NYA VÄGMÄRKEN FRÅN 1 DECEMBER

Från och med den 1 december i år har vi flera nya vägmärken som syns på svenska vägar. Här är några av dem som Transportstyrelsen tagit fram.

den 18 december 2017

Varning för olycka visar vägmärke A41, ofta ihop med textskylten ’olycka’. En symbol blir lättare att förstå även för dem som inte förstår svenska än enbart en textskylt. Upplysningsmärket H28 visar uppställningsplats för husbilar. Tidigare har det bara funnits skyltar för camping- och husvagnsplatser.

Märket T25 Öppet dygnet runt kommer väl till pass när du är ute och kör på udda tider och behöver ta en paus. Det anger att en servering eller restaurang är öppen dygnet runt. Serveringar och restauranger är i allmänhet endast öppna under dag- och kvällstid. Betydligt färre är öppna dygnet runt. Men behovet av upplysning om serveringar och restauranger är väl så stort under natten som dagen. Tavlan används ihop med något av märkena H5 servering eller H6 restaurang.

Det finns flera nya märken som tidigare förekommit som symboler eller tilläggstavlor. G11 Färja är ett sådant. Det anger ett färjeläge eller att angivet mål kan nås med färja. Märket har tidigare varit en symbol men har nu blivit ett eget märke. Ett annat är C45 Särskild bestämmelser för stannade och parkering. Det har tidigare varit placerat i gruppen tilläggstavlor men flyttas nu till gruppen för förbudsmärken. Detta märke kan bara sitta ihop med andra vägmärken. Ett tredje märke är E30 Särskilda bestämmelser för parkering. Märket har varit placerat i gruppen tilläggstavlor men flyttas till gruppen för anvisningsmärken. Även detta märke kan endast sitta under andra vägmärken och får inte placeras enskilt.

Mer om de nya vägmärkena finns på Transportstyrelsens webbplats.