Vad är rätt däcktryck för din Honda?

Vet du vilket tryck dina däck ska hålla för att vara optimalt för din bil? Här får du veta vad som gäller.

den 30 oktober 2019

Ett felaktigt däcktryck påverkar trafiksäkerheten och ekonomin till det sämre. Kör du omkring med fel däcktryck innebär det ökat slitage av däcken och högre bränsleförbrukning. I värsta fall, med slitna däck, är du en ren trafikfara för bromssträckan blir längre. Men vad är då ett optimalt däcktryck? Ja, det beror på.

Däcktrycket varierar beroende på vilken dimension du har på däck och fälg, antal passagerare och om du kör med släp. Rätt däcktryck får du reda på genom att öppna dörren på förarsidan. På B-stolpen eller tröskeln finns en dekal som anger vad som gäller för just ditt fordon.

Otillräckligt pumpade däck slits ojämnt, vilket påverkar köregenskaper och bränsleekonomi negativt. Dessutom ökar risken för problem från överhettning. För hårt pumpade däck ger stummare köregenskaper, gör fordonet mer utsatt för ojämnheter, sprickor och småsten i vägbanan och leder till ojämnt däckslitage.

Allt annat du behöver veta om dina däck står beskrivet i bilens instruktionsbok. Där står bland annat att du bör kontrollera däcken ofta, helst varje dag innan du börjar köra. Om ett av däcken ser mer nedsjunket ut än de andra ska du kontrollera däcktrycket med en däcktrycksmätare. Däcktryck mäts i bar eller kilopascal.

Vad är det då du ska kontrollera på däcket? Kolla efter bulor eller utbuktningar på sidan av däcket eller på slitbanan. Däcket behöver bytas om du hittar skärskador eller sprickor på däcksidan. Byt ut däcket om väven är synlig. Avlägsna alla främmande föremål som kan ha fastnat i däckets mönstring och kontrollera att det inte förekommer luftläckage. Slits mönstret på däcket ojämnt? Det kan tyda på felaktig hjulinställning eller skador på hjulupphängning. Låt en återförsäljare kontrollera hjulinställningen. Var vaksam på eventuella sprickor eller andra skador runt ventilskaften.

Mät däcktrycket när däcken är kalla. Fordonet ska ha stått parkerat under minst tre timmar eller körts mindre än 1,6 km. Fyll på eller släpp ut luft tills däcket håller rätt däcktryck. Om däcktrycket kontrolleras när däcken är varma, kan trycket vara högre än när däcken är kalla.

Moderna Honda-modeller har ett övervakningssystem för däcktryck. Det kallas för däcktrycksvarningssystem och kan avläsas från bilens instrumentpanel. En sensor sitter i varje däck i anslutning till däckventilen. Systemet varnar om däcktrycket är för lågt.