Skorna som hjälper synskadade att se

den 23 augusti 2021

Skorna som hjälper synskadade att se

Honda utvecklar navigeringssystemet Ashirase för personer med synnedsättning.

Ashirase är namnet på ett nytt företag som i juni startades via Hondas inkubatorprogram. Det är också namnet på det navigeringssystem som företaget utvecklar för personer med synnedsättning. Systemet består av en sensor som placeras i skorna och en mobil-app och ska hjälpa synnedsatta uppnå större oberoende genom att de känner vilken väg de ska gå genom vibrationer.

Baserat på den rutt som appen väljer, vibrerar enheten i skorna för att visa vägen. När användaren ska gå rakt, vibrerar den vibrator som är placerad i skons främre del regelbundet. När användaren närmar sig en sväng till vänster eller höger, vibrerar vibratorn snabbare på vänster eller höger sida för att meddela detta till användaren.

Vibratorn sitter längs fotens nervskikt vilket gör det enkelt för användaren att känna av vibrationen. Vägledningsinformationen baseras på satellitnavigering och användarens fotrörelser.

Ashirase gör att den synnedsatta personen kan promenera säkrare och på ett mer avslappnat sätt.

Namnet Ashirase kommer från de japanska orden ashi som betyder fot och shirase som betyder underrättelse. Produkten beräknas kunna börja säljas under våren 2023.