Honda löser döda-vinkeln-problematiken

den 9 december 2021

Honda löser döda-vinkeln-problematiken

Med hjälp av nya radarenheter och en kamera tar säkerhetssystemet Honda SENSING 360 helt bort alla döda vinklar som finns runt bilen.

Den nuvarande kameran som används av Honda SENSING-systemet har kompletterats med fem radarenheter, en fram och en i varje hörn av bilen. På så sätt kan alla blinda fläckar runt bilen täckas in för föraren som omöjligen kan se åt alla håll, alltså inte bara bakåt och framåt utan även runtikring bilen. Det här bidrar till att undvika kollisioner med andra fordon och med fotgängare. Systemet har kunnat utvecklats tack vare den intensiva forskning företaget ägnat åt självkörande fordon. 

Säkerhet åt alla
Hondas säkerhetspaket Honda SENSING introducerades 2014 med målet att skapa ett kollisionsfritt samhälle. Hondas slogan Säkerhet åt alla visar klart och tydligt vad företaget tycker om trafiksäkerhet. Det är inte bara föraren som ska känna sig säker, alla ska kunna vara trygga i trafiksammanhang. Både hårdvara och mjukvara i Sensing-paketet har kontinuerligt utvecklats och omfattar idag en mängd säkerhetsfunktioner och förarassisterande system.

Med hjälp av de nya radarenheterna har Honda Sensing vidareutvecklats och kan varna för flera faror. När du exempelvis gör en höger- eller vänstersväng i en korsning och systemet upptäcker andra fordon eller fotgängare och känner av att det finns risk för en kollision, så kommer Collision Mitigation Braking System (CMBS) att aktiveras. Systemet känner av alla riktningar runt fordonet.

När fordonet kör i låg hastighet eller startar vid en gatukorsning, får föraren information om fordon som närmar sig korsningen från sidorna och framifrån. När systemet upptäcker att det finns en risk för kollision med det korsande fordonet, ger systemet ifrån sig ljudvarningar och visuella varningar på instrumentpanelen för att varna föraren så att man kan undvika kollisioner.

Varnar i döda vinkeln
När du gör ett filbyte hjälper systemet till att undvika en kollision med ett fordon som närmar sig bakifrån i det intilliggande körfältet. När fordonet som närmar sig befinner sig i den döda vinkeln bakom fordonet, skickar systemet ljudvarningar och visuella varningar på instrumentpanelen för att uppmärksamma föraren.

Använder du adaptiv farthållare (ACC) ihop med låghastighetsföljning och har körfältsassistentsystemet (LKAS) aktiverat och när vissa villkor är uppfyllda på en motorväg hjälper systemet till att styra vid filbyte när du sätter igång blinkersen.

Vid kurvtagning på en motorväg med ACC inkopplad justerar systemet hastigheten för fordonet. Med hjälp av en främre kamera upptäcker systemet kurvans bågform innan det når kurvan och hjälper föraren att ta kurvan mjukt.

Honda Sensing 360 kommer först att användas på Honda-modeller som lanseras på den kinesiska marknaden under 2022. Sedan kommer alla andra modeller så småningom att anamma den nya tekniken.

Se vårt modellutbud