Honda inleder samarbete kring automatiserad körning

För att minska risken för kollisioner handlar framtidens bilteknik om att kunna använda artificiell intelligens, AI.

den 25 januari 2018

I arbetet med att göra bilar självkörande och säkrare har Honda startat ett samarbete med kinesiska SenseTime. Företaget är specialiserat på AI-teknik och har högt internationellt anseende för sin bildigenkänningsteknik, speciellt när det gäller att känna igen rörliga föremål.

Honda och SenseTime kommer i gemensamma forskningsprojekt att kombinera SenseTimes igenkänningsteknik för rörliga föremål med Hondas AI-algoritmer för scenförståelse, riskförutseende och åtgärdsplanering. Scenförståelse handlar om att bilen lär sig förstå körmiljön, fotgängares och andra fordons beteenden och intentioner. 

Syftet med samarbetet, som sträcker sig över fem år, är att utveckla teknik som kan användas för komplicerad automatiserad körning i stadsmiljöer. De två företagen kommer även att arbeta med att utveckla robotteknik.

 

SenseTime

Honda R&D