Honda – inte bara elbilar

den 18 januari 2024

Honda – inte bara elbilar

Honda fortsätter att bygga vidare på sin elektrifiering med målet att släppa 30 nya elbilar globalt till 2030. Men det är mer än driften av bilarna som blir mer hållbar.

Honda uppnådde under 2023 sitt mål att elektrifiera det vanliga bilsortimentet i Europa. I slutet av 2022 lanserades Civic Hybrid och under 2023 tre nya SUV-modeller, ZR-V och CR-V som hybrid- och plugin-modeller samt första el-SUV:en e:Ny1. Målet är att släppa 30 nya elbilar globalt fram till 2030.

Första tvåhjulingen med eldrift
Men engagemanget för mer hållbar drift sträcker sig bortom bilar. Hondas första helt elektriska motorcykel i Europa heter EM1:e. Den använder Honda Mobile Power Pack e, vilket är något så smart som utbytbara batterier.

Honda investerar i mer hållbara material och förnybar energi. Hondas energianvändning kommer i Europa till 97 procent från förnybara källor.

Honda utvecklar inte bara fordon utan även infrastruktur för laddning av elfordon. Hondas intelligenta laddningstjänst e:PROGRESS kommer snart att finnas tillgänglig över hela Europa samt för ägare av andra märken också.

Honda har även genomfört ett projekt som ska ge nätstabilitet med hjälp av en flotta av elbilar. I pilotprojektet som genomfördes i Tyskland av Honda i samarbete med Next Kraftwerke användes sex Honda e och sex dubbelriktade CCS-laddare, Honda PowerManager. Med projektet vill Honda visa hur elbilar kan bidra till att bättre balansera utbud och efterfrågan genom dubbelriktad laddningsteknik. Detta initiativ drivs av Hondas ambition att skapa ett hållbart samhälle med noll miljöpåverkan genom att koppla samman elektrifierade mobilitetsprodukter och energitjänster.

Mer om Hondas miljömål