Hondas funktioner hjälper förare hålla sig säkra på vägen

den 25 september 2023

Hondas funktioner hjälper förare hålla sig säkra på vägen

Trötthet är en stor trafikrisk på långa bilresor. Det framhävs i en artikel från Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännen). Kör du en Honda har du hjälp av flera säkerhetssystem som bidrar till att hålla dig säker på vägen.

Debattartikeln från Riksförbundet M Sverige publicerades i slutet av augusti. Den poängterar att trötthet är en bidragande orsak i var femte trafikolycka. Honda har länge satsat stort på att öka säkerheten i sina bilar. I säkerhetspaketet Honda SENSING finns flera funktioner som assisterar dig att hålla dig kvar i körfältet. Det finns en funktion som hjälper dig hålla dig i mitten av körfältet. Det finns ett varningssystem för körfältsavvikelse och en avkörningsvarnare som känner av om bilen börjar röra sig mot vägkanten. Den intelligenta hastighetsbegränsaren gör så att bilens maxhastighet håller sig till den hastighet som de senaste vägmärkena visar och som identifierats av systemet. Den adaptiva farthållaren hjälper dig att hålla ett säkert avstånd från bilen framför. En annan funktion kallas kollisionsminimerande bromssystem, och stoppar dig från en nära förestående kollision.

I den senaste versionen som heter Honda SENSING 360 finns funktionen, ’driver emergency support system’, som träder in om föraren inte tar tillbaka kontrollen över bilen trots att systemet förvarnar om att det vill just detta. Detta kan till exempel hända om föraren somnat. Med hjälp av en kamera inne i bilen vakar systemet över föraren för att avgöra hur pass vaken och alert han eller hon är. Den märker till exempel om huvudet böjs framåt eller om ögonen sluts. Förutom att olika signaler då ljuder kommer systemet att sänka hastigheten och stanna bilen samt sätta på varningsblinkers och tuta – för att varna föraren och alla andra som befinner sig i närheten så att en olycka kan undvikas. 

Mer om Honda SENSING