 3E-C18 har en vagnsliknande kaross, med lastutrymme och huv. Här används AI för att roboten ska lära sig genom att observera hur människor agerar.

I Empathy-delen i konceptet utforskas möjligheten med att robotenheter kan visa medkänsla och agera stöd i människors aktiviteter. 3E-A18 har utvecklats för att till exempel kunna fungera som guide på en flygplats eller i ett shoppingcentrum. Roboten förser användaren med information och analyserar individens ansiktsuttryck men också omgivningen. Roboten har en mjuk hudliknande yta, som inbjuder till beröring och kramar.

På mässan visade Honda även upp Mobile Power Pack World, ett koncept för att visa hur energi från förnybara energikällor kan användas effektivt. Eftersom förnybar energi från exempelvis solceller eller vindkraftverk inte alltid genereras samtidigt som man behöver energin har Honda utvecklat en lösning för att kunna lagra överskottsenergin.

Honda Mobile Power Pack är ett uppladdningsbart, bärbart, utbytbart batteri som kan användas som strömkälla i olika situationer. Batteriet har en uteffekt på 1 kWh eller mer och flera batterier kan användas samtidigt, vilket gör att de kan användas som strömkälla för exempelvis elmotorcyklar eller små robotenheter. Till konceptet hör även bärbara och fasta laddningsstationer där batterierna kan laddas eller tillhandahålla el som förs tillbaka till elnätet när det behövs.

 

Honda på CES 2018