Honda avslöjar nya funktioner i Honda SENSING

den 12 januari 2023

Honda är i färd med att utveckla ett flertal nya viktiga funktioner som ska läggas till Honda SENSING 360. Den första kallas ’advanced in lane driving with hands-off function’. Systemet gasar, bromsar och styr åt föraren och gör så att rätt hastighet hålls och att bilen förblir centrerad i körfältet. Detta utan att föraren behöver hålla i ratten eller trampa på pedalerna. Systemet upptäcker kurvor i förväg och assisterar genom att sänka farten för att ta kurvan i passande hastighet. Om ett annat fordon finns framför bilen anpassar systemet hastigheten och lägger sig bakom på ett lämpligt avstånd.

Hjälp vid omkörning
Nästa funktion heter ’advanced lane change with hands-off function’ och hjälper föraren att byta fil, exempelvis om framförvarande fordon kör långsammare än du gör. Systemet varnar föraren, startar blinkersen, styr över till omkörningsfilen, gasar och sänker sedan hastigheten, varefter den uppmärksammar föraren på att det nu är lämpligt att byta tillbaka till det andra körfältet – och assisterar styrningen utan att du behöver göra något som förare.

Den tredje nya funktionen, ’driver emergency support system’, träder in om föraren inte tar tillbaka kontrollen över bilen trots att systemet förvarnar om att det vill just detta – att föraren tar över igen alltså. Detta kan till exempel hända om föraren somnat. Med hjälp av en kamera inne i bilen vakar systemet över föraren för att avgöra hur pass vaken och alert han eller hon är. Den märker till exempel om huvudet böjs framåt eller om ögonen sluts. Förutom att olika signaler då ljuder kommer systemet att sänka hastigheten och stanna bilen samt sätta på varningsblinkers och tuta – för att varna föraren och alla andra som befinner sig i närheten så att en olycka kan undvikas.  

Parkeringshjälp
’Exit warning’ heter en annan ny praktisk funktion som hjälper dig när du parkerat. Om systemet upptäcker att ett fordon, exempelvis en cyklist, närmar sig bakifrån tänds en symbol i sidobackspegeln. Har du redan hunnit öppna dörren på glänt blinkar symbolen och en signal ljuder för att varna dig att vänta med att öppna dörren helt. Systemet fungerar även för bakdörrar.

Ytterligare tekniker utvecklas för att minska risken för olyckor. Med ’driver attention warning and collision warning’ känner systemet av om föraren är ouppmärksam samtidigt som bilen närmar sig en fotgängare, cyklist eller annan bil. Systemet varnar föraren, minskar farten och ser till att bilen håller sig inom körfältet. Om exempelvis en bil står parkerad vid sidan av vägen, hjälper ’in-lane collision avoidance assist technology’ till med att sänka farten och att styra förbi den parkerade bilen på ett säkert sätt. Om en bil eller cykel står parkerad och det inte finns tillräckligt med plats i körfältet för att komma förbi aktiveras funktionen ’emergency steering support technology’. Den assisterar föraren att säkert styra förbi det parkerade fordonet alternativt bromsar in och stannar bilen för att undvika kollision.

De nya teknikerna kommer att börja införas vartefter från 2024 i Honda SENSING 360-paketet.

För Honda SENSING Elite utvecklas ’driver assistance on non-expressway roads’, det vill säga förarhjälp vid landsvägskörning, ’automatic parking assist’ som innebär att bilen automatiskt kan köra in eller ut ur ett garage själv, och ’driver assistance for all expressway driving situations’ som hjälper föraren att köra av eller på motorvägar.

Målet för Hondas utveckling av säkerhetstekniker är att inga olyckor alls ska behöva inträffa på vägarna. Ett steg till mot detta mål är att införa en funktion i Honda SENSING (360 och Elite) som upptäcker motorcyklar. Företaget strävar även efter att förse alla nya modeller på alla större marknader med Honda SENSING till 2030. För närvarande finns Honda SENSING i mer än 14 miljoner fordon och i 86 procent av alla nya Honda-modeller globalt.

Närmaste återförsäljare