Honda har alltid tagit miljöhoten på allvar

den 18 mars 2012

Under fjolåret presenterade Honda nya tuffa miljömål och introducerade en ny miljösymbol. Denna symbol har nu fått en uppföljare av två animerade filmer som ni kan ta del av här.

I år är det 40 år sedan Honda var först med att introducera en bensinmotor som hade mindre utsläpp än alla andra konkurrenter. Civic CVCC väckte stor uppmärksamhet 1972 och var en logisk följd av det utvecklingsarbetet som hade påbörjat några år tidigare med den övergripande målsättningen ”We must work to leave blue skies for our children” (Vi måste arbeta för att bevara himlen blå till våra barn).

Denna målsättning är ständigt aktuell och Honda har succesivt introducerat all tuffare miljömål för koncernens breda utbud av motorprodukter. Den senaste målsättningen som sträcker sig fram till 2020 innebär att Hondas produkter ska släppa ut 30 procent mindre koldioxid jämfört med nivån från år 2000.

I samband med de nya miljömålen relanserades sloganen från 1966, Blue Skies for Our Children, och kompletterades med en helt ny miljösymbol. En symbol och ett illustrationsmanér som även återkommer i Hondas animerade miljöfilmer.

Blue skies Mobility World 

Blue skies generation