Kan du förkortningarna?

Vi förklarar några viktiga tekniska förkortningar som rör din Honda.

den 20 september 2017

ACC Adaptive Cruise Control är en anpassningsbar farthållare. Med ACC väljer du själv lämpligt avstånd mellan din bil och framförvarande fordon medan farthållaren är aktiverad. Systemet kontrollerar automatiskt gasreglaget och bromsar när det behövs för att behålla det angivna avståndet.

CTBA City Brake Active System eller aktivt city-bromssystem är framtaget för att förhindra eller kraftigt mildra trafikolyckor i låga hastigheter. När föraren kör bilen i en fart mellan 5 och 30 km i timmen varnar systemet med ljud och symboler om det finns hög risk för kollision. En laserradar i framrutan bakom backspegeln används för att upptäcka möjliga kollisioner. Om inte föraren bromsar går systemet in och bromsar automatiskt.

CVT Continuously Variable Transmission är en steglös automatisk växellåda. Till skillnad från en konventionell automatisk växellåda har CVT steglös utväxling. Styrdatorn i systemet beräknar den optimala utväxlingen kontinuerligt beroende på hur körförhållandena förändras. Det gör att motorns mest effektiva kraftregister hela tiden används. Därmed sänks bränsleförbrukningen jämfört med en vanlig automatisk växellåda.

i-VTEC Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. En kombination av VTEC och VTC för högre motorprestanda, bättre bränsleekonomi och renare avgaser. Ventilernas öppningstid och –höjd under insugs- och avgasfasen styrs separat för respektive cylinder. Förbränningen optimeras för olika varvtal, vilket ger lägre bränsleförbrukning, minskade utsläpp och högre motorprestanda.

VSA Vehicle Stability Assist är ett fordonsstabiliseringssystem med antispinnfunktion som förbättrar styrförmågan vid acceleration, inbromsning och kurvtagning. Det känner av om bilen börjar förlora väggreppet, antingen bak eller fram och, ser till så att bilen behåller styrförmågan.