Hondas batterier återvinns och får nytt liv

Uttjänta batterier från hybriddrivna eller elektriska Hondabilar kan återvinnas och få ett andra liv tack vare ett samarbete mellan Honda Motor Europe och franska SNAM.

den 7 maj 2020

För att elbilar ska vara så miljövänliga som möjligt behöver allt material som bilen byggs av – inklusive batterierna – kunna återvinnas och användas på nytt när bilen inte längre kan köras. Ett samarbete med franska SNAM, som står för Société Nouvelle d’Affinage des Métaux, gör batteriåtervinning möjlig.

När batterierna från Hondas hybridmodeller och helt elektriska modeller anländer till någon av SNAM:s anläggningar görs först en bedömning om batteriet kan ingå i en ny energilagringsenhet. De blir i så fall återanvända och kan användas i hushållsprodukter eller i industritillämpningar. Är battericellerna skadade eller olämpliga för ett ”andra liv” kan materialet, till exempel kobolt och litium, utvinnas med hjälp av avancerade tekniker (hydrometallurgi). Metallerna kan sedan återanvändas vid produktion av nya batterier, som färgpigment eller som tillsatser i murbruk. Andra material som återvinns är koppar och andra sorters metaller samt plast.

Honda och SNAM har redan samarbetat sedan 2013 för att ta hand om batterier från Hondas hybridmodeller. Nu utökas alltså samarbetet eftersom Hondas modellutbud omfattar alltfler hybridbilar och helt elektriskt drivna bilar. Avtalet gäller för stora ”drivbatterier” som används för att driva motorer i hybrid- och elbilar, till skillnad från mindre batterier som används för start av bensin- och dieselbilar.

Återvinning är en oerhört viktig del i en cirkulär ekonomi där det mesta materialet vi använt tas om hand och det nästan inte finns något spill alls. Det utökade samarbetet är ett betydelsefullt steg i att nå detta.