Tekniskt lexikon

För tekniska specifikationer per modell, hänvisar vi till ”Teknik och färger” under respektive modell. Bilderna öppnas i nytt fönster.

ABS

Anti-Lock Braking System, låsningsfria bromsar. ABS förhindrar hjulen från att låsas vid kraftiga inbromsningar vilket minskar risken för sladd på våta, isiga eller moddiga vägbanor och låter föraren behålla kontrollen.

ACC


Adaptive Cruise Control, anpassningsbar farthållare. Med ACC väljer du själv lämpligt avstånd (tre att välja på) mellan din bil och framförvarande fordon medan farthållaren är aktiverad. Systemet kontrollerar automatiskt gasreglaget, och bromsar när det behövs, för att bibehålla det angivna avståndet. När vägen är fri återtar bilen automatiskt den inställda hastigheten.

ACE


Advanced Compatibility Engineering, avancerad kompatibilitetskonstruktion. ACE är en innovativ ramkonstruktion, konstruerad för att reducera de krafter som passagerarna utsätts för vid frontalkollisioner. ACE fördelar och absorberar krockenergin över ett större område i syfte att hålla kupéutrymmet intakt och skydda passagerarna. Dessutom fungerar ACE utjämnande mellan fordon av olika storlek. Konstruktionen reducerar krockkrafterna på andra fordon, inklusive de minsta minibilarna.

Active Headrest


Funktionen är till för att mildra effekten vid en påkörning bakifrån. Om man blir påkörd bakifrån så kommer nackstödet att tryckas framåt vilket gör att risken att drabbas av whiplash-skada minskas.

AFS


Active Front Lighting System, aktivt belysningssystem. När du behöver extra sikt på slingrande vägar får du hjälp av AFS, som kan vinkla strålkastarna oberoende av varandra. Svänger du åt vänster vrids vänster strålkastare mot kurvan, svänger du åt åt höger vrids höger strålkastare – för att ge dig bättre överblick över vägen. När föraren på detta sätt får ett större synfält kan eventuella risksituationer upptäckas tidigare. Bilar med AFS har HID-strålkastare, även kallat xenon-strålkastare, som ger en längre, mer samlad ljuskägla än konventionella halogenlampor.

ANC


Active Noise Control, aktiv bullerkontroll. Två mikrofoner i passagerarutrymmet känner av omgivningsljud som t ex väg- och vindljud. En separat elektronisk styrenhet räknar fram ett balanserande ljud och skickar det genom ljudanläggningens förstärkare till högtalarna. Systemet är alltid aktivt oavsett om ljudanläggningen är påslagen eller inte.

Audiopilot


Audiopilot justerar hela tiden volymen på musiken i förhållande till bakgrundsljud i bilen. Detta system som är patenterat av BOSE minimerar automatiskt effekten av oönskade ljud som t ex olika vägytor, olika hastigheter och till och med ljudet från en öppen sollucka. När ljud finns i bakgrunden så kommer systemet att justera de toner som normalt skulle försvinna p g a liknande frekvens. Detta gör att systemet inte behöver höja den totala ljudnivån utan enbart de toner som behöver höjas för den bästa musikupplevelsen.

BA


Brake Assistance, bromsassistans. Om du måste göra en panikbromsning detekterar systemet den snabba pedalrörelsen och hjälper automatiskt till att förstärka bromskraften för att förkorta bromssträckan.

CMBS


Collision Mitigation Brake System, kollisinsminimerande bromssystem. CMBS varnar föraren inför en hotande kollision eller – när kollisionen inte går att undvika – minimerar krockenergin genom automatisk inbromsning. Systemets ”ögon” är en radar monterad bakom grillen. En radarsignal sänds ut kontinuerligt och dess eko utvärderas. Om systemet upptäcker ett fordon, eller något annat hinder på vägen, bestämmer det avståndet och med vilken hastighet faran närmar sig. Om hastigheten överskrider ett gränsvärde varnar systemet omedelbart föraren med ett blinkande ljus på instrumentpanelen och en ljudsignal. Om föraren inte vidtar åtgärder för att minska hastigheten kommer systemet automatiskt att sträcka förarens säkerhetsbälte något och bromsa lätt. När systemet detekterar att en frontalkollision är oundviklig, och föraren fortfarande inte vidtagit några åtgärder, dras båda säkerhetsbältena i framsätet åt och bromsarna slås till med full kraft. Automatiken har till syfte att minska krockhastigheten och de person- och fordonsskador som kan uppstå.

CO2


Koldioxid är en av de avgaser som tros ha betydelse för växthuseffekten. Ju lägre CO2-utsläpp desto mindre skadliga avgaser.

Common rail


Common rail-dieselmotorer har en högtryckspump som sprutar in bränslet med ett väldigt högt tryck. Förutom att insprutad bränslemängd kan portioneras ut med en oerhörd precision till förbränningskammaren ger det höga trycket en finare dimma och därmed effektivare förbränning. Motorn får bättre bränsleekonomi samtidigt som buller, rök och utsläpp minskar.

CVT


Continuously Variable Transmission, steglös automatisk växellåda. Till skillnad från en konventionell automatisk växellåda har CVT en steglös utväxling. Styrdatorn i systemet beräknar den optimala utväxlingen kontinuerligt utefter förändringar i körförhållande. Denna optimering leder till att motorns mest effektiva kraftregister används och därmed sänker bränsleförbrukningen jämfört med en konventionell automatisk växellåda.

EBD


Electronic Brakeforce Distribution, elektronisk bromskraftsfördelning. EBD fungerar tillsammans med ABS. Systemet analyserar viktfördelningen i bilen och justerar automatiskt bromskraften mellan fram- och bakhjul så att riktningsstabiliteten behålls.

Elektromagnetiska kopplingar och 2-stegs planetväxlar
I SH-AWD-systemet ingår de 2-stegs planetväxlar som i samverkan med de elektromagnetiska kopplingarna skapar fantastisk väghållning. Så länge du kör rakt fram fördelas momentet på konventionellt sätt. När körningen blir sportigare interagerar de två systemen så att fördelningen varieras mellan 0 och 100 % på respektive bakhjul på bråkdelen av en sekund. Genom att dirigera momentet till det hjul där det bäst behövs förbättras stabiliteten och kurvtagningsförmågan. Från förarens synpunkt är systemet fullständigt osynligt och skänker endast total kontroll och ett oerhört väggrepp.

ETCS


Electronic Throttle Control System, drive-by-wire. Den mekaniska kopplingen mellan gaspedalen och motorn har bytts ut mot sensorer som känner av läget på gaspedalen och ger instruktioner direkt till motorns styrsystem. Det ger en momentan, direkt proportionell, men ändå mjuk reaktion på gaspedalens rörelser.

Grade Logic


Ett intelligent system som är inbyggt i våra 5-växlade automatiska växellådor. När det helautomatiska läget har valts känner Grade Logic igen olika körstilar och vägförhållanden och väljer den optimala utväxlingen för en mjuk och följsam körning, särskilt lämpligt på backiga och kurviga vägar.

HID-strålkastare


High-Intensity Discharge, xenon-strålkastare. Istället för glödlampa innehåller HID-strålkastaren en kapsel fylld med xenon-gas. En elektrisk urladdning (gnista) passerar genom gasen och ger ett jämnt, helvitt ljus med högre intensitet än vanliga halogenstrålkastare, dvs ljuset blir starkare.

Hjulupphängning med dubbla triangellänkarmar
Med den här typen av hjulupphängning kontrolleras hjulrörelserna med maximal noggrannhet under körningen. Det resulterar i en exakt, förutsägbar styrning och minskar dessutom karossens krängning vid inbromsning och kurvtagning. Hjulupphängningssystem med dubbla länkarmar används oftast bara i racerbilar.

Hot Gas System


Eftersom dieselmotorn har en högre verkningsgrad än bensinmotorn avger dieselmotorn mindre värme. Vid kallt klimat räcker inte dieselmotorns uppvärmningsförmåga för att värma kupén. Därför krävs en extra kupévärmare. Det innovativa Hot gas systemet använder AC-kompressorns överskottsenergi för att värma kupén. Uppvärmningsförmågan av detta system är betydligt högre än konventionella kupévärmare.

Hybrid


Hybrid är en term som används för en bil som använder en kombination av bensin- och elmotorer för driften.

i-CTDi


Hondas i-CTDi-motor, där första i-et står för intelligens, tillhör en ny generation motorer med direktinsprutning där de allra senaste teknikerna för common rail och variabel turboladdare används. Resultatet är en betydligt tystare, mjukare och kraftfullare motor, med bättre bränsleekonomi än konventionella dieselmotorer.

IMA


Integrated Motor Assist. Under motorhuven på Civic Hybrid finns en, som det ser ut, ”normal” 1,3 liters tre-stegs i-VTEC bensinmotor, som med intelligent styrning av ventiltider och lyfthöjd förbränner bensinen effektivare, producerar mer effekt och högre vridmoment samtidigt som den pressar ner både bränslekonsumtion och koldioxidutsläpp. Hemligheten bakom detta konststycke är den innovativt placerade elmotorn mellan bensinmotorn och växellådan. Den griper in när du accelererar eller kör i uppförslut och ger extra kraft tills du åter färdas i konstant hastighet. Då stängs den av automatiskt. När du saktar ner eller bromsar fungerar den som en generator och laddar upp batteriet som döljer sig bakom baksätet. Men det är inte allt. Eftersom bensinmotorn inte behöver vara igång när bilen står stilla stängs den av automatiskt. Så snart du trycker på gaspedalen startar den igen. IMA är en funktion som du knappast märker medan du kör, men du kommer säkerligen att märka de kraftigt minskade bränslekostnaderna. Motorn uppskattades för sin bränsleekonomi med International Engine of the Year Awards under 2003 och 2004 och har erövrat BP Green Fleet Award för innovationer i bilbranschen.

i-SHIFT


i-SHIFT är Hondas intelligenta växellåda. Det finns ingen kopplingspedal, men växellådan är ändå inte en steglös automatlåda (CVT) eller en konventionell automatlåda. i-SHIFT är helt enkelt en automatisk manuell växellåda – en manuell växellåda med automatiserad koppling och växelväljarmekanism. Med den här tekniken kan föraren vara lika aktiv som i en manuellt växlad bil, och använder antingen växelspaken eller paddlarna på ratten för att växla. i-SHIFT kan också köras i fullt automatiskt läge. Detta läge är idealiskt i stadstrafik, eftersom det intelligenta systemet automatiskt väljer rätt växel för att ge optimal kombination av bränsleekonomi och kraft. i-SHIFT är en sportig och avancerad växellåda. Denna ledande teknik har en rad viktiga fördelar framför traditionella automatlådor, t ex bättre bränsleekonomi, mindre utsläpp och större flexibilitet.

i-VTEC


Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. En kombination av VTEC och VTC för högre motorprestanda, bättre bränsleekonomi och renare avgaser.

LSD

Limited Slip Differential. När ett fordon svänger kommer det hjul som går i "ytterkurva" att färdas en längre sträcka än det hjul som går i "innerkurva", detta gör att hjulen kommer att hålla olika hastighet. För att klara detta måste fordonet ha en liten växellåda som fördelar kraften mellan de två (alternativt flera) drivande hjulen. Problemet med en ordinär differential uppstår vid körförhållanden där hjulen på samma axel har olika grepp, det hjul som har tappat greppet kommer att stå och slira medan det andra hjulet inte utför något arbete. En differentialbroms överför drivkraften till hjulet med mest grepp och därmed förhindrar eller kompenserar för förlorat väggrepp.

OPDS


Occupant Position Detection System. Systemet kan känna av vilken position framsätespassageraren har och aktivera respektive deaktivera stolsairbagen för att optimera effekten av bilens säkerhetssystem. Systemet förekommer inte på den europeiska marknaden.

Power Tailgate


En Power Tailgate öppnas och stängs snabbt genom ett tryck på startnyckelns fjärrlås eller knappen på bakluckans nederkant. Det går naturligtvis också att hantera bakluckan helt manuellt.

PUH


Pop Up Hood. Systemet känner med hjälp av sensorer bakom stötfångaren av om man kolliderar med en fotgängare och aktiverar systemet vilket lyfter bakkanten på motorhuven. Syftet med att lyfta huven är att öka avståndet mellan motorhuv (och andra hårda komponenter under motorhuven) och fotgängaren för att minska risken för skador på denne.

SH-AWD


Super Handling All-Wheel-Drive. SH-AWD är ett otroligt system som konstruerats för att uppfylla förarens intentioner. Systemet innebär fördelar för alla förare på alla typer av underlag – torrt, vått, is med mera. När underlaget är halt dirigerar SH-AWD-systemet all kraft till det hjul som har bäst grepp. Vid körning längs en raksträcka eller i svaga kurvor kan upp till 70 procent av vridmomentet överföras till fram- eller bakhjulen för att optimera dragkraften. I skarpa kurvor styrs all kraft på bakhjulen till ytterhjulet. Sedan accelereras ytterhjulet mekaniskt för att underlätta kurvtagningen. Föraren upplever detta som ökad kurvstabilitet, bättre precision och neutrala styregenskaper.

SVC


Speed Volume Control. Detta system justerar ljudnivån på radion i förhållande till bilens hastighet för att man ska slippa skruva upp ljudet när farten ökar. Det finns fyra olika inställningslägen; high, medium, low och off.

TSA


Trailer Stability Assist, släpvagnsstabilisering. Det nya TSA-systemet fungerar tillsammans med VSA och har konstruerats för att förbättra säkerheten när du kör med släp. Genom olika sensorer som i normalfallet endast används för bilens VSA-system initierar TSA lämplig bromskraft på framhjulen för att stabilisera bilen och släpet.

Variabel turboladdare


En turboladdare använder rotorer för att öka trycket i luften till cylindrarna. Det ökar gasblandningens syreinnehåll varpå motorkraften ökar. Turboladdaren i i-CTDi-motorn har variabla munstycken så att luftflödet hålls högt även när gaspedalen trycks ned något – ju mer du trycker desto större blir sedan luftflödet. Det skapar en momentan, jämn acceleration som i det närmaste eliminerar problemet med "turbofördröjning".

VSA


Vehicle Stability Assist, fordonsstabilisering. VSA hjälper dig att hålla din bil på rätt kurs i snabba svängar och tvära kurvor genom att detektera och korrigera risken för under- och överstyrning. Systemet övervakar kontinuerligt hastigheten, gaspådraget, de enskilda däckhastigheterna, rattrörelserna, sidokrafterna och kursförändringarna för att avgöra när risken för över- eller understyrning är överhängande. Vid behov minskar VSA automatiskt motormomentet och använder ABS-systemet för att bromsa hjulen individuellt så att kursen stabiliseras. Reaktionen är så snabb att det instabila läget inte ens noteras av föraren.

VTC


Variable Timing Control. Kamaxelinställningen på inloppssidan i förhållande till vevaxeln styrs efter varvtal och belastning. På så vis uppnås optimal luft/bränsleblandning i cylindern för bästa vridmoment och prestanda. 90 procent av vridmomentet är tillgängligt redan vid 3 000 varv/min.

VTEC


Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Ventilernas öppningstid och –höjd under insugs- och avgasfasen styrs separat för respektive cylinder. Förbränningen optimeras för olika varvtal vilket ger lägre bränsleförbrukning, minskade utsläpp och högre motorprestanda.