Nordisk vätgaskorridor byggs ut

Åtta nya tankstationer för vätgasdrivna bilar ska finnas på plats fram till 2020 i Sverige. Satsningen är i linje med Hondas långsiktiga strategi och en förutsättning för att kunna leverera bilar som drivs med vätgasteknik.

den 14 mars 2017
Hond anordisk vätgasmodul

Regeringen har gett grönt ljus för projektet Nordic Hydrogen Corridor. Projektet kopplar samman vätgasinfrastrukturen för Sverige med Oslo, Helsingfors och Köpenhamn, vilket förbättrar möjligheterna att använda vätgasdrivna bränslecellsbilar i Norden. Sedan tidigare finns ett landsomfattande nät för vätgastankstationer i Danmark och i Norge expanderar nätet snabbt.

Sverige har legat efter i utvecklingstakten – tills nu. Idag finns fyra stationer där det går att tanka vätgas: Arlanda, Göteborg, Mariestad och Sandviken. Under 2017 ska en station i Stockholm och en i Malmö öppnas. Till 2020 ska det finnas minst 14 vätgastankstationer i Sverige.

EU-kommissionen har pekat ut en ökad användning av bränslecellsfordon som ett viktigt steg för att minska utsläppen från transporter. Genom att använda bilar såsom Honda Clarity Fuel Cell får man avgasfria fordon med rent vatten som enda utsläpp.