Honda utvecklar bränslecellsteknik till Isuzus lastbilar

den 20 juni 2023

Honda utvecklar bränslecellsteknik till Isuzus lastbilar

Honda är ny partner till Isuzu och ska utveckla och leverera bränslecellssystem till lastbilar. Samarbetet gäller en bränslecellsdriven tung lastbil som Isuzu planerar att lansera 2027.

I mitten av maj meddelade Honda Motor Co., Ltd. Och Isuzu Motors Limited att de tecknat ett avtal om partnerskap. Avtalet går ut på att Honda utvecklar och levererar bränslecellssystemet till en bränslecellsdriven tung lastbil som Isuzu planerar att lansera 2027.

Effektiv teknik
Båda företagen anser att bränslecellsteknik är effektiv för att uppnå koldioxidneutralitet för tunga lastbilar som krävs för att kunna köra mycket last långa sträckor, och som används under lång tid samtidigt som de behöver kunna tankas snabbt. Bränslecellstekniken använder väte som bränsle utan att ge några koldioxidutsläpp.

Redan i januari 2020 undertecknade de två företagen ett avtal kring gemensam forskning om tunga lastbilar som använder bränsleceller som drivlina. Sedan dess har företagen arbetat för att etablera en grund för grundläggande teknologier såsom att säkerställa kompatibiliteten mellan bränsleceller och tunga lastbilar, och utveckling av fordonskontrollteknik.

Tester på allmänna vägar
Honda och Isuzu planerar att starta demonstrationstestning av en prototyplastbil på allmänna vägar innan den 31 mars 2024. Framöver kommer de två företagen att fortsätta dra nytta av respektive företags styrkor så att utvecklingen påskyndas av tunga lastbilar som kännetecknas av rena utsläpp, lågt brus och låga vibrationer, och som drivs av bränslecellsteknik. Förhoppningen är att utvecklingen bidrar till en övergång till användning av ren energi för hela transportbranschen. Företagen strävar efter en mer proaktiv användning av väteenergi för att uppnå det gemensamma målet om ett koldioxidneutralt samhälle.