Honda går med i brittiskt elprojekt

Honda levererar Power Manager-enheter till mångmiljonprojektet Vehicle-to-Grid.

den 20 mars 2018

Det brittiska projektet EV-elocity handlar om att visa fördelarna med den smarta energilagringstekniken Vehicle-to-Grid (V2G), eller fordon-till-elnät. Tekniken går ut på att koppla ihop elbilar med hus och det vanliga elnätet, och visa på hur man kan lagra och använda förnyelsebar energi. Honda kommer att leverera Power Manager-enheter till projektet.

Förnyelsebar överskottsenergi från solceller på ett hus kan i nuläget inte lagras. Men med alltfler elbilar kopplade till ett V2G-system går det att bättre balansera elbehovet i elnätet. Den lagrade energin i bilbatterierna ska kunna överföras mellan elnätet, hemmen och tillbaka till elfordonen om så behövs. Honda har redan utvecklat en Power Manager-enhet som gör det möjligt att hantera och distribuera el mellan elnät, hem, företag och elfordon. Det är sådana enheter som också utgör en viktig pusselbit i projektet.

EV-elocity-projektet ska pågå under fyra år på en mängd platser i Storbritannien. Det finansieras bland annat av brittiska regeringen och Innovate UK.