Honda och Hitachi samarbetar om elbilar

De två japanska företagen Honda Motor och Hitachi Automotive Systems ska starta ett gemensamt företag. Syftet är att utveckla motorer till elbilar.

den 14 mars 2017

Honda och Hitachi har goda förutsättningar att tillsammans skapa bra produkter för den växande och allt hetare elbilsmarknaden. Honda var tidigt ute med sin första hybridmodell Honda Insight som lanserades 1999. Och Hitachi började faktiskt sälja motorer till elfordon samma år. 

Nu satsar de två företagen på att starta ett samarbetsföretag som ska utveckla, tillverka och sälja motorer för elektriska fordon. Företaget kommer att ha sin bas i Hitachinaka, nordost om Tokyo i Japan, och kommer även att starta dotterbolag i USA och Kina som ska sälja och tillverka produkterna. Företaget väntas vara igång i juli 2017.

Den här satsningen visar att Honda verkligen vill etablera sig som en biltillverkare i framkant inom elbilssektorn och ökar också företagets möjligheter att lansera nya elbilsmodeller snabbare på marknaden.