HONDA I TOPP I RAPPORT OM LÄGST MASKINSKADEFREKVENS BLAND BILTILLVERKARE

Honda är ännu en gång bland de bäst placerade biltillverkarna i Länsförsäkringars Maskinskaderapport.

den 16 juni 2020

Honda har klättrat rejält de senaste åren i listan över vilken biltillverkare som har lägst genomsnittlig reparationskostnad. Honda har gått från en 11 plats i 2017 års rapport, till att i år ta förstaplatsen i listan och vara den biltillverkare som har lägst genomsnittlig reparationskostnad av alla 30 bilmärken på listan.

Vi är stolta över att det interna arbetet med att lära sig av tidigare modeller och hela tiden sträva efter att förbättra kvalitet samt driftsäkerhet, gynnar bilägarna.

Honda är topp tre i rapporten när det gäller att vara en av de biltillverkare som har lägst motorskadefrekvens, vilket är den vanligaste maskinskadan.

Länsförsäkringars Maskinskaderapport 2020 visar även att Honda är en av de biltillverkarna med lägst skadefrekvens i Sverige. I det sammanlagda resultatet för - Skadefrekvens maskinskador - hamnar Honda på en fjärde plats.

Länsförsäkringar har sedan början på 1990-talet regelbundet tagit fram Länsförsäkringars Maskinskaderapport som visar hur maskinskador drabbar de 30 största bilmärkena i Sverige.

Länsförsäkringar vill ge en bild över vilka som är de vanligaste maskinskadorna, vad de kostar att reparera och vilka bilar som är mer eller mindre drabbade.

Läs hela rapporten på Länsförsäkringars hemsida: 
Länsförsäkringars Maskinskaderapport 2020