Honda visar elbil i Las Vegas

Hondas elbilskoncept NeuV (uttalas nu-vi) drog till sig mångas blickar när den visades upp på den stora konsumentteknikmässan CES 2017 i Las Vegas den 5-8 januari.

den 20 januari 2017
Honda elbil Neuv

NeuV står för New Electric Urban Vehicle, vilket skulle kunna översättas med nytt elfordon för stadsmiljö. Några av huvudtankarna med bilen är att den ska kunna komma till mer nytta för ägaren än vad en bil normalt gör. Exempelvis tar Honda fasta på att en privatägd bil står stilla 96 procent av tiden. Bilen ska fungera som ett samåkningsfordon när ägaren inte använder den. Den ska också kunna sälja tillbaka energi till elnätet när efterfrågan är stor och bilen inte används.

Konceptbilen är tvåsitsig och skapad för att attrahera millenials som specifik målgrupp, det vill säga generationen som idag är 16-34 år. Bilens mycket avancerade system HANA (Honda Automated Network Assistant) är byggt på artificiell intelligens och både hjälper och lär sig från föraren. Genom att avläsa känslor bakom förarens olika beslut och med bas i tidigare val ger den förslag och rekommendationer på vad föraren ska göra, vilken musik som passar att lyssna på osv. Hela instrumentbrädan är en enda stor skärm och i bagageutrymmet finns en uppladdningsbar skateboard som föraren kan använda för att transportera sig sista biten till jobbet eller vart han eller hon nu ska.  NeuV är också tänkt att kommunicera med andra bilar och med vägarna för att minska köbildning och olyckor.