Honda producerar grön vätgas i Tyskland

den 13 mars 2023

Honda producerar grön vätgas i Tyskland

Vid Hondas europeiska forskningsanläggning i Tyskland ska vätgas produceras från outnyttjad solenergi.

Honda tror fortsatt på vätgasen som en god energikälla, särskilt om den har förnybar energi som utgångspunkt. Vid Honda R&D Europe (Deutschland), företagets europeiska forskningsenhet i Offenbach, byggs nu en produktionsanläggning för att ta fram ”grön vätgas”. Vad är då grön vätgas? Jo, den genereras genom elektrolys av vatten till väte och syre med hjälp av förnybar energi, det vill säga solkraft i det här fallet. Outnyttjad elektricitet alstrad från solenergi omvandlas till grön vätgas som då kan användas för att tanka fordon koldioxidfritt. Vätgasen produceras alltså utan några utsläpp av växthusgaser. Det innebär också produktion av vätgas till låga kostnader.

Potentialen begränsas dock av den varierande tillgången på vätgas och de höga energikostnaderna i tankningsprocessen. Forskarna vid centret har därför utvecklat ett tankningskoncept för vätgasfordon. Fokus ligger här på tankningsfönster, som gör att vätgasfordon kan tankas på ett behovsbaserat och energieffektivt sätt, beroende på tillgången på förnybar vätgas.

Den utrustning som behövs för att producera, lagra och tanka grön vätgas installeras under första halvåret 2023.

Smart Company
Anläggningen ingår i konceptet ”Smart Company” där Honda bland annat utvecklar metoder för att optimera storskaliga energisystem, utvecklar och testar tekniker under europeiska förhållanden, utvärderar nya affärsmodeller och smarta energilösningar, och utvecklar integrerade system för energihantering.

Honda har länge insett vätgasens potential och har bedrivit forskning och utveckling av vätgasteknik och elektriska fordon med bränsleceller i över 30 år. Vätgas har lovande förutsättningar som energibärare tack vare sina egenskaper. Den är möjligt att lagra, transportera och tanka med snabbt. Det är globalt erkänt att grön vätgas kommer att spela en avgörande roll i att minska den globala uppvärmningen. Trots det är utvecklingen i sin linda, där Honda spelar en framträdande roll med den här typen av satsningar. Honda har åtagit sig att ta itu med globala miljöfrågor genom att sträva efter koldioxidneutralitet senast 2050 i alla produkter och i all verksamhet.